تزیین سبزه هفت سین 98 | سبزه عید نوروز

تزیین سبزه هفت سین 98 | سبزه عید نوروز

شرف الشمس

تزیین سبزه هفت سین 98 | سبزه عید نوروز

تزیین سبزه هفت سین 98 | سبزه عید نوروز و راه های خلاقانه برای تزیین سفره هفت سین را در طومار بخوانید.

تزیین سبزه هفت سین 98 | سبزه عید نوروز

سبزه عید

نوروز از آن رو که جشن بهارانه است و در سپیده این نماد از زمین سر می زند، بازگوکننده همگامی و همگاهی آدمی با گیتی است. گیتی خود از گیاه است و اکنون بهار، آهنگ دوباره زیستن و نوزایی آدمی در پهنه جهان. رویش رشد و شکوفایی درخت و گل و گیاه به ما می آموزد که ما نیز بالنده شویم، سایه گستریم و خیر و مهر را میوه های زندگی خود دانیم و مهربانانه به دیگران پیشکش کنیم.

 

سبزه عید

 

بهار و نوروز، یک یادآوری آفرینش و پیشروی است که به انسان نگاه گر دور و برش می گوید چونان آغاز هستی با زمین و زمان همخوانی داشته باش، برخیز دست افشان، پای کوب. اگر به باورها و آیین های نوروزی دل دهیم، از همان آغاز که واژه نو را در مقابل کهنه به کار می بریم، یک جنبش و جهش را پا به پای گل و شکوفه که ناز و بیداری را به همراه دارد، یادآور و رهرو زیبایی آن می شویم. این دگرگونی یک باره زندگی، که آب فسرده را روان و غزل خوان می کند، نشان گر اندیشه ژرف و نگاه آسمانی بر انسان زمینی است که او را در برج ماهی شناور می کند تا گذشته بگذارد و آینده بسازد.

 

سبزه عید

 

سومین سین سفره هفت سین سبزه است که پس از سنجد و سیب، بر سفره نهاده می شود. سبزی، نشانه خوش اخلاقی و خرمی و شادابی است. آن را نشانه مهر و محبت و نعمت و رحمت است. سبزی با خود سرسبزی، شادابی، زندگی سرشاری و نیکویی را به همراه دارد. این سخن رسای این نماد را ببینید و بشنوید: بدون هیچ چشم داشتی خیرخواه همگان باشید تا مردم چشم به راه شما دوزند و کامیابی و پیروزی تان را بخواهند. از قول پیامبر بزرگ اسلامی چنین نقل شده است که فرموداند: «من برای اخلاق نیک انتخاب شدم، و خداوند، کسی را که با ترش رویی با برادرانش روبه رو شود، دشمن می دارد.»

 

تزیین هفت سین

 

و باز در اخبار اسلامی آمده است که رسول اکرم (ص) همواره متبسم بودند و طبعا انسان خوش خلق، کامکار است و نسبت به دیگران مهربان و صمیمی و با گذشت و مفید. باز از پیامبر بزرگوارض نقل است که فرمودند: «شما با ثروت و بخشش آن به دیگران نمی توانید نسبت به همه انسانها سودمند باشید، اما با حسن خلق، می توان به همه ایثار کرد و برعکس چه بسیار اشخاصی که به علت ابروان گره کرده، سخت منفور جامعه بوده اند.» و بخردان یادآور شده اند بهترین شما کسانی هستند که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان ترند و با زیر دستانشان رئوف و بخشنده. در جانمان باید این ندا جاری باشد که خوشبختی در خوشدلی است. سعدی گوید:

من ندیدم در جهان جست و جو / هیچ اهلیت به از خلق نکو کسی | نیک بیند به هر دو سرای / که نیکی رساند به خلق خدای  (سعدی)

آن که دلش سیاه است، روزگارش هم رنگ دلش سیاه می شود، پس آینه قلب او بر روزگارش سایه می افکند.

