تعبیر خواب کشتی + تعبیر خواب سفر با کشتی و تعبیر خواب غرق شدن کشتی

تعبیر خواب کشتی + تعبیر خواب سفر با کشتی و تعبیر خواب غرق شدن کشتی

تعبیر خواب کشتی + تعبیر خواب سفر با کشتی و تعبیر خواب غرق شدن کشتی

تعبیرخواب کشتی,تعبیر خواب سفر با کشتی,تعبیر خواب غرق شدن کشتی,تعبیر خواب دیدن در کشتی,تعبیر خواب خراب شدن کشتی,تعبیر خواب دریای طوفانی و کشتی,تعبیرکامل کشتی

تعبیر خواب کشتی + تعبیر خواب سفر با کشتی و تعبیر خواب غرق شدن کشتی

تعبیرخواب کشتی تعبیر خواب سفر با کشتی تعبیر خواب غرق شدن کشتی تعبیر خواب دیدن در کشتی تعبیر خواب خراب شدن کشتی تعبیر خواب دریای طوفانی و کشتی تعبیرکامل کشتی-اگر در خواب خود کشتی دیدید و دنبال تعبیر آن هستید پس این مطالب را مطالعه کنید.

 

 

تعبیرخواب کشتی,تعبیر خواب سفر با کشتی,تعبیر خواب غرق شدن کشتی,تعبیر خواب دیدن در کشتی,تعبیر خواب خراب شدن کشتی,تعبیر خواب دریای طوفانی و کشتی,تعبیرکامل کشتی

 

 

تعبیر خواب کشتی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

 

 

اگر خواب کشتی دیدی تعبیرش بر هفت چیز است :فرزند – پدر – زن – مرکب سواری – ایمنی – عیش – توانگری

 

 

تعبیر خواب کشتی از دید حضرت دانیال

 


اگر خواب کشتی دیدی تعبیرش غم و اندیشه است

 

 

تعبیر خواب کشتی از دید یوسف نبی ع

 


تعبیر خواب غرق شدن کشتی به معنای آسیب محاصره است.

 

 

تعبیر خواب کشتی از دید محمد بن سیرین

 


تعبیر خواب کشتی تعبیرش سلامتی و رهایی از غم است.تعبیر خواب شکستن کشی تعبیرش مصیبت و بلا میباشد.اگر در خواب دیدی که در کشتی هستی به معنای سفر کردن است.

 


تعبیر خواب کشتی از دید ابراهیم کرمانی

 


اگر در خواب دیدی بادی سخت بیایید و کشتی را برانی به معنای رهایی از غم و غصه است.اگر در خواب دیدی کشتی بایستد و از همه طرف موج به سمت کشتی بیاید به معنای گرفتاری و غم است.

 


تعبیر خواب کشتی از دید منوچهر مطیعی تهرانی

 


اگر در خواب خود کشتی دیدی به معنای ایمن بودن در برابر غم است.اگر در خواب دیدی که در ساحلی ایستادی و یک کشتی در دریا حرکت میکند به معنای رسیدن خبری است.اگر در خواب دیدی که در کشتی هستی به معنای حوادثی است.اگر در خواب ببینی که کشتی در مکانی توقف کرد و پیاده شدیم به معنای رهایی از غم و اندوه است.اگر در خواب ببینی که سوار کشتی میشوی و به سمت دریا می روی تعبیرش شروع کردن کاری است.

 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۷ دی ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×