تعبیر خواب قرآن + تعبیر خواب خرید و فروش قرآن و تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن

تعبیر خواب قرآن + تعبیر خواب خرید و فروش قرآن و تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن

تعبیر خواب قرآن + تعبیر خواب خرید و فروش قرآن و تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن

تعبیر خواب قرآن,تعبیر خواب خرید قرآن,تعبیر خواب فروش قرآن,تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن,تعبیر خواب پاره کردن قرآن,تعبیر خواب نوشتن قرآن,تعبیر خواب خواندن قرآنی

تعبیر خواب قرآن + تعبیر خواب خرید و فروش قرآن و تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن

تعبیر خواب قرآن تعبیر خواب خرید قران تعبیر خواب فروش قران تعبیر خواب هدیه گرفتن قران تعبیر خواب پاره کردن قران تعبیر خواب کامل قران – اگر در رابطه با قران خوابی دیده اید و به دنبال تعابیر و معانی آن هستید پس حتما این مطلب را مطالعه نمایید.

 

 

تعبیر خواب قرآن,تعبیر خواب خرید قرآن,تعبیر خواب فروش قرآن,تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن,تعبیر خواب پاره کردن قرآن,تعبیر خواب نوشتن قرآن,تعبیر خواب خواندن قرآنی

 

 

تعبیر خواب قرآن از دید حضرت امام جعفر صادق (ع) 

 


تعبیر خواب قرآن نشان بر 4 وجه است:
سلامتی از بدی‌ها
ثروت
برآورده شدن حاجت
نهی از منکر

 

 

تعبیر خواب قرآن از دید ابن سیرین

 


اگر در خواب دیدی که کسی چیزی به دیگری هدیه داد نشان بر این است که خیر و منفعت دارد و نعمتش افزایش یابد و هدیه گرفتن یا هدیه دادن قرآن در خواب نشان نیکوییست.

 

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن از مرده

 


تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن از مرده از دید ابن سیرین

 


اگر دید فرد مرده ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.

 

 

تعبیر خواب نوشتن قران نوشتن قرآن

 


تعبیر خواب نوشتن قران نوشتن قرآن از دید ابراهیم کرمانی

 


 اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد

 

 

تعبیر خواب نوشتن قران نوشتن قرآن از دید ابن سیرین نیز 

 


 اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد 

 

 

تعبیر خواب خرید و فروش قرآن

 

 

تعبیر خواب خرید و فروش قرآن از دید امام صادق (ع) 

 


 اگر در خواب ببینی که کتاب قرآن خریده‌ای، نشانش این است که مشغول به دریافت کسب علم و دانش می‌شوی.

 

 

تعبیر خواب خرید و فروش قرآن از دید ابن سیرین 

 


 اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یـعـنـی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود.

 


 تعبیر خواب سوزاندن یا پاره کردن

 

 

 تعبیر خواب سوزاندن یا پاره کردن قرآن از دید امام صادق (ع) 

 


اگر در خواب ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو دچار فساد و تباهی می‌شود.

 

 

 تعبیر خواب سوزاندن یا پاره کردن قرآن از دید ابراهیم کرمانی

 


اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را به جا نمی‌آوری .

 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۵ دی ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×