آموزش پیش از دبستان چه تاثیری بر روند آموزشی کودکان دارد؟

آموزش پیش از دبستان چه تاثیری بر روند آموزشی کودکان دارد؟

آموزش پیش از دبستان چه تاثیری بر روند آموزشی کودکان دارد؟

بعضی از افراد توصیه می کنند آموزش خواندن باید از مدرسه شروع گردد و آموزش قبل از دبستان مناسب نمی باشد لطفا نظرتان را بگویید؟

آموزش پیش از دبستان چه تاثیری بر روند آموزشی کودکان دارد؟

آموزش پیش از دبستان

آموزش خواندن به فرزند قبل از مدرسه یکی از بهترین و مهم ترین و راضی کننده ترین عوامل پیشرفت می باشد و اگر به وسیله پدران و مادران در فضای گرم و صمیمی خانواده باشد می توان از ۳ سالگی شروع کند. در سالهای اخیر طبق تحقیقاتی که انجام شده عواقب عدم توانایی و رشد و پیشرفت کودک منوط به آموزش به هنگام مدرسه می باشد. زیرا کودکان مکالمه زبان ها را قبل از ۶ سالگی باید یاد بگیرید و تجربه بسیار زیادی را از طریق کتابها، تصاویر، تلویزیون، فکاهی، نوارها و... به دست می آورند که زیربنای رشد هوشی و پیشرفت تحصیل در آینده می شود.

آموزش پیش از دبستان

امروز آموزش خواندن در قبل از ۶ سالگی در تمام نقاط مختلف کشورهای پیشرفته در جریان است و هیچ گونه شکی در آن نیست و دکتر منتسوری در اولین مدرسه خود دریافت که کودکان باید قبل از دبستان خواندن و حتی نوشتن را یاد بگیرند و روشهای منتسوری امروزی در تمام مدارس آمریکا پیاده می شود و یکی از بهترین روشهای آموزشی شمرده شده است و او عقیده دارد برای کودکان ۴ ساله فقط یک ماه و نیم تمرین لازم است که اولین کلمات را بنویسند و جالب اینکه کودکان ۳ ساله می توانستند مثل کودکان ۹ ساله بنویسند و بخوانند پس نوشتن و خواندن در کودکی یکی از بانشاط ترین موفقیتهای کودکان در اینده خواهد شد و تجربه نشان داده است که هیچ یک از کودکانی که نوشتن و خواندن را در کودکی آموخته اند نه تنها اشکالی در آینده نداشته اند، بلکه موفق تر نیز بوده اند.
پس هیچ دلیلی ندارد که به حرف دیگران توجه کنیم و با سرنوشت فرزند خود دست و پنجه نرم کنیم و تصمیم بگیرم که با هیچ چیز نمی توان تبعات آن را جبران کرد. بچه های شما از ۳ سالگی آمادگی دارند آموزش را با لطافت و تشویق و صحبت شروع کنند، اگر یک مثالی بزنیم دیگر متوجه می شوید که کار از چه قرار است:
در یک خانواده زندگی می کنید که پدر ترک زبان است، مادر فارسی زبان است و مادر بزرگ کرد زبان است، بدون اینکه هیچ آموزشی به کودک بدهید در جریان حرف زدن شما غیر مستقیم کودک یاد می گیرد و حتما تا ۳ سالگی با ۳ زبان به راحتی صحبت میکند و می فهمد بدون اینکه شما پولی را صرف آموزش کرده باشید. فقط اینجا عاملی که مهم است یکی با علاقه خودش بوده است، یکی آموزش غیر مستقیم بوده و دیگر اینکه در سن یادگیری بوده است، پس این نکته مهم است که اگر علاقه ایجاد کنیم و بیش از اندازه حساس نباشیم مشکل یادگیری آسان خواهد بود.


نویسنده: پریسا سعیدی

  • ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×