آزمون روانشناسی تحلیل درون

آزمون روانشناسی تحلیل درون

آزمون روانشناسی تحلیل درون

برای اجرای صحیح این تست باید از قوه ی تخیل تان به خوبی استفاده کنید

آزمون روانشناسی تحلیل درون

این آزمون روان پویشی به مدت چندین دهه در حال انجام است و شما با انجام آن می توانید به طور شگفت آوری پرده از آرزوها، ترس ها و عشق های درون ذهن ناخودآگاه تان بردارید. برای اجرای صحیح این تست باید از قوه ی تخیل تان به خوبی استفاده کنید. اگر نیاز دارید می توانید بین قسمت های مختلف آزمون، چشمان تان را ببندید تا صحنه های مورد نظر را به بهترین و زنده ترین شکل ممکن تجسم کنید. پیشنهاد می کنیم برای فراموش نکردن پاسخ های تان آنها را روی کاغذ بنویسید.

تصور کنید که در حال قدم زدن در یک جنگل هستید و مسیرتان از میان درختان می گذرد.

سوال ۱: به درخت ها نگاه کنید. آیا آنها طبق یک الگوی منظم قرار گرفته اند یا بدون هیچ قاعده ای فقط پراکنده شده اند؟
سوال ۲:این تصویر در ذهن شما شب است یا روز؟
سوال ۳: مسیری که در آن راه می روید باریک است یا پهن یا اصلا نمی توانید تشخیص بدهید؟

به راهتان ادامه می دهید که ناگهان کلیدی را می بینید که روی زمین افتاده.

سوال ۴: این کلید چه شکلی است؟ کهنه یا نو؟ بزرگ یا کوچک؟ فکر می کنید کلید چه قفلی است؟
سوال ۵: آیا کلید را برمی دارید یا همان جا رهایش می کنید؟

در طول مسیر به راه رفتن ادامه می دهید که ناگهان سر و کله ی یک خرس پیدا می شود که در حال نزدیک شدن به شماست. این صحنه را در ذهنتان ثابت نگه دارید و به آن نگاه کنید.

سوال ۶: این خرس مخوف به نظر می آید یا دوستانه؟ آیا شما را به وحشت می اندازد؟
سوال ۷: بزرگی این خرس چقدر است؟

خرس میدود و لا به لای درختان ناپدید می شود و شما به مسیرتان ادامه می دهید. ناگهان در میانه راه یک کوزه روی زمین می بینید.

سوال ۸: این کوزه را توصیف کنید. از چه جنسی ست؟ 
سوال ۹: وقتی به کوزه نزدیک می شوید چیزی داخلش می بینید؟ آن چیست؟

کوزه را رها می کنید و به راهتان ادامه می دهید و حالا یک خانه در مقابل خود می بینید.

سوال ۱۰: این خانه چه مدلی ست؟ برزگ است یا کوچک؟
از داخل خانه صدای داد و فریاد یک مرد را می شنوید که چیزهای درهم برهمی می گوید. او مثل دیوانه ها فریاد می زند و از شما می خواهد که در را به رویش باز کنید و به او کمک کنید.
سوال ۱۱: آیا در را برای این مرد باز می کنید؟
در این هنگام ناگهان همه جا سفید می شود و شما دیگر در مسیر قبلی نیستید. شما در هیچ جا نیستید. همه چیز در اطراف تان سفید و بدون شکل است. نمی دانید کجا هستید. اگر راه بروید هیچ چیز تغییر نمی کند، فریاد می زنید اما کسی صدایتان را نمی شنود. هر کاری کنید و هر قدر ادامه بدهید فرقی ندارد و فقط همان سفیدی مطلق است.

سوال ۱۲: چکار می کنید؟ آیا تسلیم می شوید و همان جا می مانید؟ آیا به تلاش و پیدا کردن راه نجات خود ادامه می دهید حتی اگر هیچ موفقیتی به دست نیاید؟ با وجود اینکه هیچ چیز تغییری نمی کند تا چه مدت به تلاش ادامه می دهید؟

 

تست روانشناسی

جنگل
جنگل معرف دنیای درون شماست که مرتبط به گذشته و کودکی شما و همچنین حال و بزرگسالی شماست.
سوال ۱: اگر درخت ها طبق یک الگوی منظم بودند شما هم همین طور هستید و عاشق نظم و منطق، حتی اگر همیشه این گونه نباشید. 
اگر درخت ها بی نظم و پراکنده بودند، این اصل برای شما اهمیت کمتری دارد و شما به ماهیت هرچیزی توجه بیشتری دارید تا به شکل ظاهری آن.
سوال ۲: از آنجا که جنگل معرف کودکی شما نیز هست انتخاب تاریک یا روشن بودن آن احتمالا نشان دهنده ی چگونگی آن دوران برای شماست. از طرف دیگر نشان می دهد که شما آدم خوش بینی هستید یا بدبین.
یک جنگل آفتابی یعنی شما در شرایط خوب و مثبتی هستید و از کودکی خود خاطره ی خوبی دارید. اما تاریکی جنگل به این معنی ست که در حال حاضر ترس های زیادی دارید و یا تصویری سیاه و ترسناک از کودکی خود دارید.
سوال ۳: مسیری که می روید اگر یک مسیر باز و واضح است نشان دهنده ی قاطعیت شما در انتخاب ها و کارهایتان است. یک مسیر باریک و بیراهه و تا حدی تیره و تار نشان از تردید، ترس از آینده، مبهم بودن آینده و یا ترجیح به فکر نکردن به آن است.

