جملات فرناندو پسوآ | سخن بزرگان فرناندو پسوآ | جملات ناب فرناندو پسوآ

سخن بزرگان : فرناندو پسوآ

جملات کوتاه و ناب فرناندو پسوآ را در زیر برای شما جمع آوری کرده ایم. ما تلاش کرده ایم تا بهترین جملات مشاهیر جهان را در مطالب مختلف سایت طومار برای شما جمع آوری نماییم و به صورت پیوسته این جملات را به روزرسانی نماییم. به این امید که عزیزان علاقه مند به زندگی و دیدگاه های مشاهیر جهان بتوانند با استفاده از این جملات ناب و دوست داشتنی کمی بیشتر با این مشاهیر آشنا شوند.

کوتاه درباره فرناندو پسوآ

فرناندو آنتونیو نگورا د سیبرا پسوآ معروف به فرناندو پسوا (به پرتغالی: Fernando António Nogueira Pessoa) شاعر، نویسنده و همچنین مترجم و منتقد پرتغالی است. منتقدان، وی را تاثیرگذارترین نویسنده جریان‌ساز پرتغالی و از بانیان پست مدرنیسم می‌دانند.

فرناندو پسوآ

امید برای کسانی وجود دارد که از آرزو برخوردارند و عشق برای کسانی وجود دارد که برایشان دادن به معنای گرفتن است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هنر ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

انسان از بدو تولد تا مرگ به مثابه ی برده ی بیرونی خویشتن خویش، که حیوانات نیز چنین اند، زندگی می کند. او در طول زندگی اش، زندگی نمی کند، بلکه با پیچیدگی های فراخ در ابعاد گسترده به زندگی نباتی دامن می زند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

دانش ما کُره ای است که هرچه گسترش می یابد، به همان نسبت درمی یابیم که کدام چیزها را نمی دانیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

چیزی را بیان کردن، یعنی نیرویش را پاس داشتن و وحشت اش را زدودن.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

لذتی که هنر بر ما ارزانی می دارد، نیازمندیم و چون به گونه ای هنر ما نیست، نه وجهی می پردازیم و نه تاسف می خوریم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اگر از زندگی سر در می آوردیم، تحمل ناپذیر می شد. خوشبختانه چنین نیست. ما با همان ناآگاهی مثل حیوانات زندگی می کنیم و مانند آنها بیهوده و عبث.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

رویایی که غیر ممکن ها را به ما وعده می دهد، به همین سبب نیز از ما کناره می گیرد، اما رویاهایی که ممکن ها را به ما وعده می دهد، وارد زندگی می شود و تنها در این زندگی راه خود را می یابد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هیچ کس نمی تواند شاه جهان باشد، این یک رویا است و هر یک از ما که به درستی خود را بشناسد، می خواهد شاه جهان باشد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

مزیت خیال پرداز در این است که، خیال پردازی عملی تر از زندگی است و خیال پرداز از زندگی لذتی گسترده و بسیار گونه گون تر از اهل عمل می برد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

برای خوشبخت بودن، انسان باید بداند که خوشبخت است، در خواب بی رویا به هیچ وجه خوشبختی وجود ندارد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

نوشتن یعنی فراموش کردن؛ ادبیات خوش آیندترین شیوه ی نادیده گرفتن زندگی به شمار می رود.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

مجسمه اندامی مرده است که با قلم کنده کاری شده تا مرگ را در ماده ای ابدی نگهداری کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کودکان موجودات ادبی هستند، چون همان گونه که احساس می کنند، سخن می گویند و نباید مثل کسی احساس کنند که مثل کس دیگری احساس می کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هیچ چیز حقیقی در زندگی وجود ندارد تا از این رو حقیقی باشد که آن را انسان خوب ستوده است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کسانی که عشق را هدر دادند، خود را از پیروزی ای که دار و ندارشان به شمار می رود، آزاد می بینند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تلاش تکاملی هنرمندان بزرگ را گرامی می داریم و حیرت می کنیم. نزدیکی آنها را به تکامل دوست داریم، به هر حال آنها را دوست داریم، چرا که تنها یک نزدیکی است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

انسان درگیر عشق بی آنکه چیز خاصی از رویداد بداند می تواند پیروز باشد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

