تعبیر خواب یخ + تعبیر خواب یخ در فصل تابستان و تعبیر خواب یخ زدن انسان

تعبیر خواب یخ + تعبیر خواب یخ در فصل تابستان و تعبیر خواب یخ زدن انسان

شرف الشمس

تعبیر خواب یخ + تعبیر خواب یخ در فصل تابستان و تعبیر خواب یخ زدن انسان

تعبیر خواب یخ,تعبیر خواب یخ در فصل تابستان,تعبیر خواب یخ در گرما,تعبیر خواب یخ زدن انسان,تعبیر خواب یخبندان,تعبیر خواب یخ بر روی رودخانه,تعبیر خواب شکستن یخ

تعبیر خواب یخ + تعبیر خواب یخ در فصل تابستان و تعبیر خواب یخ زدن انسان

تعبیر خواب یخ تعبیر خواب یخ در فصل تابستان تعبیر خواب یخ در گرما تعبیر خواب یخ زدن انسان تعبیر خواب یخبندان تعبیر خواب یخ بر روی رودخانه تعبیر خواب شکستن یخ – اگر خوابی در رابطه با یخ دیده اید و دنبال تعابیر آن هستید این مطلب را مطالعه نمایید.

 

 

تعبیر خواب یخ,تعبیر خواب یخ در فصل تابستان,تعبیر خواب یخ در گرما,تعبیر خواب یخ زدن انسان,تعبیر خواب یخبندان,تعبیر خواب یخ بر روی رودخانه,تعبیر خواب شکستن یخ

 

 

تعبیر خواب یخ از دید محمد بن سیرین

 

 

اگر در خواب خود یخ دیدی تعبیرش غم و غصه است به خصوص اگر در فصل زمستان باشد.

 

 

تعبیر خواب یخ از دید جابر مغربی

 


دیدن یخ در خواب نشان از گستردگی روزی است.اگر در خواب دیدی که در فصل تابستان یخ جمع میکنی تعبیرش جمع کردن مال است.

 

 

تعبیر خواب یخ از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

 


اگر در خواب خود یخ در زمستان دیدی تعبیرش عیش خوش است.

 

 

تعبیر خواب یخ از دید منوچهر مطیعی

 


اگر در خواب خود یخ دیدی تعبیرش غم و غصه است به خصوص اگر در خارج از فصل دیده شود.

 

 

تعبیر خواب یخ از دید لوک اویتنهاو

 


اگر در خواب یخ دیدی تعبیرش ناراحتی است.اگر در خواب خود شکستن یخ را دیدی تعبیرش ترس بی مورد است.اگر در خواب دیدی که بر روی یخ سر خوردی تعبیرش تصادف است.

 

 

تعبیر خواب یخ از دید آنلی بیتون

 


اگر در خواب یخ دیدی تعبیرش این است که افراد پست میخواهند نتیجه کار شما را نابود کنند.اگر خواب یخ شناور روی رودخانه را دیدی تعبیرش این است که به خوشی شما حسادت میشود.تعبیر خواب راه رفتن روی یخ ،نشان از دردسر برای رسیدن به آسودگی است.تعبیر خواب دختری که روی یخ راه می رود یک راه برای فرار از شرمساری داریداگر در خواب ببینید که دختری روی یخ راه میرود به معنای این است که یک راه برای فرار از شرمساری دارید.

 

 

تعبیر خواب یخ از دید هانس کورت

 


اگر در خواب خود یخ دیدی تعبیرش این است که عده ای به شما آسیب میزنند.تعبیر راه رفتن روی یخ در خواب نشان از دردسر دارد.اگر در خواب قندیل یخ دیدی تعبیرش بیماری است.

 

 

تعبیر خواب یخ از دید لیلا برایت

 

 

اگر در خواب خود یخ دیدی تعبیرش به خطر افتادن سلامتی است.اگر در خواب خود یخ زدن انسانی را دیدی تعبیرش این است که باید مراقب خود باشید.

 

همچنین شما می توانید از بخش تعبیر خواب دقیق ترین تعابیر را مشاهده نمایید.

  • ۲۴ دی ۱۳۹۶
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×