خنده چگونه به وجود می آید و فواید خنده چیست؟

خنده چگونه به وجود می آید و فواید خنده چیست؟

شرف الشمس

خنده چگونه به وجود می آید و فواید خنده چیست؟

خنده تنها شادی با خود به همراه نمی‌آورد، بلکه سلامتی هم جزوی از ارمغان‌های آن است.

خنده چگونه به وجود می آید و فواید خنده چیست؟
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×