این کارها را با دست چپ خود انجام ندهید

این کارها را با دست چپ خود انجام ندهید

شرف الشمس

این کارها را با دست چپ خود انجام ندهید

این کارها را با دست چپ خود انجام ندهید.

این کارها را با دست چپ خود انجام ندهید

این کارها را با دست چپ خود انجام ندهید.

بهتر است در انجام کارها دقت نمایید زیرا هر حرکت نمایانگر مفهوم خاصی است.

استفاده از دست چپ برای عبور دادن غذا و اشامیدنی سر میز ناهار خوری

در میز ناهار خوری ، غذاها  و وسایل روی میز رااز سمت راست عبور دهید. در آداب میز ناهار خوری عبور غذا و نوشیدنی از سمت راست است. نکته مهم این است که وقتی چندین ظرف به طور همزمان منتقل می شوند ، همه در یک جهت حرکت می کنند و از بی نظمی جلوگیری می شود.

غذاخوردن با دست چپ

باز کردن درهای سمت چپ خودرو

استفاده از دست چپ برای باز کردن هرکدام از درب های اتومبیل در سمت چپ خودرو ، خطر بروز حوادث "درب" را افزایش می دهد. جایی که یک دوچرخه سوار که در کنار ماشین قرار دارد با درب بازاتومبیل برخورد می کند. اگر در را با دست راست خود باز کنید ، مجبور می شوید به سمت سمت چپ ماشین بچرخید این بدان معناست که احتمال دارد دوچرخه ای در سمت چپ شما ظاهر شود.

با دست چپ انجام ندهید

هنگام برقراری ارتباط با زبان اشاره

هنگام مکالمه با زبان اشاره، مهم نیست که از چه دستی استفاده کنید ، زمانی که دست خود را انتخاب کردید تا پایان مکالمه از همان دست استفاده کنید.نباید در طول مکالمه  دست خود را عوض کنید.

اینکار را با دست چپ انجام ندهید

عبور دادن اشیاء در هند

در هندوستان ، دست چپ با بهداشت شخصی همراه است و این شاملپوشیدن و دراوردن کفش های شماست. به همین دلیل است که شما هرگز نباید از آن برای انتقال یک مورد استفاده کنید - خواه شاکر نمک و فلفل یا کارت ویزیت - به شخص دیگری باشد.
در حقیقت ، برخی از مردم هند از پذیرش شیئی که از دست چپ عبور کرده ، خودداری می کنند.

استفاده از دست چپ در اتیوپی

مردم اتیوپی آموز از دست چپ خود برای نظافت در اجابت مزاج استفاده میکنند ، بنابراین دست چپ "کثیف" تلقی می شود. هنگام مبادله پول از شخص به شخص دیگر ، از دست راست استفاده می شود.

مبادله پول در خاورمیانه

در خاورمیانه، لمس پول با دست چپ خود بی ادبی محسوب می شود. این نیز ناخوشایند است که هر چیزی را با دست چپ خود بردارید. دراتیوپی و هند ، خاورمیانه خوردن با دست چپ بی ادبی است.

با دست چپ اینکار را انجام ندهید

انجام کارها درغنا 

در غنا استفاده از دست چپ تقریباً برای هر چیزی تابو محسوب می شود. اگرفراموش کرده اید و با دست چپ خود کاری انجام دادید ، انتظار می رود که بگویید "متاسفم برای استفاده از دست چپ"

دست چپ

نوشتن خط زبان ژاپنی

این بدان معنی نیست که شما هرگز نباید با دست چپ خود به زبان ژاپنی بنویسید زیرا سرکش های که حروف ژاپنی را تشکیل می دهند ، همه به  راست نوشته شده است ، نوشتن سرکش ها از چپ به راست دشوار است.

دست دادن با دست چپ

در همه کشورهای یاد شده ، جایی که دست چپ کثیف تلقی می شود ، دست دادن با استفاده از دست چپ درست نیست.و این تقریبا در هر جای دنیا عملی قبیح است. در واقع دست دادن با دست چپ توهین تلقی می شود.

با دست چپ انجام ندهید اینکار را

نویسنده: مستانه کیا
 

  • ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×