حسادت در کودکان

حسادت در کودکان

حسادت در کودکان

حسادت در کودکان یکی از بارزترین واکنش هایی که اغلب کودکان در هنگام رقابت از خود بروز می دهند حسادت می باشد. شناخت این نوع واکنش ها و عکس العمل ها در کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این واکنش ها به جز اینکه موجب ایجاد تنفر،عصبانیت و احساس خو

حسادت در کودکان

یکی از بارزترین واکنش هایی که اغلب کودکان در هنگام رقابت از خود بروز می دهند حسادت می باشد. شناخت این نوع واکنش ها و عکس العمل ها در کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این واکنش ها به جز اینکه موجب ایجاد تنفر،عصبانیت و احساس خود کم بینی در وی می شود، بلکه موجب تنهایی فرد در جامعه و محیط اطراف او در سنین بالاتر به دلیل رفتار های ناپسند و ناهنجار در سنین بالاتر می شود.
حسادت معمولا با ترس درونی و خشم همراه است و بیشتر پژوهشگران بر این عقیده اند که که دختران بیشتر از پسران دارای حسادت می باشند. کودکان به دلیل میزان توجه والدین در خانه به آن ها که ممکن است کم یا زیاد باشد دچار حسادت نسبت به یکدیگر می شوند.
هنگام تولد فرزند جدید در خانه فرزندان بزرگتر به دلیل توجه مادر به نوزاد باعث ایجاد حسادت در آن ها می شود و به نوزاد حسادت می ورزند. پیش از اینکه کودکان وارد مدرسه شوند حسادت خود را نسبت به کودکانی که از آنها کوچک تر می باشند با کتک زدن نشان می دهند، حضور او را در خانه نادیده می گیرند و بودنش را انکار می کنند و گاهی برای نشان دادن حسادت خود شروع به تغییر رفتار خود می کنند. مانند رخت خواب خود را خیس کردن و یا به مکیدن شست خود اصرار ورزیدن و با نخوردن غذا سعی در جلب توجه والدین خود دارد و برای تمام این اعمال برای اینست که توجه و محبت والدین را منحصرا برای خویش سازند و در واقع از این وسیله دفاعی برای برخورد با شرایط نامناسب استفاده می کنند.
در سال های سوم و چهارم زندگی حسادت بیشتر از مواقع دیگر است.طبق آزمایش های انجام شده از هر 3 کودک حدود 2 نفر از آن ها دختر می باشند، بچه هایی که دارای هوش بالا تری هستند نسبت به کودکانی که هوش پایین تری دارند بیشتر حسود هستند.

حسادت در کودکان
کلینیک اطفال امغان
  • ۱۶ اسفند ۱۳۹۴
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×