جملات مفهومی سنگین بلند برای امید بخشی و ایجاد انگیزه مثبت

جملات مفهومی برای امید بخشی و ایجاد انگیزه مثبت

جملات مفهومی برای امید بخشی و ایجاد انگیزه مثبت

سخنان آموزنده و مفهومی فلسفی، جملات مفهومی سنگین بلند برای امید بخشی و ایجاد انگیزه مثبت را در طومار بخوانید.

جملات مفهومی برای امید بخشی و ایجاد انگیزه مثبت

جملات مفهومی سنگین برای ایجاد انگیزه

جملات و نوشته هایی از نویسندگان و عارفان بزرگ وجود دارد که همیشه با خواندن آنها در وجود ما شعله هایی از امید به آینده و انگیزه ایجاد می کند. در این صفحه با طومار همراه باشید تا گلچینی از بهترین آنها را به شما ارائه دهیم.

 

زندگی ات را بر مبنای ترس بنا نکن؛ بی هیچ واهمه ای زندگی کن. تنها در این صورت است که به معنای واقعی کلمه، زندگی کرده ای.
ترس، تو را بسته نگه می دارد و مانعِ باز شدن و شکوفایی ات می شود.
ترس موجب می شود که پیش از اقدام به هرکاری، هزار و یک نگرانی و دغدغه راهِ تو را سد کنند.
دغدغه ها و وسواس ها، تو را سردرگم تر می کنند.
این ها سیاه چاله های کهکشانِ روح تواند.
انسان جایزالخطاست.
خطا کردن، لازمه ی انسان بودن و نیز انسان شدن است.
فقط یک چیز را در خاطر داشته باش: سعی کن خطاهای خود را تکرار نکنی. تکرارِ خطاها نشانه ی حماقت است.

جملات فاز سنگین

بعضی آدم ها ؛
سعی می کنند حقارتشان را با تحقیرِ دیگران بپوشانند ...
توهین می کنند ،
افترا می زنند ،
و برچسب های زننده می چسبانند ...
با این آدم هایِ "بی فکر" کاری نداشته باشید ...
این ها اگر قدرتِ تفکر داشتند که بی شعوریشان را جار نمی زدند !!!
هر آدمِ عاقلی می داند که هیچ کس روی صفت و رفتاری متمرکز نمی شود ،
مگر این که آن را به میزانِ زیاد در درونِ خودش داشته باشد ...
آدم هایِ سالم ، برای خودشان و دیگران ، ارزش قائلند ...
آدم هایِ سالم ، توهین نمی کنند !!!

**

یک ﺯن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﺪ ﺑﺎشد که ﭼﮕﻮﻧﻪ: 
ﺍﺯ ﺷﻐﻠﯽ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﻫﺪ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺷﺎﻥ ﺁﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﮐﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﯽ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﺩ 
ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﺩ.

ﺑﺪﺍﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ 
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ.

ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﻝ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ خانه ای ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ، ﺣﺘﯽ 
ﺍﮔﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻭﺣﺲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺭﺍ خودش در دست ﺩﺍﺷﺘﻪ باشد.
یک زن باید تمرین کند قوی باشد.

جمله های امید بخش

زندگی سهم مردم افسرده و جدی نیست
آن هایی که جدی هستند سهم شان
سختی و فشار است
زندگی به آن هایی تعلق دارد که شاد هستند و در بزم اند
آن هایی که می دانند
بودنشان را چگونه جشن بگیرند.

**

هر کس دنیا را از زاویه دید خود قضاوت می‌کند!
گاهی بهتر است جای خود را برای بهتر دیدن عوض کنید.
هیچ‌وقت در زندگی‌تان به خاطر احساس ترس عقب ننشینید.
همه‌ی ما بارها این جمله را شنیده‌ایم که : «بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ مثلاً اینکه بمیرید؟
اما مرگ؛
بدترین اتفاقی که ممکن است برایتان رخ دهد نیست…»
بدترین اتفاق در زندگی این است که اجازه دهید در عین زنده بودن، از درون بمیرید...!

**

گوته می گوید...
«اگر ثروتمند نیستی مهم نیست،
 بسیاری از مردم ثروتمند نیستند»،
«اگر سالم نیستی،
 هستند افرادی که با معلولیت و بیماری زندگی می کنند»،
 «اگر زیبا نیستی
برخورد درست با زشتی هم وجود دارد»،
 «اگر جوان نیستی،
 همه با چهره پیری مواجه می شوند»،
 «اگر تحصیلات عالی نداری
با کمی سواد هم می توان زندگی کرد»،
 «اگر قدرت سیاسی و مقام نداری،
 مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان‌هاست»
«اما....
اگر عزت نفس نداری، هیچ نداری..