 

تست روانشناسی

کلید
کلید نماد آرزوها اعم از شغلی و عاطفی ست. کلید یعنی یک وعده که می تواند دروازه ای به سوی رویاهایتان باشد یا یک تهدید که ترجیح می دهید هیچ راهی مقابل پایتان نگذارد. 
سوال ۴: نویی و کهنگی کلید می تواند نشان دهد که چه مدت است که آرزویی دارید.
یک کلید زینتی یعنی طمع شما به چیزهای قیمتی. یک کلید عتیقه یعنی شما منتظر یک غافلگیری هستید که زندگی تان را تغییر دهد. کلیدهای بزرگ یعنی شما آرزوهای دور و درازی دارید و کلیدهای کوچک حاکی از خواسته های کم و کوچک است. اگر کلید نو باشد مربوط به آرزوهای اخیر شماست.
 سوال ۵: انتخاب شما در برداشتن کلید یا رها کردنش حکایت از آرزوها و تهدیدها دارد. اگر آرزوهای شما قوی تر از ترس هایتان است کلید را برمی دارید و اگر شما ترس هایی در زندگی دارید که مانع از تحقق آرزوهایتان می شود کلید را رها می کنید. 
 

تست روانشناسی

خرس
خرس نماد مشکلات و چالش های زندگی ست.
سوال ۶: هرچه خرس را ترسناک تر ببینید یعنی ترس ها و نگرانی های بیشتری در زندگی دارید. اگر این خرس برای شما چنگ و دندان تیز کرده و با خشم در اطرافتان می چرخد، معرف حسی ست که شما نسبت به مشکلات تان دارید و فکر می کنید نمی توانید مشکلات را شکست بدهید. 
اما اگر این خرس فقط یک خرس عادی ست و برای خودش میان درختان راه می رود، یعنی نگاه شما به مشکلات آنقدرها وحشت زده نیست و از پسشان برمی آیید. اگر این خرس حالت دوستانه ای دارد یعنی شما همیشه کنترل مشکلات را در دست دارید و پیروز می شوید.
سوال ۷: بزرگی و کوچکی خرس مستقیما به این مربوط می شود که مشکلات در نظر شما چقدر بزرگ هستند. 
 

تست روانشناسی

کوزه
کوزه نماد اجداد شماست و شاید معرف والدین و نسل های قبلترتان و احساسی که نسبت به آنها دارید.
کوزه ی بزرگ نشان دهنده ی ارتباط قوی بین نسل های خانواده است و اگر کوچک باشد بالعکس است. اگر جنس کوزه از مواد قدیمی باشد شما نسبت به آنها احساس دوری و ابهام دارید و اگر از جنس مواد امروزی باشد یعنی هنوز ردی از آنها در زندگی تان وجود دارد.
سوال۹: هرچیزی که در داخل کوزه است نشان از کیفیت رابطه با نسل های قبل تر است و اگر کوزه خالی باشد یعنی علی رغم ارزشی که برای شما دارند نمی توانید ارتباط مفیدی برقرار کنید.
بعضی ها آب یا نوشیدنی در داخل کوزه می بینند و این یعنی هنوز فوایدی از گذشتگان به آنها می رسد. اگر داخل کوزه شن باشد یعنی آن نسل هنوز زنده اند اما از وجود شما بی خبرند و دسترسی به شما ندارند. اگر موجودات زنده داخل کوزه باشد یعنی روابطی بسیار فعال و پویا با آنها دارید.
 

تست روانشناسی

خانه
خانه برای بعضی ها نشان از آرزو های ناشناخته و همچنین بزرگی رویاها دارد.
سوال ۱۰: یک خانه ی بزرگ و خیال انگیز نشان از بلند پروازی های شما برای ثروت و رفاه است. و خانه ی کوچک مربوط به افرادی ست که خواسته های کمتری دارند و به هرچه که زندگی به آنها بدهد قانع هستند.
سوال ۱۱: کمک مرد عصبانی و دیوانه نشان دهنده اعتماد شما به سایر آدم هاست. اگر در را برایش باز کنید احتمالا علی رغم آزارهایی که دیدید،  اشتیاق بیشتری برای کمک به مردم دارید. اما اگر در را باز نکنید یعنی تجربه های بدی که درگذشته از کمک به مردم داشتید باعث شده که دیگر به راحتی به کسی اعتماد و کمک نکنید و خودتان را به خاطر غریبه ها به دردسر نیندازید.
 

سفیدی
آن فضای بی پایان سفید نماد مرگ است. و ممکن است نشان از رکود و سکون هم باشد.
سوال۱۲: بیشتر مردم ابتدا برای پیدا کردن راه خروج تلاش می کنند، در حالی که بعضی ها دست روی دست می گذارند و این شرایط را می پذیرند. دسته ی دوم کسانی هستند که از تلاش در زندگی دست می کشند زیرا فکر می کنند که نهایتا مرگ به همه چیز پایان می دهد. از طرفی آن ها یک زندگی بدون تغییر را می خواهند و دوست ندارند چیزی را عوض کنند.
کسانی که مبارزه می کنند، جستجو می کنند، دست به اکتشاف می زنند و از کاری که انجام می دهند خسته نمی شوند. آنها فکر می کنند که قطعیت مرگ نباید مانع از تلاششان برای تغییرات بهتر شود. آنها زندگی را ادامه می دهند و به پایان فکر نمی کنند.
 

  • ۲۰ تیر ۱۳۹۷
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×