تعبیر خواب چاقو + تعبیر خواب چاقوی آشپز خانه و تعبیر خواب چاقو زدن به کسی

تعبیر خواب چاقو + تعبیر خواب چاقوی آشپز خانه و تعبیر خواب چاقو زدن به کسی

شرف الشمس

تعبیر خواب چاقو + تعبیر خواب چاقوی آشپز خانه و تعبیر خواب چاقو زدن به کسی

تعبیر خواب چاقو,تعبیر خواب چاقوی آشپز خانه,تعبیر خواب چاقو زدن به کسی,تعبیر خواب چاقوی شکسته,تعبیر خواب چاقوی تیز,تعبیر خواب کامل چاقو,تعبیر خواب چاقوی کند,

تعبیر خواب چاقو + تعبیر خواب چاقوی آشپز خانه و تعبیر خواب چاقو زدن به کسی

تعبیر خواب چاقو تعبیر خواب چاقوی آشپز خانه تعبیر خواب چاقو زدن به کسی تعبیر خواب چاقوی شکسته تعبیر خواب چاقوی تیز تعبیر خواب کامل چاقو تعبیر خواب چاقوی کند- اگر در خواب خود چاقو دیده ایید و به دنبال تعابیر و معانی آن هستید پس این مطلب را مطالعه نمایید.

 

 

تعبیر خواب چاقو,تعبیر خواب چاقوی آشپز خانه,تعبیر خواب چاقو زدن به کسی,تعبیر خواب چاقوی شکسته,تعبیر خواب چاقوی تیز,تعبیر خواب کامل چاقو,تعبیر خواب چاقوی کند,

 

 

تعبیر خواب چاقو از دید منوچهر مطیعی

 


اگر در خواب خود چاقو دیدی نشان از زبان بدگویان است.اگر در خواب خود چاقوی تیز و بران دیدی تعبیرش زبان تیز بدگویان است.اگر در خواب خود دیدی که چاقویی داشتی تعبیرش عدم امنیت است.
اگر در خواب دیدی که چاقویی گرفتی یا به کسی چاقو دادی تعبیرش این است که کسی با شما کمک میکند یا شما به کسی کمک میکنید.اگر در خواب چاقو کشیدن را دیدی تعبیرش امنیت یافتن است.اگر در خواب خود چاقوی بسته دیدی تعبیرش نعمت است.اگر در خواب خود چاقوی کوچک دیدی تعبیرش نعمت مختصری است.اگر در خواب خود چاقوی آشپزخانه دیدی به معنای خدمتکار و کدبانو است.اگر در خواب خود چاقوی نو در آشپزخانه دیدی به معنای زنی خانه دار است.

 

 

تعبیر خواب چاقو از دید آنلی بیتون

 


اگر در خواب خود چاقو دیدی به معنای دعوا و جدایی و ضرر مال است.اگر در خواب چاقوهای زنگ زده دیدی تعبیرش جدایی میان اعضای خانواده است.اگر در خواب چاقوی تیز و بران دیدی تعبیرش این است که دشمنان همیشه در اطراف شما هستند.اگر در خواب خود چاقوی شکسته دیدی تعبیرش این است که در امور عاطفی و کاری شکست میخورید.اگر در خواب خود دیدی که چاقو خوردی به معنای این است که مشکلات خانوادگی دارید.اگر در خواب دیدی که چاقویی به کسی زدی به معنای این است که صاحب شخصیتی بد میشوی.

 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۱۵ دی ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×