همین که بتوانیم جهان را چونان خیال و تصاویر موهوم بنگریم، می توانیم همه ی چیزهایی را که برایمان روی می دهد، خیال تلقی کنیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

چیزی که در اساتید و شناسندگان نامرئی ها توجه مرا دامن می زند این است که می خواهند با نوشتن، اسرارشان را با ما در میان بگذارند یا تحمیل کنند، اما جملگی بد می نویسند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

همه چیز هیچ است، درد ما هم همین طور.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

رنج کشیدگان راستین گردهم نمی آیند و گردهمایی تشکیل نمی دهند. هرکس رنج می کشد، به تنهایی رنج می کشد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

انسان از اندیشیدن و حس کردن چیزی درک نمی کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

همه چیز هست چون ما هستیم و همه چیز برای آنانی که ما را در گونه گونی زمان دنبال می کنند، چنین خواهد بود که ما آن را برای خود مشتاقانه ترسیم کرده بودیم، یعنی همان گونه که به پاس خیال مان راستین بوده ایم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

انسان به هر میزان از مقام برتری برخوردار باشد، باید به همان نسبت از بسیاری از چیزها چشم پوشی کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هر کس اطمینان به دست آورد که همنوعان اش او را ارزشمند می شمارند، هراسی از آنها به دل راه نمی دهد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ما با غریزه ی جنسی عشق نمی ورزیم، بلکه تحت شرایط احساسی دیگر عشق می ورزیم و در حقیقت این شرایط، همان احساس دیگر است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

جنگ ها و انقلاب ها هنگام مطالعه ی تاثیرشان نه باعث هراس بلکه موجب بی حوصلگی می شوند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

من آنچه را که آرزو نمی کنم، آرزو می کنم و از آن چیزی دوری می گزینم که ندارم. من نه می توانم هیچ باشم و نه همه چیز؛ من پل گذر میان آنی که ندارم و آنی که نمی خواهم، هستم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ما دارنده ی آن چیزی هستیم که از آن کناره می گیریم، چرا که آن را در رویا دست نخورده پاس می داریم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

آشنایی سطحی برای هنرمند بسیار کم است، او را می آزارد و از تاثیرش می کاهد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

چیزی که به تندی رشد نکند، در زیر وجود پیشامد گونه ی اندیشه ی ما رنج می برد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اینکه زندگی، دردناک یا اندیشیدن به زندگی، دردناک است، نادرست است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

سپاسگزار ایم، اگر انسان های اندیشه مندی شویم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

آنچه که متفاوت مان می کند نیرویی است که [با آن] بتوانیم نقشه ها و رویاهای خود را عملی سازیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هیچ چشم داشتی آزار دهنده تر از چشم داشت چیزهایی که هرگز وجود نداشته، نیست.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

برای رسیدن به حقیقت با کمبود ارقامی مواجه هستیم که برای این مهم کفایت می کرد و رویکرد فکری چیزی است که همواره این ارقام را تکمیل می کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اگر بخواهم راهی سفر شوم، در سفر تنها سرنوشت رنگ و رو رفته ی چیزی را می بینم که بدون سفر دیده بودم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

و همه ی ما، انسانها، خانه ها، سنگها، پوستر ها و آسمان مجموعه بزرگی از دوستانیم که در جستجوی جدل با کلمات در حرکت جمعی بزرگ سرنوشت ایم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

وقتی مرگ شباهتی به خواب ندارد، چرا باید مرگ، خواب باشد؟

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هر کسی خود را در رویا برای لحظه ای سر کرده ی ارتش می پندارد که از نفربَرها گریخته است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کامیابی در کامیابی نهفته است، نه آنکه انسان از شرایط کامیابی برخوردار باشد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کسی که خود را بزرگ می پندارد، اعتماد چندانی ندارد که همنوعانش او را بزرگ شمارند. او می ترسد نظری که درباره ی خود دارد با نظرهایی ترکیب شود که همنوعان اش نسبت به او دارند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

من ادراک شکست را با خود مانند پرچم پیروزی به هر سو می کشانم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

آزادی، فرصتی برای گوشه گیری است؛ تو اگر بتوانی خودت را از انسانها جدا کنی، آزادی.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هرگونه تغییر در برنامه ی روزمره، روح انسان را آکنده از شادابی می کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

