خطاهای رایج مودم adsl

خطاهای رایج مودم adsl

شرف الشمس

خطاهای رایج مودم adsl

در این بخش طومار تعدادی از خطاهای رایج مودم adsl توضبح داده شده است که به شما در رفع عیب سیستم کمک

خطاهای رایج مودم adsl
خطاهای رایج مودم adsl

در این بخش طومار تعدادی از خطاهای رایج مودم adsl توضبح داده شده است که به شما در رفع عیب سیستم کمک می کند. دعوت می کنیم تا پایان همراهمان باشید.

خطاهای رایج مودم adsl

ERROR 691:

این خطا مربوط به نام کاربری و رمز عبور می باشد و ممکن است حجم مصرفی یا تاریخ شما به اتمام رسیده باشد و نام کاربری و رمز عبور را اشتباه وارد کرده باشید (در حالت اتوماتیک چراخ اینترنت قرمز میشود)

ERROR 678:

این خطا مربوط به تنظیمات مودم می باشد. مودم خود را مجدد تنظیم کنید.

لیست شماره خطاهایی که در هنگام اتصال به اینترنت ممکن است با آن مواجه شوید:

 • 600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .
 • 601 . راه انداز Portبی اعتبار می باشد .
 • 602 . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.
 • 603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
 • 604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
 • 605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
 • 606 . Portشناسایی نمی شود.
 • 607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
 • 608 . راه انداز مودم نصب نشده است .
 • 609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
 • 610 . بافر ندارد .
 • 611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
 • 612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
 • 613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
 • 614 . سرریزی بافر.
 • 615 . Portپیدا نشده است.
 • 616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
 • 617 .Portیا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
 • 618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Portاستفاده کند ).
 • 619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
 • 620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
 • 621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
 • 622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
 • 623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
 • 624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
 • 625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
 • 626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .
 • 627 . کلید را نمی تواند بیابد .
 • 628 . Portقطع شد .
 • 629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
 • 630 . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
 • 631 . Portتوسط کاربر قطع شد .
 • 632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
 • 633 . Portهم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر رویمودم شناخته نشده است) .
 • 634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
 • 635 . خطا مشخص نشده است .
 • 636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
 • 637 . رشته ( string )نمی تواند تغییر یابد .
 • 638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .
 • 639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
 • 640 . خطای NetBIOSرخ داده است .
 • 641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
 • 642 . یکی از اسامیNetBIOSشما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند) .
 • 643 .Dial-up adaptor در قسمت networkویندوز وجود ندارد .
 • 644 . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
 • 645 . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
 • 646 . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
 • 647 . حساب قطع می باشد .
 • 648 . اعتبار passwordتمام شده است .
 • 649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-upداده نشده است ) .
 • 650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .
 • 651 . مودم شما (یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
 • 652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
 • 653 . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INFموجود نمی باشد .
 • 654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
 • 655 . دستور العمل(پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .
 • 656 . دستورالعمل(ماکرو) (default off) در فایل .INFدستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .
 • 657 . فایل .INFدستگاه نمی تواند باز شود .
 • 658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
 • 659 . فایل .INIرسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
 • 660 . فایل .INIرسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
 • 661 . فایل .INFدستگاه فرمان را از دست داده است .
 • 662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INFصورت نگرفته است.
 • 663 . فایل .INIرسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
 • 64 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
 • 665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.
 • 666 . مودم شما(یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
 • 667 . فایل .INIرسانه را نمی تواند بخواند .
 • 668 . اتصال از بین رفته است .
 • 669 . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .
 • 670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
 • 671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
 • 672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
 • 673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
 • 674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INIرسانه بخواند .
 • 675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INIرسانه بخواند .
 • 676 . خط اشغال می باشد .
 • 677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
 • 678 . پاسخی وجود ندارد .
 • 679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید .
 • 680 . خط تلفن وصل نیست .
 • 681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .
 • 682 . Writing section name دچار مشکل می باشد .
 • 683 . Writing device type با مشکل روبرو شده است .
 • 684writing device name . با مشکل روبرو می باشد .
 • 685 . Writingmaxconnectbps مشکل دارد .
 • 686 . WritingmaxcarrierBPS دچار مشکل می باشد.
 • 687 . Writing usage با مشکل مواجه است .
 • 688 . Writing default off دچار مشکل می باشد .
 • 689 . Reading default off با مشکل مواجه است .
 • 690 . فایل INIخالی ست .
 • 691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
 • 692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
 • 693 . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .
 • 694 . خطای DCBیافت نشد .
 • 695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند .
 • 696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .
 • 697 . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .
 • 698 . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
 • 699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
 • 700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
 • 701 . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده comتغییر می یابد .
 • 702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
 • 703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
 • 704 . شماره اشتباهcallback .
 • 705 . مشکل invalid auth state .
 • 706 . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
 • 707 . علامت خطایاب. x. 25
 • 708 . اعتبار حساب تمام شده است .
 • 709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
 • 710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
 • 711 . Rasman initializationصورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
 • 712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
 • 713 . مسیرهای ISDNفعال در خط اصلی قطع می باشد .
 • 714 . کانال های ISDNکافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
 • 715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
