استفاده از مواد ليزكننده در روابط جنسی

استفاده از مواد ليزكننده در روابط جنسی

شرف الشمس

استفاده از مواد ليزكننده در روابط جنسی

بسياری از شما با اين مشكل مواجه بوده ايد كه گاهی به هنگام نزديكی، واژن شريك جنسی شما خشك است. در اين وضعيت حركت آلت شما درون واژن با اصطكاك زيادی همراه بوده و همين باعث آزار طرفين و دردناك شدن نزديكی می گردد و نزديكی را برای شما ناخوشايند می نمايد .

استفاده از مواد ليزكننده در روابط جنسی
بسياری از شما با اين مشكل مواجه بوده ايد كه گاهی به هنگام نزديكی، واژن شريك جنسی شما خشك است. در اين وضعيت حركت آلت شما درون واژن با اصطكاك زيادی همراه بوده و همين باعث آزار طرفين و دردناك شدن نزديكی می گردد و نزديكی را برای شما ناخوشايند می نمايد .

ممكن است شما در اين شرايط از آب دهان استفاده كرده باشيد، ولی اين راه حل خوبی نيست. آب دهان به سرعت خشك می شود و تف انداختن از لحاظ اجتماعی كار پسنديده ای نيست .

بعضی از شما ممكن است از كاندوم استفاده كنيد. ولی در اين حالت نيز رضايت شما از انجام عمل جنسی بخوبی برآورده نمی شود. پس چاره كار چيست؟

مواد ليزكننده به منظور رفع اين قبيل مشكلات ساخته شده اند . آنها ساده ترين ، ارزانترين و موثرترين راه حل اين مشكل هستند. استفاده از اين مواد، سكس را لذت بخش تر می كند .

در همان بار اول استفاده، شما از تاثير ماده ليزكننده بر فعاليت جنسی متعجب خواهيد شد. با استفاده از آنها شما ميتوانيد بدون مشكل و با هر سرعتی كه دوست داريد، نزديكی كنيد. حتی با استفاده از آنها شما ديگر نيازمند آن نيستيد كه طرف مقابل با ترشحات تناسلی اش مرطوب شود. بعبارت ديگر واژن هميشه برای ورود آلت ليز و مرطوب خواهد بود.

بطوركلی مواد ليزكننده به سه گروه عمده تقسيم ميشوند:

1. lubrican ليزكننده های محلول در آب
2. ليزكننده های سيليكونی (دربازار ايران وجود ندارد)
3. ليزكننده های روغنی (مانند وازلين)

هر كدام از اين مواد خصوصيات و مزايای خاص خودشان را دارند. بيشترين ماده ليزكننده مورد استفاده معمولاً مواد ليزكننده محلول در آب (ژلهای ليزكننده طبی) هستند. ماده اصلی اين مواد بر پايه آب است. آنها نرم و ليز هستند و برخلاف ليزكننده های سيليكوني باعث چسبندگی نمی شوند .

بخاطر وجود آب در ساختمان آنها بخوبی توسط پوست و مخاط جذب می شوند و براحتی توسط شستشو با آب تميز می شوند. البته شما بايد حين نزديكی هر از چندگاهی مجدداً از آن استفاده كنيد و اين تنها بدی اين مواد است.

ليزكننده های محلول در آب برخلاف ليزكننده های روغنی (مثل وازلين) به كاندوم آسيبی نرسانده و مشكلی از بابت انتقال ايدز ايجاد نمی كنند. هرگز از مواد روغنی بر روی كاندوم استفاده نكنيد. بهتر است به منظور جلوگيری از بروز بيماريهای ميكروبی واژن، بعد از هر بار استفاده از اين مواد ، زنان واژن خود را بخوبی تميز كنند.

  • ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×