سخن بزرگان درباره بندگی | جملات زیبا درباره بندگی

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره بندگی

جملات زیبا و فلسفی درباره بندگی که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره بندگی

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره بندگی در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

فریدریش نیچه

شخصیتهای ضعیف چون بدون برده شدن نمی توانند خدمت کنند، از خدمت کردن بیزارند.

جملات فریدریش نیچه

یوهان ولفگانگ فون گوته

کاری نیست که نتوان با اراده از پیش برد. همه ی دشواریهایی که برای من پیدا شده به یاری اراده و اقدام، از بین برده ام.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

فریدریش نیچه

آیا برده هستی؟ پس دوست نتوانی بود، آیا خودکامه هستی؟ پس دوستی نتوانی داشت. دیر زمانی است که بردگی و خودکامگی در زن نهان گشته اند، از این رو زن را توانِ دوستی نیست؛ او عشق را می شناسد و بس.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

هیچ قدرت و اعتلای انسانی وجود ندارد که نوع جدیدی از برده داری را طلب نکند.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

هر بار دل خویش را سخت به بند کشیم و اسیر کنیم، می توانیم به جان خویش، آزادی های فراوانی بدهیم. کسی حرف مرا باور نمی کند، مگر آنکه از پیش آن را بداند... .

جملات فریدریش نیچه

ویکتور هوگو

هر آموزشگاهی را که باز کنید، در زندانی را بسته اید.

جملات ویکتور هوگو

فرناندو پسوآ

اگر برای تو آسان نیست که تنها زندگی کنی، پس برده به دنیا آمده ای.

جملات فرناندو پسوآ

یوهان ولفگانگ فون گوته

برخی نومیدانه در قید بندگی هستند و به غلط چنین می پندارند که آزادند.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

افلاطون

زیاده‌روی در آزادی، به ناچار منجر به زیاده‌روی در بندگی خواهد شد؛ چه در فرد، چه در حکومت.

جملات افلاطون

آبراهام لینکلن

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.

جملات آبراهام لینکلن

فریدریش نیچه

به احتمال زیاد، دانش طی هزاران سال اسیر وجدان کاذب بوده است و زندگی متفکران بزرگ با تحقیر خود و عقده های پنهانی بسیار همراه بوده است.

جملات فریدریش نیچه

فرناندو پسوآ

انسان از بدو تولد تا مرگ به مثابه ی برده ی بیرونی خویشتن خویش، که حیوانات نیز چنین اند، زندگی می کند. او در طول زندگی اش، زندگی نمی کند، بلکه با پیچیدگی های فراخ در ابعاد گسترده به زندگی نباتی دامن می زند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

وای بر تو، اگر تنها فشار زندگی وادارت کند که برده شوی.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

برخی برده به دنیا می آیند، دیگران برده می شوند و باز عده ای به سوی برده داری جذب می شوند.

جملات فرناندو پسوآ

آبراهام لینکلن

اگر بردگی عیب نیست، پس هیچ چیز عیب نیست.

جملات آبراهام لینکلن
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×