 • 716 . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
 • 717 . آدرسهای IPدر static pool remote access IP وجود ندارد .
 • 718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
 • 719 . PPPتوسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
 • 720 . پروتکل های کنترلpppپیکر بندی نشده اند .
 • 721 . همتای PPPپاسخ نمی دهد .
 • 722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد .
 • 723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
 • 724 . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial–out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPXمی باشد .
 • 725 . IPXنمی تواند روی port (درگاه) dial– in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
 • 726 . پروتکل IPXنمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
 • 727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .
 • 728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
 • 729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
 • 730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .
 • 731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود .
 • 732 . توافق بین PPPصورت نگرفته است .
 • 733 . پروتکل کنترلPPPبرای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد .
 • 734 . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است .
 • 735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود .
 • 736 . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید .
 • 737 . نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد .
 • 738 . سرور آدرس را مشخص نمی کند .
 • 739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.
 • 740 . دستگاه های TAPIکه برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند .
 • 741 . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید .
 • 742 . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید .
 • 743 . سرور راه دور به encryption نیاز دارد .
 • 744 . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید .
 • 745 . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networkingرا مجددا نصب نمایید .
 • 751 . شماره callbackشامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), – , @. 0تا9 .
 • 752 . در زمان پر دازش script یک خطای نحوی صورت می گیرد .
 • 753 . اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است .
 • 754 . سیستم قادر به یافتن bundle چند انصالی نمی باشد .
 • 755 . سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی را دارد .
 • 756 . این اتصال هم اکنون در شماره گیری می باشد .
 • 757 . خدمات دستیابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند اطلا عات بیشتری در گزارش وقایع در اختیار شما قرار می گیرد .
 • 758 . اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد .
 • 760 . در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد .
 • 761 . در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت برای این اتصال این خطا ایجاد می گردد.
 • 763 . اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و یا بیشتر به علاوه اتصالی که با این LANها مشترک شده است وجود دارد .
 • 764 . دستگاه کارت خوان smartcard نصب نیست .
 • 765 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IPدر حال حاضر پیکر بندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IPمورد نیاز می باشد
 • 766 . سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد .
 • 767 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد اتصال LAN بر روی شبکه شخصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکر بندی کرده است . اتصال LANرا با یک آدرسIP مجزا ، مجددا پیکر بندی نمایید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد .
 • 768 . به دلیل رمز دار نکردن داده ها اتصال صورت نمی پذیرد .
 • 769 . مقصد مشخصی قابل دست یابی نمی باشد .
 • 770 . دستگاه راه دور تلا ش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد .
 • 771 . اقدامات اتصال صورت نمی گیرد زیرا شبکه اشغال می باشد .
 • 772 . سخت افزار شبکه کامپیوتر راه دور با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد .
 • 773 . امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است .
 • 774 . به دلیل از کار افتارگی موقت ، اتصال صورت نمی گیرد .
 • 775 . مکالمه تلفنی توسط کامپیوتر راه دور متوقف شد .
 • 776 .مکالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زیرا مقصد خواسته است که ویژگی را حفظ نماید .
 • 777 . اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم ( یا سایر وسایل ارتباط دهنده ) روی کامپیوتر راه دور دچار مشکل می باشند .
 • 778 . تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد .
 • 779 . برای بر قراری dial – out این اتصال باید از smartcardاستفاده نمایید .
 • 780 . عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد .
 • 781 . تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گیرد زیرا گواهی معتبری یافت نمی گردد .
 • 782 . ترجمه آدرس شبکه (NAT) در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت فراهم گردد حذف شود
 • 783 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتخاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراک اتصال اینترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شوید .
 • 784 . در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید شما نمی توانید شماره بگیرید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکر بندی شده است که متفاوت از نام کاربر روی smartcardمی باشد . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log onاستفاده نمایید باید برای استفاده از (username)روی کارت smart آنرا پیکربندی کنید .
 • 785 . در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره گیری نمایید زیرا برای استفاده از یک smartcardپیکر بندی نشده است . چنانچه بخواهید آنرا در زمان log onبه کار ببرید باید امکانات این اتصال را تصحیح و آماده نمایید به طوری که smartcardاستفاده نماید .
 • 786 . مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی کامپیوتر شما وجود ندارد.
 • 787 . اتصال L2TPغیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند کامپیوتر راه دور را authenticationنماید .
 • 788 . تلاش برای ایجاد اتصال L2TP بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگار با کامپیوتر راه دور را فراهم نماید .
 • 789 . تلاش برای اتصال L2TP فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک خطای پردازشی در طول سازگاری با کامپیوتر راه دور مواجه است .
 • 790 . تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گیرد زیرا تایید گواهینامه بر روی کامپیوتر راه دور میسر نمی باشد .
 • 791 . اتصال L2TPمیسر نمی باشد زیرا خط مشی امنیتی (security policy)برای اتصال یافت نمی شود .
 • 792 . اتصال L2TPصورت نمی گیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است .
 • 793 . اتصال L2TPمیسر نمی گردد زیرا این خطا رخ می دهد در حالی که در مورد امنیت به توافق می رسند.
 • 794 . ویژگی RADIUS ا ین کاربر PPP نمی باشد .
 • 795 . ویژگی RADIUSنوع تونلی برای این کاربر ، نادرست می باشد .
 • 796 . ویژگی RADIUSنوع خدمات برای این کار نه قالب بندی می شود و نه callbackقالب بندی می شود .
 • 797 . مودم پیدا نشد .
 • 798 . گواهینامه ای شناسایی نمی شود که بتواند پروتکل قابل ارائه استفاده شود .
 • 799 . اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی گردد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . ICها به میزبانی نیازمند می باشند که برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ، 1 پیکر بندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از 192 ، 168 ، 0 ،1 پیکر بندی نشده است .
 • 800 . قادر به ایجاد اتصال *** نمی باشد . سرویس دهنده *** در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی پیکربندی نشده باشند .

خطای DUNS 629 :

پورت بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود ( درست نبودن راه انداز مودم یا برنامه ارتباطی ) این خطا توسط برخی از مشکلات دیگر ایجاد می گردد .

