اخبار علمی | اخبار تکنولوژی

اخبار علمی

  • امروز آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری
  • امروز آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری

    • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • کنکور در سال ۹۷ حذف نمی‌شود
  • کنکور در سال ۹۷ حذف نمی‌شود

    • ۱۶ فروردین ۱۳۹۷