داستان

داستان

 • داستان طنز خنده دار کوتاه
 • داستان طنز خنده دار کوتاه

  • ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
 • بچه ی قلهک
 • بچه ی قلهک

  • ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
 • دعا و زبان
 • دعا و زبان

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • سگ دزد گیر
 • سگ دزد گیر

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • عابد و جوان
 • عابد و جوان

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • خياط دزد
 • خياط دزد

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • سلام با طعم نفت
 • سلام با طعم نفت

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • کسادی بازار
 • کسادی بازار

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • حسادت یا حماقت
 • حسادت یا حماقت

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • عالم کتک خور
 • عالم کتک خور

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • شجاع ترین آدم ها
 • شجاع ترین آدم ها

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • برشی از یک کتاب (1)
 • برشی از یک کتاب (1)

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • پر زيبا دشمن طاووس
 • پر زيبا دشمن طاووس

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • باغ خدا، دست خدا، چوب خدا
 • باغ خدا، دست خدا، چوب خدا

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • حضرت داود و زن نیازمند
 • حضرت داود و زن نیازمند

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • دروغ مصلحت‌آمیز، به از راست فتنه‌انگیز
 • دروغ مصلحت‌آمیز، به از راست فتنه‌انگیز

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • یادش بخیر قدیما... (5)
 • یادش بخیر قدیما... (5)

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • سخن بزرگان در مورد عشق
 • سخن بزرگان در مورد عشق

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی
 • ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (79)
 • طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب (79)

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
 • آموزش دقیق ماساژ پا با شیر! (شعر طنز)
 • آموزش دقیق ماساژ پا با شیر! (شعر طنز)

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۶