در مورد کلیه نسخه های ویندوز : مطمئن باشید که نام و کلمه عبوری را که برای اتصال سیستم شماره گیری DUNSوارد کردید درست است . همچنین از درست بودن شماره تلفن مطمئن شوید . فراموش نکنید که پسوردها از اهمیت خاصی برخوردارند و از این پس چیزی که شما وارد می کنید بصورت ستاره ظاهر می گردد . وارد کردن پسورد غلط ، راحت و آسان می باشد . نیاز به مرورگر( browser ) ، پست ( mail )و سایر کاربردها و امکانات شبکه ای شما و اتصال شبکه dial-upمی تواند توسط برنامه های مختلفی به اجرا در آید که برخی از آنها ممکن است برای چیزی که اتصال شماره گیری ( DUNS connection )استفاده می نماید نظیر نام کاربر و پسورد ، تنظیمات خاص خود را دارا باشد . (بویژه ، جستجو گر اینترنت مایکروسافت Microsoft’s Internet Explorer ) و ویزارد اتصال اینترنت ( Internet Connection Wizard ) ، Outlook , outlook Express و غیره همگی از امکاناتی برای راه اندازی یک اتصال DUNSبرخوردار می باشند . چنانچه این خطا باقی ماند با برنامه HyperTerminalمستقیما متصل به مودم با سرور تماس بگیرید ( Using HyperTerminal را ببینید . پس از اتصال به برقراری ارتباط برای نام کاربر شما و سپس پسورد ، کلیه سرورها پاسخ خواهند داد . این مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطا را از سرور مشاهده نمایید . چنانچه سرور نام و کلمه عبور شما را بپذیرد باید یک جلسه PPP راه اندازی نماید . برای کسب بیشتر آن نمی توانید برنامه HyperTerminal را استفاده نمایید . شما ممکن است کاراکترهای زایدی را ببیند .

چنانچه این مورد رخ دهد تلفیق نام کاربر و پسورد باید توسط (dial-up networking systems) DUNS عملی باشد .اگر با خطایی مواجه شدید با سرویس دهنده خدمات خود تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و آن را امتحان نمایند .

در مورد ویندوز NT 4.0 : چنانچه کلیه ورودیها برای سرویس شماره گیری ( DUNS )درست نیست شما ممکن است این خطا را دریافت نمایید . این مورد تنظیمات غلطی را برای نوارگردانهای Basic ، Server،Script،Security،X.25 وDUNSconnectoid در بر دارد . تنظیمات برای صحت (authentication)و رمز گذاری ( encryption ) روی نوار امنیتی باید با نیازهای ISPشما برابری نماید . تنظیمات روی حساب سرور یک PPP ، نوع سرور اینترنت را مشخص خواهد نمود . نوع سرور اینترنت ، پروتکل TCPیا IP و فشرده سازی نرم افزار را با ISPخود بررسی نمایید . علاوه بر این تنظیمات ، در تنظیمات شماره گیری مطمئن شوید . توجه نمایید که شما نیازی به ذخیره پسورد خود از روی نوار امنیتی ندارید .

در مورد دامین editionویندوز 98 : چنانچه یک جلسه encryption 128بیتی را تحت شرایط خاص ایجاد می نمایید مقاله MS KB Q237419 را مشاهده نمایید .

در مورد ویندوز NT و2000 : زمانی که در صدد ایجاد یک جلسه PPTPمی باشید به محض اتصال به ISP خود این خط ممکن است رخ دهد . مقاله MS KB Q169843 را ببینید .

در مورد ویندوز 95و DUNS 1.2b : چنانچه حساب جدید و تغییر پسورد ( change password ) فعال باشد . مقاله MS KB Q191122را مشاهده کنید .

در مورد هر نسخه ویندوز : چنانچه با خدمات دستیابی راه دور و مسیر یابی ( Routing and Remote Access Service ) با سرور ویندوز NTتماس می گیرید با مقاله MS KB Q172290 و مقاله KB Q220954 را مشاهده کنید و یا چنانچه برای encryption 128 بیت با سرور NT تماس می گیرد زمانی که encryption 128 بیت را نصب نکرده اید مطلب KB Q172215 را ببینید .

در مورد ویندوز 95/ 98 : بوسیله نرم افزار یا مودم ایجاد می گردد که به درستی پیکر بندی نشده و یا خراب می باشد همچنین به دلیل ID اشتباه کاربر یا پسورد اشتباه ایجاد می گردد .

در مورد یک proE2یا Motorola BitSurfPro :مقاله مایکروسافت Q199241 را مشاهده نمایید .

در مورد MSN 2.52-2.6 : مقاله مایکروسافت Q199543را ببینید .

در مورد ویندوز NTیا 2000 : اگر سرعت درگاه مودم کمتر از 200/19 می باشد ، این خط نمایش داده می شود. ورودی دفترچه تلفن و یا تنظیمات مودم را از روی control panel/modems درست کنید . مقاله مایکروسافت KB Q241513 را مشاهده کنید .

در مورد ویندوز NT :چنانچه خدمات دستیابی راه دور و مسیر یابی پیکر بندی نشده اند تا پیغام هایی نظیر RASسرور را دریافت نمایند . Dial-upنمی تواند اتصال به سرور را تکمیل نماید. پیکربندی خود را بررسی نمایید و اتصال را مجددا امتحان نمایید . مقاله مایکروسافت KB 170977را مشاهده نمایید .

ویندوز NT :همچنین قسمت گره گشایی مشکلات log in را در مقاله MS KB Q161986 ببینید .

در مورد ویندوز XP : مشکلات ایجاد شده توسط تنظیمات نادرست connectoidمی باشد . همچنین قسمت MS KB Q314445 را مشاهده نمایید.

خطای DUNS 6XX

Dial-up Networking Systemخطای 600 ، 601 ، 603 ، 606 ، 607 ، 610 ، 613 ، 614 ، 616، 618 ، 626 ، 632 ، 637 و 638 :

یک خطای داخلی (سیستم عامل ویندوز ) اتفاق افتاده است . مایکروسافت پیشنهاد می کند که کامپیوتر را خاموش یا مجددا راه اندازی نمایید تا مطمئن شوید که کلیه تغییرات جدید پیکر بندی ، تاثیر را پذیرفته اند .

