طرازالله خان از طبقه ی آریستوکرات بود و خیلی مبادی آداب

خاطره ی این عکس بر می گردد به تابستان سال ۱۳۳۹ که چهارده سال داشتم. من در کنار انسیه خانم خاله ی مادرم و طرازالله خان، همسر ایشان ایستاده ام که دیپلمات ایران در سوریه بود. در این خانه ی پر از خاطره که بخشی از دوران نوجوانی و جوانی من را حمل می کرد. واقع در خیابان کاخ، فلسطین کنونی، پایین تر از بلوارالیزابت، کشاورز کنونی، نزديك به بیمارستانی که امروز مدرسه شده است.
خاله ی پدر من صاحب فرزند نمي شد و از طرفی مادر من هم از دنیا رفته بود و من به همراه خواهرم، بعضی اوقات در کنارشان بودیم و خیلی هم خوش می گذشت. طرازالله خان از طبقه ی آریستوکرات بود و خیلی مبادی آداب. آنها همیشه میهمانی های مجلل می دادند و ما را به تجریش می بردند تا برایمان بستنی بخرند. عکاسخانه ی پدرم که عطارد نام داشت، در نزدیکی خانه ی خاله انسیه در تقاطع پل کالج و انقلاب واقع بود و من و فروزان همیشه از عکاسخانه به این خانه ی خاطره انگیز می رفتیم.

فهیمه رحیم نیا

عکس قدیمی

بیشتر بخوانید

  • ۲ مرداد ۱۳۹۷
  • ۰
  • 92 کاربر | امتیاز: 5 از 5
کل نظرات (۰)