تعبیر خواب شیشه + تعبیر خواب شکستن شیشه و شیشه ای بودن اعضای بدن

تعبیر خواب شیشه + تعبیر خواب شکستن شیشه و شیشه ای بودن اعضای بدن

شرف الشمس

تعبیر خواب شیشه + تعبیر خواب شکستن شیشه و شیشه ای بودن اعضای بدن

تعبیر خواب شیشه,تعبیر خواب شکستن شیشه,تعبیرخواب شیشه ای بودن اعضای بدن,تعبیر خواب خوردن آب در ظرف شیشه ای,تعبیر دندان شیشه ای,تعبیر خواب کامل شیشه,تعبیرشیشه

تعبیر خواب شیشه + تعبیر خواب شکستن شیشه و شیشه ای بودن اعضای بدن

تعبیر خواب شیشه تعبیر خواب شکستن شیشه تعبیرخواب شیشه ای بودن اعضای بدن تعبیر خواب خوردن آب در ظرف شیشه ای اگر به دنبال تعابیر و معانی خواب شیشه هستید این مطلب را مطالعه نمایید.

 

تعبیر خواب شیشه,تعبیر خواب شکستن شیشه,تعبیرخواب شیشه ای بودن اعضای بدن,تعبیر خواب خوردن آب در ظرف شیشه ای,تعبیر دندان شیشه ای,تعبیر خواب کامل شیشه,تعبیرشیشه

 

 

تعبیر خواب شیشه از دید حضرت دانیال (ع)

 


اگر ببینی از ظرف شیشه‌ای آب می‌خوری، یـعـنـی زن می‌گیری و مال و اموال بدست می‌آوری.
اگر در خواب دیدی که در ظرف شیشه ای آب مینوشی تعبیرش این است که زن میگیری و مال و اموالی به دست می آوردی.

 

همچنین ببینید : تعبیر خواب طناب

 

تعبیر خواب شیشه از دید ابن سیرین

 


 اگر در خواب ببینی به تو شیشه داده‌اند، تعبیرش این است که با زنی فقیر ازدواج می‌کنی.
اگر خواب دیدی که شیشه ای به تو داده اند تعبیرش این است که با زنی فقیر ازدواج خواهی کرد.
اگر در خواب دیدی که در داخل شیشه روغن گل یا روغن بنفشه باشد یعنی با زن ثروتمندی ازدواج خواهی کرد.
اگر در خواب دیدی که داخل شیشه شربت به یا شربت انار است و از آن مینوشی تعبیرش این است که مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.
اگر در خواب دیدی که دندان هایت مثل شیشه یا سفال یا هر چیز شکستی شده باشد تعبیرش این است که به زودی از این دنیا خواهی رفت.

 

 

تعبیر خواب شیشه از دید جابر مغربی

 


اگر در خواب دیدی که سر تو شیشه ای است یعنی به زودی هلاک میشوی.
اگر در خواب دیدی که شیشه ای افتاده و شکسته است به معنای این است که اگر زنی داری او را طلاق میدهی ولی اگر 
زن نداری زنی از بستگان تو از این دنیا میرود.
اگر در خواب دیدی که چیز خوشبوئی در شیشه است یعنی به بیمار خواهی شد.

 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۲۲ بهمن ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×