چنانچه این مورد نتواند مشکل را حل نماید شما باید قسمت هایی از ویندوز را حذف یا مجددا نصب نمایید و یا می توانید ویندوز را مجددا نصب نمایید .

خطای DUNS 718 :

مهلت برقراری تماس PPPپایان پذیرفته است .

این خطا نشان می دهد که گفتگوی PPP شروع شد اما به پایان رسید زیرا سرور راه دور ، در یک زمان مناسب پاسخ نداد

این حالت به دلیل کیفیت ضعیف خط یا مشکل سرور (ISP) ایجاد می گردد . زمانی که مودم شما به ISP متصل می باشد و نام و کلمه عبور را فرستاده است این خطا نمایش داده می شود اما هیچ پاسخی از سوی سرور دریافت نمی گردد.

گاهی اوقات ، ‌شماره گیری مجدد ، موفقیت آمیز خواهد بود .

اگر اعتبار حساب ISPشما تمام شود و یا چنانچه نام وکلمه عبوری که شما به کار می برید ، بی اعتبار باشد ، این خطا رخ میدهد .

در مورد ویندوز NT وMotorola ISDN Bitsurfr pro E2 مقاله MS KBرا مشاهده نمایید .

زمانی که با ویندوزNT 4.0 یا سرور SP2 تماس می گیرید این مقاله را ببینید .

اگر PPTP و ویندوز NT را به کار می برید این مقاله را مشاهده کنید .

اگر مسیر یابی MS و ارتقای سرور دستیابی راه دور را برای ویندوز NT 4.0 راه اندازی کرده اید مقاله MS KBرا مشاهده نمایید .

در مورد سرور Exchange 5.5 مایکروسافت مقاله MS KB را ببینید .

خطای DUNS 711 :

به اجرا در آمدن RasMan (initialization)صورت نمی گیرد . گزارش وقایع را بررسی نمایید .

چنانچه سرویس plug and play صورت نپذیرد این خطا در مورد ویندوز NT 4.0 رخ می دهد . این خطا باعث باز نشدن مودم (modems)از روی controlpanel و همچنین مانع شناسایی مودم برای خدمات دستیابی راه دور خواهد شد .

برای حل این مشکل سرویس plug and play را از روی control panel/services فعال کنید .

خطای DUNS 692 :

سخت افزار در پورت یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .

چنانچه مودم شما بطور کامل وصل نباشد و یا برق مودم بدلایلی قطع باشد این خطا نمایش داده می شود .درستی نصب مودم را از طریق     controlpanel/modems/driver و خطایاب (diagnostic) بررسی نمایید . این خطا همچنین می تواند بدلیل سیم سری شل یا اشتباه در مورد مودم های بیرونی بوجود آید. چنانچه از سرویسی برخوردارید که یک dial-toneغیر استاندارد ، نظیر پست صوتی Telco-providedرا فراهم می کند این خطا رخ می دهد .

این خطا با اضافه کردن کاما (adding cammas)قبل از شماره گرفته شده ، برطرف می گردد .

اگر برنامه HyperTerminalهم اکنون از پورت استفاده نماید ، این خطا در مورد ویندوز NT 4.0 رخ می دهد .

در مورد ویندوز2000 یا XP چنانچه برنامه Quicken 2000 را نصب کرده اید :‌

این خطا بوسیله برنامه Quicken Download Managerایجاد می گردد . مودم را بردارید و آن را مجددا نصب نمایید ، این کار ، به راه اندازی مودم برای یک جلسه مجزا ، منجر می گردد . بر داشتن برنامه Quicken 2000 یا غیر فعال نمودن برنامه Quicken Download Manager ، راه حل همیشگی این خطا می باشد . مقاله Intuit ، چگونگی قطع برنامه Quicken Download Managerرا توضیح می دهد . این مشکل همچنین در راه حل های Dellمقاله KB مورد بحث قرار گرفته است .

همچنین پیغام این Dell talk را مشاهده نمایید .

Dell Solution KB Article

در مورد ویندوز2000 و کامپیوسرو یا UUNET : این مقاله را ( MS KB) را ببینید    در مورد ویندوز NTیا 2000 یا مودم 3Com Impact ISDN : شما به ارتقای فایل .INFنیاز دارید . مقاله MS KB را مشاهده نمایید .

در مورد ویندوز NT و مودم USR Sportster ISDN :شما به ارتقای گرداننده ( driver ) نیاز دارید . مقاله MS KBرا مشاهده نمایید .

در مورد ویندوز NT و مودم IBM Mwave :‌ زمانی که از طریق ارتقای گردانندهIBM،log onمی نماید و یا در حالی که اولین بار یک حساب محلی را log onمی کنید ، این مشکل ممکن است حل گردد . مقاله MS KBرا ببینید .

در مورد کامپیوترهای IBM Value Point 466DX2 : Blosبه ارتقاء نیاز دارد . مقاله MS KB را مشاهده کنید .

در مورد ویندوز XP : MS KB 314846 را ببینید (عملکرد بر مودم ، کابل و پورت اشتباه و مشکلات انتخاب دست دهی) handshaking option problems .

خطای DUNS 650 ، 651 و652 :

650 سرور Remote Access پاسخ نمی دهد .650 MSN مودم پاسخ نمی دهد.کلیه نسخه های ویندوز : چنانچه به سرور ویندوز NTبوسیله PPTP متصل می باشید قسمت MS 162847 KB را مشاهده نمایید . اگر مودم یا دستگاه سرور ISPبه طور صحیح پیکر بندی نشود خطای 650 رخ می دهد .

