تاریخ لباس در ایران: رقصنده های عصر صفوی

تاریخ لباس در ایران: رقصنده های عصر صفوی

تاریخ لباس در ایران: رقصنده های عصر صفوی

در پشت سر، موهای بسیار بلند و بافته اش، تا ساق پاهایش می رسد، هر آنچه باید درباره مدل لباس رقاصه ها در دوره قاجار بدانید.

تاریخ لباس در ایران: رقصنده های عصر صفوی

کلاهی نیم گرد، کوچک و طرح دار به سر دارد. تن پوش اصلی اش لباسِ بلند و جلوبازی است که از بالا تا کمر، با ردیفی از بندینکهای کوچک بسته شده، اما ادامه ی لباس از کمر تا پایین باز است. بر روی این لباس، دو شال را، به صورتی شُل، به کمر بسته است. در پشت سر، موهای بسیار بلند و بافته اش، تا ساق پاهایش می رسد. کفش قرمزرنگی نیز به پا دارد.

رقصنده های صفوی

 

کلاهی نیم گرد، کوچک و طرح دار به سر دارد. تن پوش اصلی اش لباسِ بلند و جلوبازی است که از بالا تا کمر، با ردیفی از بندینکهای کوچک بسته شده، اما ادامه ی لباس از کمر تا پایین باز است. بر روی این لباس، دو شال را، به صورتی شُل، به کمر بسته است. در پشت سر، موهای بسیار بلند و بافته اش، تا ساق پاهایش می رسد. کفش سبز رنگی نیز به پا دارد.

رقصنده های صفوی
  • ۲۴ تیر ۱۳۹۷
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×