سخن بزرگان و جملات زیبا درباره آرزو

جملات زیبا و فلسفی درباره آرزو

جملات زیبا و فلسفی درباره آرزو که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره آرزو

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره آرزو در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

فرناندو پسوآ

شعر، بیان آرمان با احساس به زبان دیگر است که هیچ کس به کار می بندد، چرا که هیچ کس به مانند شعر لب به سخن نمی گشاید.

جملات فرناندو پسوآ

میلان کوندرا

انسان آرزومند جهانی است که در آن خیر و شر آشکارا تشخیص دادنی باشند، زیرا در او تمایل ذاتی و سرکش داوری کردن پیش از فهمیدن، وجود دارد.

جملات میلان کوندرا

فرناندو پسوآ

نمی شود پیشاپیش هیچ رفتار ممتازی را نشان داد که پشت درهای بسته عملی نشود و نیز هیچ آرزوی عینی وجود ندارد که به راستیً بیهوده باشد.

جملات فرناندو پسوآ

فریدریش نیچه

خواستن تنها، مکانیزمی آنقدر رایج است که تقریباً از نظر پوشیده می ماند.

جملات فریدریش نیچه

نیما یوشیج

چیزی که بیشتر مرا به‌این شیوه معتقد کرده‌است، همانا رعایت معنی و طبیعت خاص هرچیز است و هیچ حسنی برای شعر و شاعر بالاتر از این نیست که بهتر بتواند طبیعت را تشریح کند و معنی را به‌طور ساده جلوه دهد.

جملات نیما یوشیج

امام علی (ع)

آن کس که در پی آرزوی خویش تازد ، مرگ او را از پای در آورد.

جملات امام علی (ع)

بنجامین فرانکلین

کسی که امیدی را وسیله کسب درآمد خود قرار دهد، ممکن است از گرسنگی بمیرد.

جملات بنجامین فرانکلین

فرناندو پسوآ

همه ی انسان های کم قابلیت آرزو می کنند که شخصیت برتر و انسان مُهلک [ =نیست کننده ] بشوند.

جملات فرناندو پسوآ

یوهان ولفگانگ فون گوته

حتی هنگام مرگ نیز وابستگی به قوت اراده و نیروی خواستن در ما وجود دارد.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

یوهان ولفگانگ فون گوته

مردمان جهان از خُرد تا بزرگ، تارهای سست از آرزوهای گران بر گرد خویش می تنند و خود، عنکبوت وار میان آنها جای می گیرند. ناگهان ضربت جارویی این تارهای سست را از هم می گسلد. آنگاه همه فریاد بر می آورند که کاخی آراسته به دست ستم ویران شده است.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

امام علی (ع)

سودمندترین داروها رها کردن آرزوهاست.

جملات امام علی (ع)

میلان کوندرا

رمان نویس اهمیت زیادی برای ایده های خود قایل نیست. او یک کاشف است که کورمالانه می کوشد تا جنبه ی ناشناخته ای از وجود را آشکار کند. رمان نویس مسحور [ =شیفته] رای و آوای خود نیست، بلکه مسحور شکلی است که دنبال می کند و تنها شکل هایی که به خواست های رویایش پاسخ می دهد، جزیی از اثر او هستند.

جملات میلان کوندرا

فرناندو پسوآ

امید برای کسانی وجود دارد که از آرزو برخوردارند و عشق برای کسانی وجود دارد که برایشان دادن به معنای گرفتن است.

جملات فرناندو پسوآ

فریدریش نیچه

فریبکارانه ترین روش در تباه کردن یک آرمان این است که از آن با دلایل سفسطه آمیز به عمد حمایت کنید.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

اصولاً حالتها، رفتار و شور و شوق فلاسفه همیشه فریبنده ترین عنصر اندیشه آنها بوده است.

جملات فریدریش نیچه

میلان کوندرا

زیبایی، آخرین پیروزی انسانی است که دیگر امیدی ندارد.

