حشرات چگونه باعث انتقال بیماری به ما می شوند؟

حشرات چگونه باعث انتقال بیماری به ما می شوند؟

شرف الشمس

حشرات چگونه باعث انتقال بیماری به ما می شوند؟

برخی از حشرات، بیماریهای مختلف را به ما منتقل می کنند. آیا می دانید این حشرات کدام اند و چگونه بیماریهای مختلف را به ما منتقل می کنند؟

حشرات چگونه باعث انتقال بیماری به ما می شوند؟

حشرات چگونه باعث انتقال بیماری به ما می شوند؟ 

پشه، مگس تسه تسه، شپش، کک و ساس از جمله حشراتی اند که موجب انتقال بیماریهای مختلف می شوند. وقتی حشرهای شخص بیماری را می گزد، با مکیدن خون او میکربهای بیماریزا را وارد بدن خود می کند. حال اگر این حشره فرد سالمی را بگزد، میکرب ها از طریق نیش سوزنی شکل حشره وارد بدن این فرد می شوند و بیمارش می کنند. بیماری مالاریا به وسیله پشه آنوفل ماده منتقل می شود. در گذشته ۵۰ درصد از کل مرگ و میرها ناشی از این بیماری بود. تاکنون اقدامات بسیاری برای ریشه کن کردن بیماری مالاریا انجام گرفته است؛ با این حال حداقل ۲۰۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان از این بیماری رنج می برند. مگس تسه تسه موجب انتقال بیماری خطرناک خواب می شود. شپش بیماری حصبه را منتقل می کند. ککها می توانند میکرب بیماری خطرناک طاعون را انتقال دهند. ساسها نیز باعث ایجاد بیماریهای پوستی می شوند. آنها از خون انسان تغذیه می کنند.

خارش جای نیش حشره

آیا می دانید حشرات چگونه هنگام مکیدن خون ما، میکرب ها را وارد بدنمان می کنند؟

حشرات قبل از مکیدن خون، مقدار کمی از بزاق خود را به بدن انسان تزریق می کنند تا از لخته شدن خون جلوگیری کنند. به این ترتیب آنها میکروبهای بیماریزا را نیز همراه بزاق خود وارد بدن ما می کنند. البته حشراتی هم وجود دارند که انسان را نیش می زنند، اما هیچ بیماری را به او منتقل نمی کنند. زنبورها جزو این دسته از حشرات اند.

زنبورها از نیش خود به عنوان یک وسيله دفاعی استفاده می کنند. نیش این حشرات در انتهای بدنشان قرار دارد و حاوی ماده ای زهراگین است. وقتی زنبوری ما را نیش می زند، مقداری از این ماده را به بدنمان تزریق می کند. به همین جهت محل نيش متورم می شود، می خارد و به شدت درد می کند.
نویسنده پریسا سعیدی

  • ۶ آذر ۱۳۹۷
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×