تعبیر خواب خاک + تعبیر خواب خوردن خاک و تعبیر خواب خاک در خانه

تعبیر خواب خاک + تعبیر خواب خوردن خاک و تعبیر خواب خاک در خانه

شرف الشمس

تعبیر خواب خاک + تعبیر خواب خوردن خاک و تعبیر خواب خاک در خانه

تعبیر خواب خاک,تعبیر خواب خوردن خاک,تعبیر خواب خاک در خانه,تعبیرخواب خاک و گیاه,تعبیرخاک چیست,تعبیر خواب کامل خاک,تعبیر خواب خاک زرد,تعبیر خواب خاک رنگی,خاک

تعبیر خواب خاک + تعبیر خواب خوردن خاک و تعبیر خواب خاک در خانه

تعبیر خواب خاک تعبیر خواب خوردن خاک تعبیر خواب خاک در خانه تعبیرخواب خاک و گیاه تعبیرخاک چیست تعبیر خواب کامل خاک تعبیر خواب خاک زرد تعبیر خواب خاک رنگی-اگر در خواب خود خاک دیده اید و به دنبال تعبیر آن هستید این مطلب را مطالعه نمایید.

 

 

تعبیر خواب خاک,تعبیر خواب خوردن خاک,تعبیر خواب خاک در خانه,تعبیرخواب خاک و گیاه,تعبیرخاک چیست,تعبیر خواب کامل خاک,تعبیر خواب خاک زرد,تعبیر خواب خاک رنگی,خاک

 

 

تعبیر خواب خاک از دید حضرت امام جعفر صادق ع

 

 

اگر خواب خاک دیدی تعبیرش بر پنج چیز است  مال – سود – کار – چیزی گرفتن از پادشاه و رئیس – سود رسیدن از زن

 

 

تعبیر خواب خاک از دید یوسف نبی ع

 


اگر در خواب خود دیدی که خاک میخوری تعبیرش مال یتیم است.

 

 

تعبیر خواب خاک از دید محمد بن سیرین

 


اگر در خواب خود خاک در خانه دیدی تعبیرش مال است.

 

 

تعبیر خواب خاک از دید ابراهیم کرمانی

 


اگر در خواب خود پخش کردن خاک را با دست بدهید نشان سود است.

 

 

تعبیر خواب خاک از دید منوچهر مطیعی تهرانی

 


اگر در خواب خود خاک دیدی تعبیرش نعمت و برکت است.اگر در خواب خود دیدی که در حال جمع کردن خاک هستی تعبیرش جمع کردن مال است.اگر در خواب انباشته شدن خاکی زیاد در خانه را دیدی تعبیرش ثروت بزرگی است.اگر در خواب خود دیدی که با شتر خاک آوردن تعبیرش میراث است.اگر در خواب خود دیدی که با اسب خاک آوردن تعبیرش سود رسیدن از مردی جوان است.اگر در خواب خود خاک آوردن با الاغ را دیدی به معنای سود رسیدن از مردی احمق است.اگر در خواب خود پاشیدن خاک در هوا را دیدی تعبیرش هدر دادن مال است.

 

اگر در خواب خاک سرخی را دیدی به معنای عصبانیت و خشم است.اگر در خواب خود خاکی سبز دیدید نشان از چمن است.اگر در خواب خود خاکی زرد دیدید تعبیرش بیماری است.اگر در خواب خود خاکی سیاه دیدید تعبیرش غم است.اگر در خواب خود دیدی که خاک از چاه بیرون آوردن تعبیرش به دست آوردن مالی به زحمت است.تعبیر خواب خاک ریختن در چاه ، ضرر مالی استاگر در خواب خود دیدی که خاکی در چاه میریزن تعبیرش ضرر مالی است.اگر در خواب برداشتن خاک از تپه را دیدی به معنای حل شدن مشکل است.

 

 

تعبیر خواب خاک از دید آنلی بیتون

 


اگر در خواب خود دیدی که خاک های اطراف گل ها و گیاهان را زیر و رو میکنی به معنای موقعیت های خوبی است که به دست می آورید.اگر در خواب خود لباس خاکی دیدی تعبیرش تسلیم شدن است.اگر در خواب خود دیدی که کسی به سمت شما خاک می پاشد تعبیرش آسیب زدن دشمنان است.

 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۱۲ دی ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×