اگر این خطا ادامه یافت با برنامه HyperTerminal مستقیما متصل به مودم با سرور تماس بگیرید . تقریبا کلیه سرور ها پس از اتصال به برقراری ارتباط به خاطر نام کاربر و سپس پسورد پاسخ خواهند داد . این مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطا را از سرور مشاهده نمایید . چنانچه سرور ، نام و کلمه عبور شما را بپذیرد سرور باید یک جلسه PPP را آغاز نماید . برای کسب بیشتر آن نمی توانید از برنامه HyperTerminal استفاده نمایید . شما ممکن است کاراکترهای زایدی را مشاهده نمایید . اگر این حالت اتفاق افتاد ، تلفیق نام کاربر و پسورد باید با کمک DUNS عملی باشد . چنانچه با خطایی مواجه شوید با سرویس دهنده خدمات خود تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید تا به اطلاعات حساب شما وارد شوند و آن را امتحان نمایند .

نمونه بارز آن و سایر ISP ها : برخی ازISPها به سرویس گیرنده ای برای شبکه های نصب شده مایکروسافت نیازمند می باشند که بعنوان log on شبکه اصلی شما انتخاب می شوند . (ویندوز control panel/Networking )

AOL روی سیستم شما: چنانچه روی سیستم خود یک AOL نصب کرده اید اما آن را استفاده نمی کنید ، نرم افزار AOL ممکن است با دستیابی به هر ISPدیگر اختلال ایجاد کند.

( ویندوزcontrol panel/Add/Remove programs اضافه کردن و حذف برنامه ها .)

MSN 2.52-2.6که اتفاق می افتد DUNS می باشد که بعد از MSN 2.52 نصب می شود. مقالهMS KB Q192420 را ببینید . (Dial-up networking system)

خطاهای رایج مودم adsl

خطای DUNS 651 :

مودم شما ( یا سایر وسایل اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است ( خطا ، از طرف مودم بوده است ) .

کلیه نسخه های ویندوز : چنانچه خطایی در فایل .INF باشد که برای نصب مودم در ویندوز به کار می رود و یا چنانچه مودم با فایل اشتباه .INFنصب شده باشد این خطا ممکن است رخ دهد . اگر این مورد صورت گرفت ، مودم را با فایل.INF درستی مجددا نصب نمایید همچنین :

Data Race Red Modem Error–MS KB Q122901Evercom 24E+Error MS KBQ122414 را مشاهده کنید .

شما همچنین می توانید logging شدن را توسط برنامه HyperTerminalآزمایش نمایید . ( به قسمت بالا نگاه کنید ) .

همانطور که در قسمت بالا شرح داده شد برنامه HyperTerminalمستقل از فایل .INF مودم عمل می نماید

خطای DUNS 652 :

پاسخ نامشخصی از دستگاه دریافت می گردد .

کلیه نسخه های ویندوز : چنانچه خطایی در فایل .INF وجود داشته باشد که برای نصب مودم در ویندوز به کار می رود یا چنانچه مودم با فایل اشتباه .INFنصب شده است ، این خطا نمایش داده می شود . اگر چنین موردی صورت گرفت مودم را با کمک فایل .INF صحیح مجددا نصب نمایید .

شما می توانید همچنین logging شدن را همراه برنامه HyperTerminalامتحان نمایید . همانطور که در قسمت بالا توضیح داده شده برنامه HyperTerminalمستقل از فایل .INF مودم عمل می نماید .

ویندوز NT 3.5/3.51 : در مورد مودم های مگا هرتز خاص ، MS KB Q136034 را ببینید .

ویندوز برای workgroups 3.11 : در مورد مودم MS KB Q 129426 , Multi Tech MT2834 را مشاهده نمایید .

خطای DUNS 645 :

Authenticationداخلی اشکال پیدا کرده است.

ویندوز 98 / 95 :چنانچه گزینش یا انتخاب پسورد رمز گذاری شده مورد نیاز (Require encrypted password) روی جدول Server Typesدر جزئیات اتصال فراهم شود و یا نام و کلمه عبور اشتباه وارد شود ، این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB Q199780 را ببینید .

MSN 2.5 : در صورت استفاده از MSN 2.5 ، اگر آداپتور dial-upیا قطعات از کار بیفتد این خطا نمایش داده می شود. مقاله MS KB Q173644 را مشاهده نمایید ( برخی از کاربرها این موقعیت به کار برده شده را گزارش می کنند حتی اگر آنها هرگز MSN را به کار نبرده باشند) .

ویندوز 98/95 :چنانچه میز کار pc( desktop ) به یک pcدستی تحت شرایط خاص متصل شود این خطا نمایش داده می شود . مقاله MS KB Q184227 را مشاهده نمایید .

ویندوز 98/95 : اگر در صدد ایجاد یک اتصال *** ( شبکه خصوصی مجازی ) می باشید و *** به طور صحیح نصب نشده است این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB Q188141را ببینید .

کلیه نسخه های ویندوز : چنانچه در صدد اتصال به دامین ویندوز 2000 می باشید که از یک log onسرورRRAS (Routing and Remote Access Services)بدون امتیازات اجرایی برخوردار است این خطا رخ می دهد . مقاله MS KB 227747 را مشاهده نمایید.

چنانچه از یک مودم انتخاب شده در DUNS connectoidبرخوردارید که به مدت طولانی در کامپیوتر نصب نشده است این خطا ممکن است نمایش داده شود . مطمئن شوید که مودم درستی در Connectoidانتخاب می شود .

خطای DUNS 680 :

خط تلفن وصل نیست .

کلیه نسخه های ویندوز : وصل نبودن خط تلفن ، دلایل بسیاری برای این نوع خطا وجود دارد .