همه ی انسان های کم قابلیت آرزو می کنند که شخصیت برتر و انسان مُهلک [ =نیست کننده ] بشوند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

من به استادهایی که حتا نمی توانند ناظم مدرسه شوند بدبین هستم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

یک اثر کامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است، چون در هر صورت یک اثر است، یا سکوت واژه ها، خموشی کل روان، تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

من هیچ جمله ی اسف باری را نمی شناسم که بتواند انسانیت بشر را تمام و کمال افشا کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

وقتی می نویسم دردم را فراموش می کنم، مانند کسی که پیش از بهبود بیماری بتواند بهتر نفس بکشد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

من برخی شاعران غنا [ =آواز خوش طرب انگیز ] یی سرا را دوست دارم، چون از بینش درست برخوردارند و هرگز حاضر نیستند احساس یا رویا را بیش از یک لحظه به هنر منتقل کنند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اگر هر کسی فقط فکر کند که برای پیروزی به چه چیز نیاز دارد، پیروز می شود.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اثری را آفریدن و پس از پایان، بد شمردن، از رنج های روان است؛ به ویژه اگر شخص بپذیرد که این بهترین اثری بود که می توانست بیافریند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اندوه تلاش گران سخت کوش بدترین نوع اندوه است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

همین که انسان کاملاً دور دنیا را بگردد و به همان دریاچه ی مرغابی که از آنجا راه افتاده برسد، آنجا انتهای جهان است؛ در حقیقت، انتهای جهان مثل ابتدای جهان است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ما هرچه درباره ی چیزی که اراده به دانستن اش را داریم بالاتر برویم، به همان نسبت از چیزی که می دانیم نزول می کنیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

چشم انداز راستین، چشم اندازی است که خود می آفرینیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

نمی شود پیشاپیش هیچ رفتار ممتازی را نشان داد که پشت درهای بسته عملی نشود و نیز هیچ آرزوی عینی وجود ندارد که به راستیً بیهوده باشد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

احساس، زندگی را که هیچ است به بی نهایت هدایت می کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کسی که سفر می کند ناتوان از احساس است. برای همین هم کتابهای سفر در نقش کتابهای تجربه، چنین کم محتوا هستند و ارزش آنها قدردان خیال کسی است که آنها را نوشته است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

بسیار شگفت آور و قابل توجه است که انسان به سادگی نمی تواند واژه هایی بیابد که با آنها تفاوت میان انسان و حیوان را تعریف کند، با وجود این، یافتن شکل و شیوه ای که بتوان انسان بلندپایه را از انسان میانه تمییز داد، آسان است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

به هر میزان که زندگی با انسان میانه، سخت و بی ملاحظه برخورد کند، انسان این نیک بختی را دارد که مجبور نیست مدام زندگی را با اندیشیدن سپری کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تجربه ی بدون میانجی، بهانه یا مخفی گاه کسانی است که بی خیال هستند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

من مثل کسی هستم که در روی زمین در جستجوی خوشبختی است و نمی داند این وسیله کجا پنهان شده است و چیزی از آن برایش نگفته اند که چه هست. ما با هیچ کس قایم باشک بازی نمی کنیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تنهای تنها بودن چه خوب است؛ انسان می تواند با خود بلند بلند سخن بگوید و قدم بزند، بی آنکه نگاه ها مزاحم اش شوند، می تواند درون رویایی ناخواسته به پشتی تکیه دهد!

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کسی که هرگز تحت فشار نزیسته باشد، آزادی را لمس نمی کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

به درد نخورها و بی اهمیت ها فضای بینابینی فروتنانه میانه ای در زندگی حقیقی ما می گشایند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اگر برای تو آسان نیست که تنها زندگی کنی، پس برده به دنیا آمده ای.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد که انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

بزرگترین هراس خود را نه فقط در زندگی جهان هستی، بلکه در روان شخص خود مانند رویدادی بی ارزش نگریستن، سرآغاز خردمندی است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تنهایی رفتار مرا رقم می زند نه انسانها.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تنها در عشق و درگیری ها است که حقیقت ما روشن می شود.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

