داستان آشنایی اولین معاون اول ایران با همسرش

داستان آشنایی اولین معاون اول ایران با همسرش

داستان آشنایی اولین معاون اول ایران با همسرش

اولین بار که ایشان را دیدم در جریان یک سخنرانی بود که دکتر حبیبی در رابطه با «مولوی» صحبت می کرد

داستان آشنایی اولین معاون اول ایران با همسرش

من با دکتر حبیبی در فرانسه آشنا شدم. ایشان برای گروه های مختلف سیاسی که در پاریس بودند در «خانه ی ایران » واقع در شهرک دانشگاهی پاریس سخنرانی می کردند. در این سخنرانیها، همه ی اقشار حضور داشتند. اولین بار که ایشان را دیدم در جریان یک سخنرانی بود که دکتر حبیبی در رابطه با  «مولوی، شاعر متعهد عصر خود » صحبت می کرد و با توجه به ازدحام جمعیت، من که دیر رسیده بودم، ناگزیر، در انتهای سالن ایستاده گوش می کردم. احتمالا سال ٤٩ یا ٥٠ بود.

دکتر حسن حبیبی

من در مدرسه ی عالی علوم اقتصادی و اجتماعی که وابسته به دانشگاه سوربن بود، در رشته ی اقتصاد و علوم اجتماعی درس می خواندم. ما اواسط سال ٥٠ ازدواج کردیم. او در ایران تحت نظر بود و ظاهرا به خاطر فعالیتهای سیاسی ای که داشت، یک یا دو بار ساواک به منزل پدری ایشان آمده بود. دکتر حبیبی در انتشار پیام دانشجو در دانشگاه تهران، نقش و مکاتباتی نیز با «دکتر مصدق » داشت که موجود است. مهاجرت ایشان قانونی بود، ولی به هرحال تحت نظر بودند. ایشان دوره ی دکترای حقوق خود را در پاریس گذراندند. آن زمان فوق لیسانس نبود، از لیسانس به دکترا می رفتند، که البته دو سال از دکترا را در ایران طی کرده بودند و ضمنا هم زمان دانشکده ی ادبیات هم می رفتند.


شفیقه رهیده
 

  • ۲۹ تیر ۱۳۹۷
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×