ابتدا ، برای پی بردن به اتصال خط و وصل شدن خط تلفن ، با استفاده از برنامه HyperTerminalبه کمک شیوه اتصال پورت Com ، قابلیت مودم را بررسی نمایید . Using HyperTerminal را مشاهده نمایید. چنانچه به مودم خود ، فرمان AT& FX1 و بعد از آن فرمان dial را دارید تشخیص اتصال خط غیر ممکن خواهد بود . اگر هنوز به خط تلفن وصل نشده اید مودم ممکن است به طور صحیح نصب نشده باشد ( بویژه چنانچه آن مودم یک PCI یا یک soft-modemباشد ) یا سیم از مودم به خط تلفن اشتباه وصل شده است و یا به اتصال دهنده اشتباهی روی مودم نصب می باشد . سیم خط دیگری را امتحان نمایید و از اتصال LINE-not phone-jackروی مودم مطمئن شوید . یک تلفن عادی را به سیم تلفن روی مودم وصل کنید و از وصل بودن آن مطمئن شوید . مودم همچنین ممکن است خراب باشد . بسیاری از مودم های جدید به جای رله ( تقویت کننده ) الکترومکانیکی قدیمی برای استفاده نکردن از وقفه واقعی مودم (off – hook)با یک مدار الکترونیکی عرضه می شوند . برخی از طرح ها ، اعتبار کمتری را نشان داده اند و بیشتر اوقات آنها در یک حالت وقفه ای (off– hook) قرار خواهند گرفت بنابر این وصل نبودن و وصل بودن سیم تلفن ممکن است خط را وصل نماید . در صورت وقوع این وضعیت ، مودم نیاز به تعمیر و تعویض دارد. اگر چه مودم ، شماره گیری (X1) را دچار اشکال می نماید اما به غیر از این وصل شدن خط را نیز شناسایی نمی کند . احتمالا مشکل در انتخاب و گزینش درست کشور در windows / control panel / telephonyیا در نصب نادرست مودم یا فقدان پشتیبانی برای کشور شما در گرداننده (driver)مورد استفاده تان می باشد . بررسی نمایید تا ببینید که driverهایی ، برای ارتقاء (update) وجود دارند .

چنانچه مودم با یافتن (X3) در برنامه HyperTerminalبه طور صحیح شماره گیری نماید اما زمانی که DUNS را استفاده می نماید صدای شماره گیری را نمی یابد . مشکل می تواند DUNS (برای ارتقاء یا نصب مجدد ، بررسی نماید ) یا پیکر بندی درست و انتخاب مودم برای DUNSconnectoid باشد

خطای DUNS 678 و 679 :

678 پاسخی وجود ندارد . 679 . نمی تواند حامل (carrier)را بیابد .

کلیه نسخه های ویندوز :

این خطا رخ می دهد چنانچه : 1 . شماره اشتباهی بگیرید 2 . مشکلی در ISPیا شبکه تلفن شما وجود دارد 3 . قبل از زمان مورد نظر مودم شما قادر به دست دهی (handshake)با مودم راه انداز نمی باشد .4 . برای شنیدن صدای اتصال ، speakerمودم را استفاده نمایید . مطمئن شوید که شماره گیری می نماید و صدای پاسخ مودم راه دور را می شنوید . 5 . با کمک تلفن عادی ، شماره را بگیرید و مطمئن شوید که صدای پاسخ مودم راه دور را می شنوید .6 . مطمئن شوید که # تلفن با کمک DUNSشماره گیری می شود ، modem log را بررسی نمایید . ( چنانچه شماره گیری # صورت نپذیرفت E1 را به تنظیمات دیگر اضافه نمایید این کار می تواند به شما کمک نماید . همچنین به این نکته توجه کنید که شما ممکن است تنظیمات تلفنی خود را داشته باشید آن چنان که رقم فاصله راه دور به طور غیر ارادی به شماره تلفن شما اضافه می گردد) .

اگر دست دهی (handshake)مودم خود را نمی شنوید و خطای 678 در همان زمان پایان صدای دست دهی ظاهر می شود ، شما ممکن است نیاز به از کاراندازی 56k یا افزایش زمان ” cancel call if not connected ” در گزینه control panel/modems/properties/connection داشته باشید .

خطای DUNS 630 :

پورت بدلیل از کار افتادگی سخت افزار قطع می شود .

خطای 630 :کامپیوتر هیچ پاسخی را از مودم دریافت نکرده است ، نصب بودن مودم را بررسی نمایید و در صورت لزوم ، مودم را بردارید و سپس آن را به حالت اول باز گردانید .

کلیه سیستم ها :این خطا نشان می دهد که مودم قطع می باشد یا به طور نادرست نصب شده است . اگر یک مودم بیرونی را دارید از اتصال سیم و روشن بودن مودم مطمئن شوید . چنانچه از آخرین زمانی که مودم کار کرده است به هم ریختگی های الکتریکی نظیر شوک ، قطع برق و … صورت گیرد این شکل به وجود می آید و اگر مودم هرگز کار نکرده باشد نصب را دوباره بررسی نمایید و در صورت لزوم ، مودم را در سیستم دیگری امتحان نمایید .

چنانچه مودم شما با فرمانی که آن را پشتیبانی نمی کند یک رشته تنظیمات نادرست را نشان دهد این خطا ممکن است رخ دهد . تنظیمات اضافی ( init string )دیگر را حذف نمایید . از نصب مودم مطمئن شوید و فایل درست .INFرا استفاده نمایید . Modem log را بررسی نمایید تا مشاهده کنید که پاسخی از سوی مودم وجود دارد.

ویندوز 98 / 95 / NT :چنانچه مخابرات خاصی را دارید که ویژگی هایی را نظیر dial-toneمشخص را فراهم می کند از جمله dial-toneمنقطع . در زمان مخابره پست صوتی و غیره این خطا نمایش داده می شود . برای درست کردن و تصحیح این مورد ، چند شیوه به کار می رود نظیر استفاده از کاما در شماره گرفته شده یا تغییر انتظار ( wait ) برای زمان dial-tone . مقاله KB Q184086 مایکروسافت را ببینید .

ویندوز 98 : اگر گزینش دسترسی ” support Serial Key Devices” برای استفاده درگاه مشابه com نظیر مودم پیکر بندی شود این خطا نمایش داده می شود . مقاله KB Q227995مایکروسافت را ببینید .