 

هفت سین زیبا

 

از بهاران کی شود سر سبز سنگ / خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ 
سال ها تو سنگ بودی دلخراش / آزمودی یک زمانی خاک باش 
مهر و رأفت وصف انسانی بود / خشم و شهوت وصف حیوانی بود
                                                                           مولوی

پند این نماد آن است که ما درخت را چون آموزگاری بنگریم و از او بیاموزیم که سایه گستر و سودمند و مهربان باشیم و در این پیشکش خود هیچ چشمداشتی نداشته باشیم. این نگرش را از کودکی در اندیشه خود و سپس در آرزو و بالأخره در اهداف خود قرار دهیم تا زمانی که نونهالیم چون نهال باشیم و آنگاه درخت تناور شویم در سایه سار ما آسایش و آرامش دیگران بروید و ببالد.

 

تزیین سبزه عید 98

 

برومند باد آن همایون درخت / که در سایه آن توان برد رخت

انگیزه نهادن نماد درست در پی این اندیشه است تا ما از سرسبزی و خرمی درخت و بخشش و نواز شگری او بیاموزیم که چگونه در پذیرش مردم گام نهیم تا در سایه ما آنان سرور و آسایش یابند و به سادگی نزد ما جای گزینند و بدون نگرانی از پیش ما باز گردند. اگر آموختیم که درخت گونه باشیم امید مردمان به اما پیوند می خورد و در برخوردها سختیها بنهند و آسودگی بیابند و بیداری بخت خویش از ما جویند و خرمی تخت خویش با ما یابند و رخت خویش در اسایه ما آویزند و از دیدار ما شادمان شوند و در دوری ما دلتنگ.

 

سبزه خلاقانه

 

سبزی، نماینده کوچکی است از درخت تا ویژگی های نیک این بخشایشگر طبیعت را به یادآوریم.

درخت، بی هیچ توقع میوه و برکت خدا را می بخشد. درخت سایه می گسترد او رضایت و شادی و لطف شما را آرزو می کند. درخت پناه می دهد و در سکوت خود، فضای آرامش شما را مهیا می کند تا در سایه خاموش او بگویید و بخندید، بپرسید و بشنوید.

سبزه

 

باید از درخت بیاموزی که در اوج توانایی یا نهایت تنگ دستی از لطف و مهر و ایثار آنچه داری خودداری نکنی و بر بدی و پلشتی و بی حرمتی و پرخاش چیره باشی و پاسخگوی نیاز هم نوعان باشی. حس سبز شدن همراه بهار نویدی است که از انسان زمینی، قدیس ایثارگر و نوازشگری می سازد که بالندگی روح و پایندگی جسم را نوید می دهد.

سبزه عدس
 
چه زیبا و شکوه مندی! سایه، مایه، میوه، لطف و مهر می پراکنی و حتی بعد از مرگ نیز سودمندی. از تو می آموزم که در تقابل و داد و ستد چه توقعی داشته باشم و چه تفکری در خمیر مایه جانم ریشه بدواند. 
سبزه دو پند را در پندار ما پدیدار می سازد: نخست همسانی و همگامی با طبیعت است که با بیداری آن بیدار شویم و در آغاز سال نو سبز شویم. به راستی سبزه جلوه گاه زندگی تازه است تا آدمی پا به پای سبزه شاداب و خجسته بر زمان نو آغوش گشاید. ضمن آنکه بهار خود، یک گفت و گوی رمزی را با سبزه در گوش ما زمزمه می کند و نشان می دهد که آمده است تا با سر سبزی خود بگوید اگر روزگار بر مراد ما نگشت و دگرگون شد می توان دوباره رویید، دوباره دمید یا به گفته بسیاری اگر نمی شود همیشه سبز ماند، می شود دوباره سبز شد.»
 
سبزه نوروز

نویسنده:پریسا سعیدی

  • ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×