تعبیر خواب کامل

شرف الشمس

تعبیر خواب کامل

تعبیر خواب از دیدگاه اسلام یک علم الهی است و از هر کسی ساخته نیست. بلکه اولیای طراز الهی این توانایی را دارا می باشند. بی شک شما داستان یوسف پیامبر و توانایی وی در این زمینه را شنیده اید. حضرت یوسف در مقابل معبران بزرگ و نامدار مصر که با تقلب توانسته بودند برای خود شهرتی به دست آوردند با تفسیر خواب عزیز مصر خود را از زندان رهانید و سپس به جایگاه عزیزی مصر رسید.

اما در حالت کلی به فرآیند معنی دهی رویاهایی که افراد در خواب می بینند گفته می شود. از دوران باستان تاکنون این موضوع مورد توجه همگان بوده است. در دوران معاصر مکاتب مختلف روانشناسی تئوری های متنوعی را در رابطه با معنی و مفهوم رویا ارائه کرده اند.

زیگموند فروید به عنوان یکی از برجسته ترین روانشناسان معاصر در کتاب خود به همین نام، شیوه هایی را جهت تعبیر رویا ارائه کرده است که در روانشناسی تحلیلی شیوه های تفسیر رویا برگرفته از روش هایی است که وی در این کتاب ارائه داده است.

چهار قاعده کلی که فروید در رویاها شناسایی کرده عبارتند از :

  • تراکم
  • تغییر مکان
  • ویژگی نمایشی
  • خاصیت کنایه آفرینی و تمثیل سازی

در رابطه با قاعده اول فروید بر این باور است که در خواب فشرده سازه صورت می گیرد و خواسته های به صورت خلاصه ارائه می شوند.

قاعده دوم که انتقال و جابه جایی است بر اساس آن بار عاطفی و احساسی از هدف اصلی رویا به یک هدف غیر واقعی منتقل می شوند.

در قاعده سوم که ويژگی نمایشی رویاست مفاهیم انتزاعی و مجرد ذهنی به صورت تصویر در خواهند آمد.

و آخرین قاعده چنین است که تمامی ماهیت خواب به صورت تمثیلی در خواهد آمد. برای مثال سگ، مرده، دندان، پول و ... هر کدام معنی و مفهوم خاص خود را دارند که به کمک آن ها می توان خواب را تعبیر و تفسیر کرد.

در اسلام موضوعی تحت عنوان رویای صادقه  یا خواب خوب وجود دارد که از ویژگی های آن می توان گفت خواب با جزئیات کامل در خاطر شخص باقی می ماند. که این ویژگی برای خواب بد و بی تعبیر وجود ندارد.

  • 55 کاربر امتیاز داده اند | امتیاز: 4 از 5

آخرین مطالب
تعبیر خواب فوطه

تعبیر خواب فوطه

۰ ۸ دی ۱۳۹۷

تعبیر خواب کامل فوطه به نقل از معبرین ایرانی، اسلامی و خارجی در سایت طومار گردآوری شده است تا شما عزیزان بتوانید به سادگی از این اطلاعات استفاده نمایید.

تعبیر خواب حب

تعبیر خواب حب

۰ ۸ دی ۱۳۹۷

تعبیر خواب کامل حب به نقل از معبرین ایرانی، اسلامی و خارجی در سایت طومار گردآوری شده است تا شما عزیزان بتوانید به سادگی از این اطلاعات استفاده نمایید.

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس

۰ ۸ دی ۱۳۹۷

تعبیر خواب کامل طاووس به نقل از معبرین ایرانی، اسلامی و خارجی در سایت طومار گردآوری شده است تا شما عزیزان بتوانید به سادگی از این اطلاعات استفاده نمایید.

تعبیر خواب ستارگان

تعبیر خواب ستارگان

۰ ۸ دی ۱۳۹۷

تعبیر خواب کامل ستارگان به نقل از معبرین ایرانی، اسلامی و خارجی در سایت طومار گردآوری شده است تا شما عزیزان بتوانید به سادگی از این اطلاعات استفاده نمایید.

تعبیر خواب هاری

تعبیر خواب هاری

۰ ۸ دی ۱۳۹۷

تعبیر خواب کامل هاری به نقل از معبرین ایرانی، اسلامی و خارجی در سایت طومار گردآوری شده است تا شما عزیزان بتوانید به سادگی از این اطلاعات استفاده نمایید.

تعبیر خواب کالسکه

تعبیر خواب کالسکه

۰ ۸ دی ۱۳۹۷

تعبیر خواب کامل کالسکه به نقل از معبرین ایرانی، اسلامی و خارجی در سایت طومار گردآوری شده است تا شما عزیزان بتوانید به سادگی از این اطلاعات استفاده نمایید.

تعبیر خواب بچه شیرخوار

تعبیر خواب بچه شیرخوار

۰ ۸ دی ۱۳۹۷

تعبیر خواب کامل بچه شیرخوار به نقل از معبرین ایرانی، اسلامی و خارجی در سایت طومار گردآوری شده است تا شما عزیزان بتوانید به سادگی از این اطلاعات استفاده نمایید.

شرف الشمس

شرف الشمس

×