رویاها همواره رویا می مانند. پس نیازی نیست که لمس شان کنی. اگر رویای خود را لمس کنی خواهد مرد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

برخی برده به دنیا می آیند، دیگران برده می شوند و باز عده ای به سوی برده داری جذب می شوند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

بین زندگی انسان و حیوانات هیچ تفاوتی وجود ندارد جز در شکل و شیوه ای که اشتباه می کند یا خودش را باز نمی شناسد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

شعر، بیان آرمان با احساس به زبان دیگر است که هیچ کس به کار می بندد، چرا که هیچ کس به مانند شعر لب به سخن نمی گشاید.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

آرزوی ما شبیه بیچاره ی تنگدستی است که فکر می کند در آسمان، زمین وجود دارد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

چون هیچ زمان نمی توانیم همه ی اساس یک سؤال را بشناسیم، از این رو هیچ زمان هم نمی توانیم آن را پاسخ دهیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هر پاییزی که از راه می رسد، به آخرین پاییزی که تجربه خواهیم کرد نزدیک است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

برای هرچه تلاش می کنیم، تلاش برای تایید شدن است، اما با این تایید شدن کنار نمی آییم و فقیر می مانیم، یا مدعی می شویم تایید شدن حق ما است، در آن صورت دیوانه های توانگری هستیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

این کار ما نیست که آشکار بدانیم چه کسی هستیم؛ آن چه ما فکر و احساس می کنیم همواره برگردانی است از اینکه، آنچه می خواهیم، هرگز نخواسته ایم و به احتمال زیاد هرگز کسی نخواسته است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

زندگی یعنی جوراب بافی به قصد هم نوعی. اما در کنارش افکار آزاد است و همه ی شاهزاده های جادو شده می توانند بروند و در پارک های خودشان قدم بزنند. همزمان میل عاج بافتنی از قسمت انتهایی دوباره و دوباره فرو می رود ... فاصله .... و دیگر هیچ ... .

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تنها اثر بزرگ و کامل اثری است که هیچ وقت شخص نمی تواند تحقق آن را تصویر کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

خشنود بودن نسبت به هر آنچه انسان دریافت می کند، شیوه ی تفکر بردگان است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

در همه ی دروه های تاریخ، آنهایی که می توانستند چشم هایشان را بر روی کل خستگی ای که مجموعه ی کل خستگی ها است – چرا که همه چیز را به همان شکل جنون آمیز دارا است – ببندند، نادر بودند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

در هماهنگی جهان طبیعی و مصنوعی، طبیعی بودن، از روان شایسته و بلند مرتبه ی انسانی شکل گرفته است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

رنج های مشترک در پیوند با ما هستند و حقیر اند، چون رنج ها حقیر اند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

دوست ندارم کسی چیزی به من هدیه کند، چرا که طرف مقابل با اهدای آن می خواهد مرا موظف کند تا مانند او چیزی هدیه کنم؛ حال به خود اهدا کننده یا سایرین.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اصلاح طلب انسانی است که وضعیت بحرانی جهان را در سطح می شناسد و تصمیم می گیرد آن را مداوا کند، اما اساس کار را خراب تر می کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

مطالعه ی روزنامه از نقطه نظر زیبایی شناسی، چه بسا اخلاقی هم همیشه پر دردسر است، حتا برای کسی که اندکی عذاب وجدان اخلاقی را بشناسد پر دردسر است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هیچ چیز روشن تر از این واقعیت، فقر اندیشه را بروز نمی دهد که انسان بتواند به حساب دیگران با فراست [ =با فهم و درک ] باشد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

با مرگ طبیعت، خود ما هم پایان خودمان را رقم می زنیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

رویای من از قدرت اراده ام آغاز شد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

بزرگترین گناه من از دانستن سرچشمه می گیرد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

آدم مسرور چیره است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ما هیچ چیزی را عملی نمی سازیم؛ زندگی مثل آهن ربا ما را جذب می کند و ما بیهوده می گوییم: «من حرکت می کنم.»