جملات انگیزشی

یکی از استادان دانشگاه در آفریقای جنوبی:

برای نابودی یک ملت نیازی به حمله نظامی و لشکر کشی نیست.
فقط کافیست سطح و کیفیت آموزش را پائین آورد و اجازه تقلب را به دانش آموزان داد.
مریض به دست پزشکی که تقلب میکند خواهد مرد.
خانه ها به دست مهندسی که موفق به تقلب شده ویران خواهد شد.
منابع مالی را به دست حسابداری که موفق به تقلب شده ، از دست خواهیم داد.
انسانیت به دست عالم دینی که موفق به تقلب شده میمیرد.
عدالت به دست قاضی که موفق به تقلب شده ضایع میشود...
سقوط آموزش پرورش = سقوط یک ملت

**

در بعضی طوفانهای زندگی، 
کم کم یاد میگیری که نباید توقعی داشته باشی مگر از خودت.
متوجه میشوی, بعضی را هرچند نزدیک، اما نباید باور کرد
متوجه میشوی روی بعضی هر چند صمیمی، اما نباید حساب کرد
میفهمی بعضی را هر چند آشنا، اما نمیتوان شناخت
و این اصلاً تلخ نیست، شکست نیست،
آگاه شدن تاوان دارد ممکن است در حین آگاه شدن درد بکشی،
این آگاهی دردناک است
اما هرگز تلخ نیست

**

انسانهای ناپخته همیشه میخواهند
که در مشاجرات پیروز شوند...
حتی اگر به قیمت از دست دادن "رابطه" باشد...
اما انسانهای عاقل درک میکنند که گاهی
بهتر است در مشاجره ای ببازند،
تا در رابطه ای که برایشان با ارزش تر است "پیروز" شوند...

انسان ها زود پشیمان می شوند....
گاه از گفته هایشان، گاه از نگفته هایشان
اما سراغ ندارم کسی را که از " لبخند زدن " پشیمان شده باشد...!
خوشا به حال آنانی که خوب میدانند ،
" لبخند زدن " منطقی ترين گفت و گوی عارفانه است.....

امید به آینده

بزرگترین خیانتو خودِ آدم
ب خودش میکنه وقتی بخاطر
 دیگران خودشو نادیده میگیره

**

،،،،،توکل برخدایت کن؛،،،،،،
،،،،، کفایت میکندحتما؛،،،،،،

،،،،،،اگرخالص شوی بااو؛،،،،
،،،،صدایت میکندحتما؛،،،،،

،،،،اگربیهوده رنجیدی،،،،؛
،،،،ازاین دنیای بی رحمی؛،،،،
،،،،به درگاهش قناعت کن،،،،؛
،،،،،عنایت میکندحتما؛،،،،،،

،،،،،،دلت درمانده میمیرد؛،،،،
،،،،،اگرغافل شوی ازاو؛،،،،،،
،،،،،به هروقتی صدایش کن،،،،؛
،،،،،حمایت میکندحتما،،،،،؛

،،،،،،خطاگرمیروی گاهی،،،،،؛
،،،،،به خلوت توبه کن بااو؛،،،،،
،،،،،گناهت ساده میبخشد،،،،،؛
،،،،،رهایت میکندحتما؛،،،،،،

،،،،،به لطفش شک نکن،،،،،،
،،،،، اگردنیاحقیرت کرد،،،،،؛
،،،،،تورسم بندگی آموز،،،،،؛
،،،،،،حمایت میکندحتما؛،،،،

،،،،،اگرغمگین اگرشادی؛،،،،،ا
،،،،،،خدایی راپرستش کن؛،،،،،
،،،،،که هردم بهترینهارا؛،،،،،،،،
،،،،،عطایت میکندحتما،،،،،،

جملات عرفانی

بزرگی را گفتند راز همیشه شاد بودنت چیست؟!!
گفت:
دل بر آنچه نمی ماند نمی بندم؛
فردا یک راز است نگرانش نیستم؛
دیروز یک خاطره بود حسرتش را نمیخورم؛
و امروز یک هدیه است قدرش را میدانم؛

از فشار زندگی نمیترسم چون میدانم که فشار توده زغال سنگ را به الماس تبدیل میکند...
میدانم خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست...
ما اولین بار است که بندگی میکنیم ولی او قرنهاست که خدایی میکند...
پس به او اعتماد دارم...
برای داشتن اینچنین خدایی همیشه شادم...

**

هر آدمی جایی از زندگی اش کم می آورَد ،
در محاصره ی شدیدِ سختی ها قرار می گیرد و به حالتِ استیصال می رسد .
تفاوتِ بارزِ آدم ها ، در نحوه ی مواجهه با موقعیت هاست ...
یکی زانویِ غم بغل می گیرد و کمر به شماتت و نفرینِ زمین و زمان می بندد ،
یکی قوی تر از قبل ، می ایستد و بهتر از همیشه می سازد ...
قوی بودن به این معنا نیست که من مشکلی ندارم !
قوی بودن یعنی من به خودم اعتماد دارم ،
یعنی من می توانم در نهایتِ مشکلات هم ، بهترینِ خودم باشم !
همه ی انسان هایِ قدرتمند ، از یک شکستِ عمیق می آیند !
همان جایی که بقیه جا زدند و کنار کشیدند ،
همان جایی که برایِ افرادِ عادی ، پایانِ کار بود ،
آن ها با تمامِ سختی و عذاب ، ایستادند و جنگیدند ،
و هرگز ، در انتظارِ هیچ ناجی و معجزه ای نماندند .
چنین انسان هایِ جسور و خود ساخته ای ؛
لایقِ بالاترین درجه ی خوشبختی اند ...

گردآوری: پریسا سعیدی

  • ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. پوریا قلعه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

    سلام من از فرستنده این سری جملات متشکرم واقعا خیلی وقت بود یسری جملات با این درجه کیفیت نخونده بودم ممنون

×