خنده چگونه به وجود می آید و فواید خنده چیست؟

خنده چگونه به وجود می آید و فواید خنده چیست؟

خنده چگونه به وجود می آید و فواید خنده چیست؟

خنده تنها شادی با خود به همراه نمی‌آورد، بلکه سلامتی هم جزوی از ارمغان‌های آن است.

خنده چگونه به وجود می آید و فواید خنده چیست؟


فواید خندیدن

خنده، یک انفجار سیستم لذت در مغز است‎

 

خنده تنها شادی با خود به همراه نمی‌آورد، بلکه سلامتی هم جزوی از ارمغان‌های آن است.
  • ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
مطالب مشابه
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×