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

شادمانه ترین لحظه های من، لحظه هایی است که نمی اندیشم، چیزی نمی خواهم و حتا غرق رویا هم نمی شوم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اگر انسان با خیالبافی زنده باشد نیرویش را صرف خیالبافی می کند و مقدم بر همه، این قدرت را دارد تا واقعیت موجود را به خود بشناساند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کسی که مرزهای روان خود را می شناسد می تواند بگوید من، منم؟

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

مرده می تواند بدریخت باشد، اما نیرومندتر است، چرا که مرگ، او را آزاد کرده است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هر روان شایسته ی خویشتن خویش میل دارد زندگی را در بی نهایت به پایان برساند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تاریخ، ثبات را انکار می کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

دور از ذهن ترین چیز در همه ی انسانها، بی اهمیت بودنشان در تمام عرصه هاست.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

زندگی به خودی خود یعنی مرگ، چون در زندگی خود روزی نمی یابیم که با گذارآن یک روز از زندگی مان کاسته نشود.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

آنچه کسی احساس می کند، هرگز نمی توان به درستی بازگو کرد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

بسیاری از مردم از اینکه نمی توانند بگویند چه می بینند و چه می اندیشند ناخوش می شوند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

خوشبخت کسی که با یاری خیال، شخصیت خود را ترک می کند و با تماشای زندگی غریبه ها خویشتن را مسرور می سازد و حتا نه کل تاثیرات، اما نمایش درونی کل تاثیرات را تجربه می کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کمک حسابدار می تواند خود را امپراتور روم بپندارد، پادشاه انگلستان نمی تواند، چرا که او پادشاه انگلیس است و در رویا نمی تواند جز آنچه هست، پادشاه دیگری باشد. واقعیت او، از حس کردن وا می داردش.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

نه عشق، اما اصول تشکیل دهنده ی عشق ارزش زحمت را دارد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تحت عنوان هنر، همه ی چیزهایی که باعث سرورمان می شود، بی آنکه در ارتباط با ما باشد، درک می کنیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هر کس غرور خود را دارد و غرور هر کس او را به فراموشی می سپرد، چرا که کس دیگری با همان روان وجود دارد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

انسان می تواند همسرش را انکار کند، اما پدر و مادرش را نه.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

چه بر سر افسر ستاد ارتش می آمد اگر می اندیشید که هر حرکت او، برای هزار خانواده تیرگی به ارمغان می آورد و قلب سه هزار نفر را رنجور می سازد؟ این جهان چه می شد اگر ما انسان تر می بودیم؟

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

همه ی چیزهایی که در عرصه ی هنر یا زندگی انجام می دهیم، رونوشت ناقص چیزهایی است که می خواستیم انجام دهیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

من در شناخت خویشتن خویش دریانوردم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند. برای این کار پایداری لازم است تا با آن، انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هرگز تردیدی به خود راه ندادم که همه بر من خیانت می کنند و باز هر بار هم که خیانت می کردند غرق در شگفت می شدم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ریاضی دان های بزرگی وجود دارند که در تمرین جمع ساده اشتباه می کنند. این رفتار دلیل بر بی دقتی است و برای هر کسی می تواند پیش بیاید.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

خوشبخت کسی که از همه چیز کناره گیری می کند، چرا که از همه چیز کناره گرفته است و برای خود چیزی نگاه نداشته است که بتوان آن را برگزید.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

متصرف بودن یعنی از دست دادن، احساس کردن بدون متصرف بودن، یعنی پاس داشتن؛ این بدان معنا است که از چیزی هستی اش را بیرون بکشی.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

وای بر تو، اگر تنها فشار زندگی وادارت کند که برده شوی.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

نه رنج انسانی بی نهایت است و نه رنج ما ارزش برتری از خود رنج را دارد که باید تاب آوریم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اگر انسان از نظر فکری از چیزی می زید که وجود خارجی ندارد و نخواهد داشت، در نهایت هرگز نمی تواند تصور کند که چه چیزهایی وجود دارند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

زندگی باید برای بهترین ها که از مقایسه ی خود سر باز می زنند، یک رویا باشد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

آنچه که ما زندگی کرده ایم، سوء تفاهمی شایع است، حد میانه ی شادمانه ی عظمتی که وجود ندارد و خوشبختی، که نمی تواند عینیت یابد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

مردان بزرگ اهل عمل، قدیسان، نه با بخشی از احساس شان که با کل شان رفتار می کنند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

