تک فرزندی چه مشکلاتی و معایبی می تواند داشته باشد؟مشکلات تک فرزندان چیست؟

تک فرزندی چه مشکلاتی و معایبی می تواند داشته باشد؟

تک فرزندی چه مشکلاتی و معایبی می تواند داشته باشد؟

تک فرزندی چه مشکلاتی و معایبی می تواند داشته باشد؟ داشتن یک یا چند فرزند مهم نیست، مهم این است که چطور باید فرزند یا فرزندان را تربیت کرد.

تک فرزندی چه مشکلاتی و معایبی می تواند داشته باشد؟

تک فرزندی چه معایب و مشکلاتی می تواند داشته باشد؟

طبق تحقیقات انجام شده، تاکنون هیچ مشکل یا اختلالی شناخته نشده است که علت آن تک فرزند بودن باشد. کمترین کسانی که به مراکز روان پزشکی مراجعه می کنند تک فرزندها هستند. تک فرزندی به خودی خود هیچ عیبی ایجاد نمی کند و باعث به وجود آمدن هیچ مشکلی در فرزندان نمی شود. در واقع نوع و روش تربیتی والدین است که می تواند باعث به وجود آمدن مشکلاتی در این فرزندان بشود. تعداد فرزندان به تنهایی تأثیری روی روند رشد و شکل گیری شخصیت آنها ندارد و نمی تواند باعث بروز اختلالات و بیماری های روانی بشود. حتی این تفکر که تک فرزندها به دلیل نداشتن خواهر یا برادر حس رقابت کمتری دارند، در تحقیقات ثابت نشده و هیچ نشانه ای دال بر این موضوع یافت نشده است. مسئله مهم و تأثیرگذار در شکل گیری شخصیت فرزندان را تربیت تک فرزندها، روش تربیتی والدین و نحوه برخورد آن هابا فرزندشان است. نکته جالبی که در تحقیقات به آن دست یافته اند این است که تک فرزندها نکات مثبت بیشتری نسبت به سایر بچه ها دارند و بزرگترها بیشتر دم خور بوده اند و دایره لغات وسیع تر و رفتار بالغانه تری پیدا کرده اند؛ ولی متأسفانه برخی از والدینی که به هر علت، تنها یک ق دارند، گاهی به دلایل خاصی مثل دلسوزی های بی جا برای فرزند، داشتن انتظارات و توقعات بیش از حد توان فرزند، وابسته نمودن خود به فرزند و یا بالعكس، روش های تربیتی نادرستی را در پیش می گیرند که در نهایت باعث به وجود آمدن مشکلاتی در زندگی تنها فرزندشان می شود. به طور خلاصه می توان به برخی از مشکلاتی که برای این گونه فرزندان به وجود می آید اشاره کرد:
1-گاهی رفتار و توقعات والدین به شکلی است که تک فرزندان و فرزندان اول، احساس مسئولیت زیادی پیدا می کنند. و در نتیجه، این فرزندان خودشان را مسئول حفاظت از قوانین، ارزش ها و توقعات خانواده و حتی اقوام و فامیل می دانند. آنها تصور می کنند که همیشه باید کاملا مفید و ثمربخش باشند و نسبت به والدینشان و کلیه اعضای خانواده و اقوام احساس مسئولیت می کنند. آن ها حتی به اشتباه خودشان را مسئول برطرف کردن نقایص و کاستی های والدین می دانند و دائم در پی این هستند که نیازهای عاطفی و یا آرزوهای برآورده نشده آنها را برآورده نمایند. گاهی آن ها به اشتباه نقش والدی را که غایب یابی کفایت است برعهده می گیرند و می خواهند خلأ او را پر کنند.

مشکل تک فرزندی


مشکلات تک فرزندی
  • ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×