تو از آغاز و حتی قبل از آن همیشه در کنارم بودی

تو از آغاز و حتی قبل از آن همیشه در کنارم بودی

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×