گربه جلو آفتاب پهن می شود و می خوابد. انسان درون زندگی با تمام پیچیدگی هایش پهن می شود و می خوابد. نه این و نه آن، خود را از قوانین سرنوشت ساز رها نمی سازد، تا آن گونه که هستند، باشند. هیچ کس تلاش نمی کند تا وزنه ی هستی را از جا بردارد. در جمع انسانها بزرگ ترین ها عاشق شهرت اند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کسی که بتواند بنویسد، می تواند ویرانی رویاهایش را آشکارا تماشا کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هر یک از ما جامعه ای کامل است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هنر عبارت از این است که فرصت دهیم تا سایر انسانها آنچه را که ما احساس می کنیم، احساس کنند، آنها را از خودشان رها سازیم و برای این رهایی خاص شخصیت خودمان را به آنها پیشنهاد کنیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کسی که امکان رفتن به ارتفاع را در عضلات خود حس کند، به راستی باهوش است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

زندگی یک حالت فکری است و همه چیزهایی که انجام می دهیم یا می اندیشیم، برای ما به نسبتی که معتبر می پنداریم، معتبر است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

آرزوی هر روان ناب است که کل زندگی را طی کند، تجربه هایی درباره ی همه ی چیزها، همه ی نواحی و همه ی احساس طی شده گرد آورد و چون چنین چیزی غیرممکن است، زندگی فقط به گونه ی ذهنی می تواند به طور کامل طی شود.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

خالص بودن، نجیب یا قوی بودن نیست، بلکه خود بودن است. کسی که عشق ارزانی می دارد، عشق را می بازد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

وظیفه ی کشتی، دریانوردی نیست، ورود به بندر است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

آرامش تنها از آرامش نشات می گیرد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هر انسان امروزی که تندیس اخلاقی و چارچوب فکری اش عقب مانده یا بدوی نباشد، عاشق می شود.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

مایه ی خوشبختی انسانیت است که هر انسانی فقط آنی هست که هست.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

خود را خوشبخت دانستن یعنی پی بردن به اینکه انسان از میان خوشبختی می گذرد و به زودی باید [ آن را ] پشت سر بگذارد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

بهترین ویژگی در زندگی روزمره، نیروی محرکه ای است که به عمل منتهی می شود، یعنی اراده ی راسخ.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

من اغلب نادانسته به همه چیز شک می کنم، اغلب در جست و جوی خط مستقیمی هستم که با هستی من برابری کند و آن را مستقیم در اندیشه و آرمانم درک کنم، فاصله های کمتر کوتاه میان دو نقطه.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

زندگی در نگاه من به مهمانخانه ای می ماند که باید در آن استراحت کنیم تا کالسکه ی غرقاب از راه برسد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

درک احساس یک راز دشوار است. مثل اینکه کسی ناظر کشتاری باشد و همزمان به درگیری های بی اهمیت اجتماعی بیندیشد، یا هنگام تماشای سنگی کوچک بر سطح خیابان، هیچ تصویری جز هستی خود را دامن نزند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

خود را بیان کردن همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بیان کردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هرگز برای نقص اندیشه همدردی وجود ندارد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تمدن، تربیت نهفته در طبیعت است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اگر قلب توان تفکر می داشت از تپیدن باز می ایستاد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

پول، زیبا است، چون به معنای آزادی است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

چیزی که نوشته شده هم یک موجود زنده است، کلمه اگر دیده یا شنیده شود کامل است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

مرگ،رهایی است؛ چرا که مردن یعنی به هیچ کس دیگر نیاز نداشتن.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

همیشه حقیقت، حتا اگر نادرست هم باشد، آن سوی خیابان دیگر جا می گیرد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

درک فوق العاده ضرورتی است تا در مواجهه با روزهای تیره بتوان ترس را حس کرد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

این انسانها که همواره مرا در بر می گیرند، ارواحی هستند که مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می کنند که مرا می شناسند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کاهلی بیش از هر چیزی آرامش بخش است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

رفتار، درایت [ =دانایی و آگاهی ] راستین است. من همانی خواهم بود که می خواهم باشم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

