سخن بزرگان درباره برده | جملات زیبا درباره برده

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره برده

جملات زیبا و فلسفی درباره برده که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره برده

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره برده در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

فرناندو پسوآ

برخی برده به دنیا می آیند، دیگران برده می شوند و باز عده ای به سوی برده داری جذب می شوند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

وای بر تو، اگر تنها فشار زندگی وادارت کند که برده شوی.

جملات فرناندو پسوآ

کارل مارکس

تاریخ تمام جوامع موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است که آزاده و برده، پاترسین و پلیبن، ارباب و سرف، استاد کارگاه و پیشه ور و روزمزد، در یک کلام، ستمگر و ستمدیده با یکدیگر ستیزی همیشگی داشته و به پیکاری بی وقفه، گاه نهان و گاه آشکار دست یازیده اند؛ پیکاری که هر بار منجر به نوسازی انقلابی کل جامعه یا نابودی همزمان طبقات در حال پیکار شده است.

جملات کارل مارکس

یوهان ولفگانگ فون گوته

کاری نیست که نتوان با اراده از پیش برد. همه ی دشواریهایی که برای من پیدا شده به یاری اراده و اقدام، از بین برده ام.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

فریدریش نیچه

هیچ قدرت و اعتلای انسانی وجود ندارد که نوع جدیدی از برده داری را طلب نکند.

جملات فریدریش نیچه

آبراهام لینکلن

آزادی یعنی این‌که نمی‌خواهم نه برده باشم و نه برده‌دار.

جملات آبراهام لینکلن

فریدریش نیچه

شخصیتهای ضعیف چون بدون برده شدن نمی توانند خدمت کنند، از خدمت کردن بیزارند.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

آیا برده هستی؟ پس دوست نتوانی بود، آیا خودکامه هستی؟ پس دوستی نتوانی داشت. دیر زمانی است که بردگی و خودکامگی در زن نهان گشته اند، از این رو زن را توانِ دوستی نیست؛ او عشق را می شناسد و بس.

جملات فریدریش نیچه

فرناندو پسوآ

اگر برای تو آسان نیست که تنها زندگی کنی، پس برده به دنیا آمده ای.

جملات فرناندو پسوآ

رالف والدو امرسون

برده فقط یک آقا دارد، اما شخص طمعکار نسبت به هر کسی که او را یاری کند، برده است.

جملات رالف والدو امرسون

فرناندو پسوآ

انسان از بدو تولد تا مرگ به مثابه ی برده ی بیرونی خویشتن خویش، که حیوانات نیز چنین اند، زندگی می کند. او در طول زندگی اش، زندگی نمی کند، بلکه با پیچیدگی های فراخ در ابعاد گسترده به زندگی نباتی دامن می زند.

جملات فرناندو پسوآ
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×