ویندوز 98 : اگر مودم با شناسایی سخت افزار ویندوز 98 بدلیل نصب دستگاههای جدید ، انتقال پورت سری جدید را به کار برد این خطا نمایش داده می شود . در این شرایط ، امکانات اتصال شبکه ای Dial-up را تغییر دهید تا تنظیمات جدید مودم را استفاده نمایید . برنامه ها همچنین در پوشه startupاین پیغام خطا را ایجاد می نمایند . شما باید برنامه ها را از روی پوشه startup ، غیر فعال یا حذف نمایید . خطای 630 و گره گشایی مشکلات مودم در ویندوز 98 را در مقاله KB Q190554 مایکروسافت را مشاهده نمایید .

در مورد MS Qutlook98 و Win fax Starter Editionمقاله MS KB 183944 را مشاهده نمایید .

ویندوز 98 و Me :در مورد کامپیوتر ماهواره ای توشیبا و کارت Card Bus pc مقاله MS KB 245132 را ببینید .

خطاهای رایج مودم adsl

خطای DUNS 742 :

سرور راه دور از encryptionپشتیبانی نمی کند .

کلیه نسخه های ویندوز : نصب RRAS مایکروسافت ممکن است encryption 128 بیت را غیر فعال کند .

مقاله MS KBرا مشاهده نمایید .

همچنین این قسمت را ببینید :

مقاله MS KB، سرویس گیرنده DUNS 128 بیت ویندوز 95 را نشان می دهد .

این صفحه مایکروسافت ، ارتقای encryption 128 بیت را شناسایی و معرفی خواهد نمود .

خطای DUNS 741 :

کامپیوتر محلی از encryptionپشتیبانی نمی نماید .

کلیه نسخه های ویندوز : نصب (Routing and Remote Access Service) RRASمایکروسافت encryption 128 بیت را غیر فعال می سازد . مقاله MS KBرا ببینید .

ویندوز 95 : چنانچهPPTPبا نسخه قدیمی تر DUNS به کار رود ، راه حل آن ، گسترش و ارتقای DUNS 1.3 می باشد . مقاله MS KB 191192 را مشاهده نمایید .

همچنین به این قسمت نگاه کنید :

مقاله MS KB، سرویس گیرنده DUNS 128 بیت ویندوز 95 را نشان می دهد . این صفحه مایکروسافت ارتقاء و گسترش encryption 128بیت را نشان و معرفی خواهد نمود .

خطای DUNS 720 :

هیچ کدام از پروتکل های کنترل PPP پیکر بندی نشده اند .

کلیه سیستم عامل ها: چنانچه تنظیمات شبکه dial-up خود را پیکر بندی نکرده اید تا از یک پروتکل پشتیبانی شده توسط ISP یا سیستم مورد تماس خود استفاده نماید ، این خطا نمایش داده می شود . جدول Server Types ، dial-upconnectoid خود را امتحان کنید . اغلب ISPها ، از پروتکل TCP یا IPاستفاده می نمایند و بقیه نباید امتحان شوند . در اینجا یک صفحه محافظ نوارگردان connectoid ویندوز 95 وجود دارد .همچنین گزینش dial-up server را بررسی نمایید .

اگر چه برخی از آنها ممکن است SLIP یا CSLIPرا پشتیبانی نمایند ولی برای اکثر ISP ها ، این مورد PPPخواهد بود .

چنانچه TCPیا IP را بعنوان یک پروتکل برگزیده اید و این مورد توسط سیستم مورد تماس شما ، پشتیبانی نمی شود ، شما ممکن است این خطا را دریافت نمایید ( بعنوان مثال ، یک سرور دستیابی راه دور برای NetBEUIپیکر بندی می شود ) .

برای حل این مشکل Server Types ، connectoid،DUNSرا پیکر بندی نمایید تا با پروتکل نصب شده بر روی سرور راه دور برابری ( match )نماید .

چنانچه به سروری متصل هستید که به encryption 128 بیت نیاز دارد و سیستم شما encryption 128 بیت رانصب نکرده است شما ممکن است با این خطا مواجه شوید . این صفحه از مایکروسافت ارتقای encryption 128بیت را نشان خواهد داد . همچنین مقاله MS KBرا مشاهده کنید : نصب RRAS ، encryption 128 بیت را غیر فعال می کند .

نصب TCP/IPیا شبکه dial-up ممکن است صورت نپذیرد . برای TCPیا IP متصل به آداپتور dial-up،control panel/Network را بررسی نمایید.

شما می توانید پروتکل TCP یا IP را حذف و سپس مجددا نصب نمایید . اگر در دستگاه خود ، کارت LANدارید و از طریق یک مودم به اینترنت دسترسی دارید ، TCPیا IP باید فقط به آداپتور dial-upمتصل شوند مگر اینکه TCP یا IPروی LAN خود را استفاده نمایید .

ویندوز NT :چنانچه RAS را فقط به تلفن های دریافت (receive)پیکر بندی نموده اید این خطا نمایش داده می شود .

از طریق controlpanel/Networkبه جدول Remote Access Service روی Servicesبروید و صرفا برای dial-out یا dial-out و تلفن های دریافت ، RAS را پیکربندی نمایید . مقاله MS KBرا مشاهده نمایید .

ویندوز NT و2000 : این مقاله نشان می دهد که این خطا ( بعلاوه خطای 611 ) چند علت متفاوت را دارد که از جمله آنها می توان عدم نصب رابط NETBLOS و یا غیر فعال بودن NETBLOS را نام برد .

خطای DUNS 691 :

دسترسی صورت نمی گیرد زیرا کاربر و پسورد روی دامین بی اعتبار می باشد .