زندگی روستایی حتا آنها را که توجهی بدان نمی کنند به خود جلب می کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تعریف کردن یعنی اقرار [ = گواهی ]، چیزی که دیگران دوست دارند بشنوند چیزی نیست که دیگران بگویند و آنها تعریف کنند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

به چنگ آوردن چیزی که نتوان به چنگ آورد، هنر است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

آینه ای وجود ندارد که بتواند ما را به خود ما به هیات موجودی خارجی نشان دهد، چرا که آینه ای نیست که بتواند ما را از درونمان بیرون بکشد. پس روانی دیگر و نظمی دیگر برای نگریستن و اندیشیدن دیگر لازم است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ما چیزی هستیم که در استراحت میان یک نمایش به پایان می رسیم، گاهی وقت ها به گونه ای فرار از شکاف درهای خاص به درون می نگریم، چیزی که شاید جز تصویر صحنه چیز دیگری نیست.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تنها آنچه که ما در خیال اش به سر می بریم، به راستی خودمان هستیم و هر آن چه باقی می ماند، چون به حقیقت پیوسته است، به جهان و مردمان بستگی دارد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تنها اندیشه می تواند بدون آسیب به شناخت واقعیت نایل آید.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

برای کسی که خیال اش در سطح پوست جای دارد، ماجراجویی یک قهرمان رمان، هیجان شخصی و چه بسا بیشتر است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ما در این جهان، حال ارادی یا غیر ارادی، مسافران میان هیچ و هیچ ایم، یا میان همه و همه ی مسافران مخالف سفر، حق نداریم برای دردسر مسیر سفر ارزش چندانی قایل شویم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اگر به اجبار از چیزی خشنود شوم آن چیز همیشه برایم رخ خواهد داد؛ چرا که برای من قناعت [ =بسنده کاری ] به معنای از دست دادن یک رویا است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

انسان با وجود شرورهای جهان نمی تواند لطف بی نهایت آفریدگار دانایی جهان را بپذیرد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

نجیب زاده کسی است که هیچ وقت فراموش نمی کند تنها است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

گاهی وقت ها به نظرم می رسد همه چیز نادرست است و زمان فقط فضایی است برای اشتباه گرفتن آرامش؛ چیزی که برای زمان ناشناخته است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ما آن که می پنداریم نیستیم و زندگی، زودگذر و اندوهگین است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

خوشا به سعادت کسی که نمی اندیشد، چرا که او بر مبنای غریزه و به پاس تعریف روشن اندام خود، آن را عملی می سازد؛ چیزی که همه ی ما باید از بیراهه ها و در نتیجه ی تعریفی ورای اندام یا جامعه عملی سازیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اندیشه کردن یعنی ویرانی؛ خود جریان اندیشیدن، اندیشه را متهم می سازد، چرا که اندیشه تجزیه شده است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

درایت [ = دانایی ] را جایگزین قابلیت کردن، شکستن رابطه ی میان اراده و احساس و دلبستگی نداشتن نسبت به همه ی رفتارهای زندگی مادی، چیزهایی هستند که انسان اگر بدان ها دست یازد، ارزشمندتر از خود زندگی است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اگر انسانها بخواهند درباره ی اسرار زندگی کاوش کنند، اگر می توانستند هزاران پیچیدگی را احساس کنند که جزء جزء رفتار روان را گوش می ایستد، هرگز رفتاری پیشه نمی کردند و حتا دیگر نمی زیستند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ما مطلق پرست هستیم، چون به آن دسترسی پیدا نمی کنیم، اگر آن را می داشتیم دورش می انداختیم. مطلق غیر انسانی است، چرا که انسان ناقص است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اگر مرا همتای خود می پندارید، پس بر بند کفاره ام بکشید. اگر به گونه ای دیگر [مرا] تصور نمی کنید، می خواهم که بر دارم زنید.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

همه به یکدیگر عشق می ورزیم و دروغ، بوسه ای است که با یکدیگر رد و بدل می کنیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

مرگ، شباهتی به خواب ندارد، چرا که انسان در خواب زنده است و می خوابد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

در نثر، لطافت لرزانی وجود دارد که بازیگری بزرگ با آن کلمه را در ماده ی هماهنگ اندامش به راز غیر قابل درک آفریدگان مبدل می کند.

جملات فرناندو پسوآ
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×