تعبیر خواب بوسیدن مرده در خواب + تعبیر خواب بوسیدن گونه و پیشانی

تعبیر خواب بوسیدن مرده در خواب + تعبیر خواب بوسیدن گونه و پیشانی

شرف الشمس

تعبیر خواب بوسیدن مرده در خواب + تعبیر خواب بوسیدن گونه و پیشانی

تعبیر خواب بوسیدن,تعبیر خواب بوسیدن مرده,تعبیر خواب بوسیدن دشمن,تعبیر خواب بوسیدن زن,تعبیر خواب بوسیدن مرد,تعبیر خواب بوسیدن ناشناس,تعبیر خواب کاملی بوسیدن,

تعبیر خواب بوسیدن مرده در خواب + تعبیر خواب بوسیدن گونه و پیشانی

تعبیر خواب بوسیدن تعبیر خواب بوسیدن مرده تعبیر خواب بوسیدن دشمن تعبیر خواب بوسیدن زن هر خوابی که شما می بنید می تواند یک تعبیر خواب یا بد یا شاید خیر داشته باشد پس اگر علاقه مند به تعبیر خواب خود هستید و خوابی راجب به بوسیدن دیده اید این مطلب را حتما دنبال کنید

 

تعبیر خواب بوسیدن,تعبیر خواب بوسیدن مرده,تعبیر خواب بوسیدن دشمن,تعبیر خواب بوسیدن زن,تعبیر خواب بوسیدن مرد,تعبیر خواب بوسیدن ناشناس,تعبیر خواب کاملی بوسیدن,

 

 


تعبیر خواب بوسه دادن چهار چیز استتعبیر خواب بوسه بر چهار وجه است:خیر و منفعت.حاجت رائی.بر دشمن ظفر یافتن.سخن خوش شنیدن.

 

 

همچنین ببینید : تعبیر خواب مدفوع

 

تعبیر خواب بوسیدن از دید محمد بن سیرین

 


تعبیر خواب بوسه دادن به معنای دوست داشتن است.اگر خواب بوسه دادن به ناشناسی را دیدی تعبیرش منفعت از جایی نامعلوم است.اگر در خواب دیدی که آدم معروفی را بوسیدی تعبیرش سود رسیدن از آن شخص است.

 

 


اگر در خواب دیدی که با شهوت به مردی بوسه دادی به معنای سود بردن از آن شخص است.اگر در خواب دیدی که مرده ای را بوسیدی به معنای رسیدن مال یا علم آن مرده به اوست.اگر در خواب دیدی که کسی به تو بوسه دهد تعبیرش این است که تو را دوست دارد.

 

 

تعبیر خواب بوسیدن از دید منوچهر مطیعی

 


چنان چه در خواب دیدی کسی را بوسیدی به معنای نشان دادن حسن نیت است.تعبیر خواب دختری که محرم او را ببوسد تعبیرش محبوبیت است.تعبیر خواب دختری که  نا محرم او را ببوسد به معنای پیدا شدن خواستگاراست.اگر در خواب دیدید که مرده ایی آشنا شما را ببوسد به معنای داشتن دین به مرده است.اگر در خواب دیدی که مرده ایی ناآشنا شما را ببوسید به معنای رسیدن سود و منفعت است.تعبیر خواب بوسه مرده تعبیرش خیر و برکت است.

 

 

تعبیر خواب بوسیدن از دید لوک اویتنهاو

 


اگر خواب بوسیده شدن را دیدی تعبیرش جدایی است.اگر خواب بوسیدن را دیدی تعبیرش عشق دو جانبه است.اگر خواب بوسه دزدکی را دیدی به معنای عشق سوزان است.

 

 

تعبیر خواب بوسیدن از دید آنلی بیتون

 


اگر در خواب بوسیدن مادر خود را دیدی تعبیرش موفقیت در کارهاست.اگر در خواب بوسیدن خواهر یا برادر خود را دیدی به معنای شادمانی است.اگر بوسیدن نامزد خود را در تاریکی در خوابی دیدی به معنای داشتن روابط نادرست است.اگر در خواب دیدی که دشمنی را میبوسی به معنای آشتی کردن است.تعبیر خواب بوسیدن از دید لیلا برایتتعبیر خواب بوسیدن دست کسی ، موفقیت در عشق استاگر در خواب بوسیدن دست کسی را دیدی به معنای موفقیت در عشق است.اگر در خواب دیدی که بوسیده شدی نشانه این است که مراقب اطرافیان خود باشید.اگر در خواب دیدی که زمین را بوسیدی تعبیرش غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب بوسیدن

 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۱۵ بهمن ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
سرکتاب

×