جملات میلان کوندرا

ویلیام شکسپیر

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

جملات ویلیام شکسپیر

فریدریش نیچه

آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند، کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها روشن نیست و معانی گوناگونی دارند؛ والایی در ایمان به هدف و آرمان است.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

اگر روزی تصمیم بگیریم گوش را حتما بر بهترین استدلالها ببندیم، نشانه ای از شخصیتی قوی را در وجود خویش داریم، یعنی خواست گاه و بی گاه حماقت.

جملات فریدریش نیچه

لئوناردو دا وینچی

آرزو کردن شرط نیست، شرط تحقق آرزو است.

جملات لئوناردو دا وینچی

امام علی (ع)

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوهای خویش.

جملات امام علی (ع)

هنری وادزورث لانگ‌فلو

به آینده دل مبند، هر چند نویدبخش! بگذار تا گذشته ی معدوم نعش خود را به خاک سپارد! کار کن، کار در زمان حال که نقد است؛ با دل امیدوار و توکل به کردگار!

جملات هنری وادزورث لانگ‌فلو

یوهان ولفگانگ فون گوته

حتی کودکان نیز آرزو دارند و اگر ما خبر نداریم برای این است که نمی توانند سخن بگویند.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

فریدریش نیچه

از میان دو سخنور، تنها آن کس که عنان اختیار به دست شور و شوق می دهد می تواند براستی منطق آرمانی خویش را به کرسی بنشاند.

جملات فریدریش نیچه

آبراهام لینکلن

قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.

جملات آبراهام لینکلن

هنری وادزورث لانگ‌فلو

چه شکوهی دارد این جهان، در چشم کسی که با دلی آرزومند در زیر آسمان پر جبروت و درخشان به پیش می رود.

جملات هنری وادزورث لانگ‌فلو

فریدریش نیچه

ای فایده باوران، حتی شما نیز هر فایده ای را به مثابه ارابه خواست خویش دوست می دارید. آیا شما نیز از سر و صدای چرخهای آن ناراحت نیستید؟

جملات فریدریش نیچه

ویلیام شکسپیر

مردم بینوا و تیره بخت، درمانی جز امید ندارند.

جملات ویلیام شکسپیر

فریدریش نیچه

او به آرمانی که ضعف آن مشهود است هنوز با سماجت پایبند است... و این امر را وفاداری می نامد.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

آنک یک حسود؛ برای او آرزو نکنید که بچه دار شود. او حتی نسبت به بچه ها حسادت خواهد کرد، زیرا دیگر نمی تواند مانند آنها شود.

جملات فریدریش نیچه

هنری وادزورث لانگ‌فلو

ای دلهای کوچک که سخت تب آلود و ناشکیبا می تپید و می زنید، با آرزوهایی سخت نیرومند و بی انتها؛ قلب من که زمانی بس دراز از هیجانها درخشیده و افروخته مانده، اکنون به خاکستر بدل شده، و آتشهای خود را می پوشاند و پنهان می کند.

جملات هنری وادزورث لانگ‌فلو

امام علی (ع)

کسی که آرزوهایش طولانی است ، کردارش ناپسند است.

جملات امام علی (ع)

آندره موروا

امید و رویای یک مرد عمل این است که در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراک حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر کامل به دست آورد.

جملات آندره موروا

فرناندو پسوآ

من آنچه را که آرزو نمی کنم، آرزو می کنم و از آن چیزی دوری می گزینم که ندارم. من نه می توانم هیچ باشم و نه همه چیز؛ من پل گذر میان آنی که ندارم و آنی که نمی خواهم، هستم.

جملات فرناندو پسوآ

امام صادق (ع)

هركه دل به دنيا بندد ، به سه خصلت دل بسته است: 1- اندوهي كه پايان ندارد 2- آرزويي كه بدست نيايد 3- اميدي كه به آن نرسد

جملات امام صادق (ع)

امام علی (ع)

دنیا بدن ها را فرسوده ، آرزوها را تازه ، مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور و دراز می کند ، کسی که به آن دست یافت خسته می شود و آنکه به دنیا نرسید رنج می برد.

جملات امام علی (ع)
  • ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×