در مورد کلیه نسخه های ویندوز : چنانچه نام کاربر و پسورد را اشتباه به کار ببرید این خطا رخ می دهد. فراموش نکنید که اکثر نمونه ها ، پسورد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . پسورد را نخواهید دید بنابراین چنانچه caps lockرا بر خلاف شیوه مورد انتظار خود به کار ببرید مشکلی را با حروف بزرگ و کوچک خواهید داشت . چنانچه دستگاه دسترسی سرویس دهنده خدمات شما ، دچار مشکلی شود و یا بر روی اتصال نادرستی باشد این خطا ممکن است اتفاق بیفتد . این مشکل همچنین بدلیل تنظیمات نادرست connectoidایجاد می گردد .

چنانچه این خطا را روی حساب جدیدی دریافت کردید ممکن است نام کاربر و پسورد را اشتباه وارد کرده باشید . با سرویس دهنده خود آنچه را که برا ی نام کاربر و پسورد خود نیاز دارید به طور دقیق بررسی نمایید . اگر این خطا ادامه یافت سعی کنید بوسیله برنامه HyperTerminalمستقیما متصل به مودم با سرور تماس بگیرید (همچنین using HyperTerminal را مشاهده کنید) . بعد از اتصال به برقراری ارتباط برای نام کاربر شما و سپس پسورد ، تقریبا کلیه سرورها پاسخ خواهند داد . این مورد به شما اجازه خواهد داد تا پاسخ هر خطایی را از سرور مشاهده کنید . چنانچه سرور نام کاربر و پسورد شما را نپذیرفت باید یک جلسه PPP را فراهم نمایید و شما نمی توانید برای دریافت بیشتر آن برنامه HyperTerminalرا استفاده نمایید . ممکن است کاراکترهای زایدی را ببینید . چنانچه این مورد اتفاق بیفتد تلفیق نام کاربر و پسورد باید با سیستم شماره گیری (dial-up/Network/System)عملی باشد . چنانچه خطایی را دریافت نمودید با سرویس دهنده خدمات خود تماس بگیرید و به آنها اجازه دهید تا با اطلاعات حساب شما ارتباط برقرار کنند و آن را امتحان نمایند .

چنانجه تنظیمات شبکه ویندوز شما اشتباه باشد این خطا رخ می دهد حتی اگر اسم کاربر و پسورد را درست وارد کرده اید . مطمئن باشید که برقراری ارتباط با شبکه در DUNS connection شما بررسی نمی شود .

در مورد ویندوز 98 : چنانچه از طریق پوشه خدمات online ، کامپیوسرو {سرویس بر خط} را پیکر بندی می نمایید MS KB Q188120 را ببینید.

در مورد ویندوز XP :تنظیمات نادرست connectoid ، مشکلاتی را ایجاد می کند . همچنین MS KB Q310431 وQ314445را مشاهده کنید .

در مورد ویندوز2000 : به خاطر تنظیمات غلط connectoid ، مشکلاتی بوجود آمده است . همچنین قسمت MS KB Q161986 را ببینید .

خطاهای رایج مودم adsl

خطای DUNS 676 :

خط اشغال می باشد .

کلیه نسخه های ویندوز :

این خطا رخ می دهد چنانچه : 1 – شماره اشتباهی بگیرید . 2 – مشکلی در ISPشما یا در شبکه وجود داشته باشد .3 – شما از پست صوتی و یا از سایر خصوصیت های تماس مشتری برخوردارید که صدای لکنت آوری ایجاد می نماید .4 – تنظیمات مودم شما باید با تنظیمات مودم کشور مورد نظرتان مناسب باشد به عبارت دیگر شما ، برای مودم خود وشماره ای که تماس می گیرید و یا برای مودمی که از کشور مورد نظرتان پشتبانی نمی کند تنظیمات خاص آن کشور را مشخص نکرده اید . 5 – چنانچه کد انتظار تلفن (call waiting code) در شماره گیری شما غیر فعال باشد و خط تلفن شما از کد انتظار تلفن پشتیبانی نمی کند و چنانچه از زمان انتظار (call waiting) شماره گیری برخوردارید این خطا نمایش داده می شود اما شرکت تلفن شما از غیر فعال بودن کد انتظار تلفن پشتیبانی نمی کند .

تنظیماتی را که برای connection/DUNS به کار می برید بررسی نمایید .

چنانچه از پست صوتی یا سایر ویژگی های تلفن مشتریان برخوردارید که صدای لکنت آمیزی را ایجاد می نماید شما می توانید با غیر فعال کردن تشخیص صدای شماره گیری و صدای اشغال بودن تلفن این مشکل را حل نمایید . × را به تنظیمات دیگر اضافه کنید تا تشخیص صدای شماره گیری و صدای اشغال بودن خط را غیر فعال سازد . 2× را به تنظیمات دیگر اضافه نمایید تا صرفا تشخیص اشغال بودن خط را غیر فعال سازد.

چنانچه مودم شما از کشور شما پشتیبانی نمی نماید غیر فعال کردن تشخیص صدای شماره گیری ( dial-tone)و یا صدای اشغال بودن تلفن ( × در تنظیمات دیگر ) ممکن است نتیجه بخش نباشد ( اما صرفا چنانچه شماره گیری tone و pulseکشور مورد انتخاب با کشور شما سازگار باشد )

از speakerمودم استفاده نمایید تا از برقراری اتصال مطمئن شوید . مطمئن باشید که تماس تلفنی برقرار شده است و شما پیام اشغالی ( signal ) را نمی شنوید .

Modem log را بررسی نمایید تا مشاهده کنید که چه رقمی شماره گیری می شود (چنانچه شماره گیری توسط # صورت نگرفت E1را به تنظیمات دیگر اضافه نمایید این مورد می تواند به شما کمک نماید.

سعی کنید در شماره گیری از tone به جای pulseاستفاده نمایید و مدت زمان tone را افزایش دهید .

ویندوز NT :زمانی که باید خطای 680 ( وصل نبودن خط تلفن ) را دریافت کنید خطای 676 ( اشغال بودن خط ) گزارش می شود این مورد نخستین بار در sp6(service pack 6 ) بود . MS KB Q239870را ببینید .

 • ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×