تعبیر خواب گربه + تعبیر خواب حمله گربه وحشی به انسان تعبیر خواب

تعبیر خواب گربه + تعبیر خواب حمله گربه وحشی به انسان تعبیر خواب

شرف الشمس

تعبیر خواب گربه + تعبیر خواب حمله گربه وحشی به انسان تعبیر خواب

تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب گاز گرفتن گربه,تعبیر خواب حمله گربه به انسان,تعبیر خواب گربه زرد,تعبیر خواب ترسیدن از گربه,تعبیر خواب کامل گربه,تعبیر حمله گربه ی

تعبیر خواب گربه + تعبیر خواب حمله گربه وحشی به انسان تعبیر خواب

تعبیر خواب گربه تعبیر خواب جمله گربه وحشی به انسان تعبیر خواب ترس از گربه تعبیر خواب گاز گرفتن گربه تعبیر خواب گربه اهلی و ارام تعبیر خواب گربه کامل . اگر در خواب خود گربه دیده اید می توانید از تعابیر و معانی که در این مطلب ذکر شده اند کمک بگیرید.

 

تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب گاز گرفتن گربه,تعبیر خواب حمله گربه به انسان,تعبیر خواب گربه زرد,تعبیر خواب ترسیدن از گربه,تعبیر خواب کامل گربه,تعبیر حمله گربه ی

 

 

گربه حیوانی آرام و اهلی است و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می‌شناسد و خود را برای او لوس می‌کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه‌های خود به شدت عشق می‌ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه‌ها جان خویش را به خطر افکنده است. به نظافت و زیبایی خود علاقه مند است و بسیاری از ویژگی‌های دیگر که می‌توان آن را به زن نسبت داد. معبرین غربی با استفاده از این نمادها گربه را زن دانسته‌اند البته بایستی به این نکته توجه که منظور از زن جنس مؤنث است و نه همسر. البته در ادامه خواهیم دید که معبرین اسلامی مانند امام جعفر صادق و ابن سیرین گربه را دزد دانسته‌اند.

 

 

تعبیر کلی

 

 

تعبیر خواب گربه از دید ابن سیرین 

 

 

تعبیر خواب گربه، مردی مفسد و دزد می‌باشد.

 

 

تعبیر خواب گربه از دید ابراهیم کرمانی 

 

 

اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی، تعبیرش این است که شش روز بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 

 

گربه در خانه

 

 

تعبیر خواب گربه از دید ابن سیرین

 

 

اگر در خواب ببینی گربه‌ای وارد خانۀ تو شده است، تعبیرش این است که دزدی وارد آنجا می‌شود. اگر ببینی گربه از خانۀ تو چیزی خورده است، یـعـنـی شخص دزدی از خانۀ تو چیزی به سرقت می‌برد

 

 

 کشتن گربه

 

 

تعبیر خواب گربه از دید ابن سیرین

 

 

اگر در خواب ببینی گربه را کشته‌ای، تعبیرش این است که دزدها را کشته و یا مغلوب می‌سازی .

 

 

تعبیر خواب گربه از دید ابراهیم کرمانی

 

 

اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال دزدی را می‌گیری.

 

 

 بیرون آمدن گربه از عورت

 

 

تعبیر خواب گربه از دید ابن سیرین 

 

 

اگر در خواب ببینی از «آلت مردی» تو گربه‌ای بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دزد و راهزن می‌شوی.

 

 

تعبیر خواب گربه از دید جابر مغربی 

 

 

اگر ببینی از «فرج» تو گربه‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دزد می‌شوی.

 

 

تعبیر خواب حمله گربه به انسان

 


تعبیر خواب گربه از دید آنلی بیتون

 

 

اگر خواب ببینید گربه ای را نمی‌توانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است. اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند. اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می‌شوید. اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.

 

 

تعبیر خواب گربه از دید لوک اویتنهاو 

 

 

چنگ خوردن از گربه: مانع

 

 

گربه در رویای مردان:

 

 

 احتمالا به زن یا جنس ماده اشاره دارد، جنبه شهودی طبیعت مردان، شهود و احساس خطرات ناشناخته، حسادت، خشم و انتقام جویی در رابطه، مادر شخص رویابین، استقلال، دزدی، باروری، در برخی رویاهادیدن گربه سیاه قطعا نشان دهنده ترس از شنیدن خبرهای بد و یا ترس به طور کلی است.

 

 

تعبیر خواب گربه سیاه و وحشی

 


تعبیر خواب گربه از دید لوک اویتنهاو

 

 

گربه سیاه: بدبختی  گربه وحشی: دوست خطرناک

 

 

سایر موارد

 

 

تعبیر خواب گربه از دید ابراهیم کرمانی 

 

 

اگر در خواب ببینی گوشت گربه می‌خوری، تعبیرش این است که از طریق مسافرت دوری، مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی لباسی از پوست گربه پوشیده‌ای، یـعـنـی با زنی زیبا ولی دزد و ناامانتدار ازدواج می‌کنی . اگر ببینی گربه بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که احتمال دارد مورد سرقت دزد قرار بگیری.

 

 

 تعبیر خواب گربه از دید امام صادق (ع)

 

 

تعبیرهای گربه عبارتند از:  1- دزد  2- غماز و طعنه زننده و عیب‌جو  3- بیماری  4- زنی مهربان و دلسوز  5- جنگ و دشمنی

 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۲۹ آذر ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×