روانشناسی | روان شناسی

روانشناسی

آخرین مطالب
اعتیاد چیست؟

اعتیاد چیست؟

۰ ۲۴ آذر ۱۳۹۷

مسئله اعتیاد یکی از مشکلاتی است که جوامع بشری با آن روبه رویند. اعتیاد نوعی مسمومیت مزمن، مداوم و همراه حالات و گرفتاری های روانی و گاه جسمانی است که در اثر مصرف مداوم یا متناوب برخی از ترکیبات اعتیادآور ایجاد می شود. اعتیاد موجب بروز مشکلات فراوان ف

×