اخبار

اخبار

آخرین اخبار
پل گیشا؛ منتظر پل گیشای زیبا باشیم؟

پل گیشا؛ منتظر پل گیشای زیبا باشیم؟

۰ ۱ تیر ۱۳۹۸

پل گیشا به خاطر بازی‌های آسیایی تهران و در سال 1353 ساخته شد. هنگامی که غلامرضا نیک‌پی شهردار وقت تهران یک شرکت بلژیکی را مأمور کرد پل فلزی بسازد..

×