سخن بزرگان درباره خانواده و تبار | جملات زیبا درباره خانواده و تبار

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره خانواده و تبار

جملات زیبا و فلسفی درباره خانواده و تبار که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره خانواده و تبار

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره خانواده و تبار در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

چارلی چاپلین

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده ها را ویران نکرده است.

جملات چارلی چاپلین

افلاطون

بزرگترین خردمندی، خرد و معرفتی است که به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است و آن، تسلط بر خود و حق طلبی و اعتدال نامیده می شود.

جملات افلاطون

کریستین بوبن

گفتار است که آدم‌ها را به هم پیوند می‌دهد و از هم جدا می‌کند. گفتار است که خانواده‌ها را می‌‌سازد.

جملات کریستین بوبن

ناپلئون بناپارت

مردی را در نظر بگیرید که در غربت و دور از خویشاوندان و خانواده خود زندگی می کند. چنین مردی به طور حتم نیاز به نوعی دلبستگی دارد تا جای علاقه پدر و برادرش را بگیرد. اینجاست که عشق می آید و این گونه مزایا را به او تقدیم می کند.

جملات ناپلئون بناپارت

امام علی (ع)

کسی که کردارش او را به جایی نرساند ، افتخارات خاندانش اورا به جایی نخواهد رسانید.

جملات امام علی (ع)

امام علی (ع)

۱- ارزشمندترین بی نیازی ، عقل است. ۲- بزرگترین فقر ، بی خردی است. ۳- ترسناک ترین تنهایی ، خودپسندی است. ۴- گرامی ترین ارزش خانوادگی ، اخلاق نیکوست.

جملات امام علی (ع)

پابلو پیکاسو

تا آمادگی اداره خانواده‌ای را نداری، کاری نکن.

جملات پابلو پیکاسو

جان استاین‌بک

نویسنده ای که به کمال انسان، باور پابرجا نداشته باشد، نه احساس بخشش و پایبندی به ادبیات دارد و نه هرگز عضو خانواده ی ادبیات است.

جملات جان استاین‌بک

جرج برنارد شاو

یک خانواده شاد چیزی جز یک بهشت زودرس نیست.

جملات جرج برنارد شاو

بنجامین فرانکلین

کسانی را می شناسیم که برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شکم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می کنند.

جملات بنجامین فرانکلین

امام علی (ع)

کسی را که نزدیکانش واگذارند ، بیگانه او را پذیرا می گردد.

جملات امام علی (ع)

فریدریش نیچه

آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در تفکرات تنهایی می آموزند.

جملات فریدریش نیچه

توماس جفرسون

شادترین لحظه های زندگی ام اندک زمانی بود که در خانه و در آغوش خانواده ام سپری کردم.

جملات توماس جفرسون

ویکتور هوگو

گسیختن رشته ی علایق فرزندی، غریزه ی برخی از خانواده های بینوا است.

جملات ویکتور هوگو

کریستین بوبن

اگر کسی، زندانی همیشگی گذشته ی خود نبوده باشد، برای همیشه رنگی از تبار و دودمان خویش بازگو خواهد کرد.

جملات کریستین بوبن

فرناندو پسوآ

چه بر سر افسر ستاد ارتش می آمد اگر می اندیشید که هر حرکت او، برای هزار خانواده تیرگی به ارمغان می آورد و قلب سه هزار نفر را رنجور می سازد؟ این جهان چه می شد اگر ما انسان تر می بودیم؟

جملات فرناندو پسوآ

آنتونی رابینز

اگر فکر کنید که کار، یعنی زحمت و مشقت محض و وسیله ای برای تامین معاش خانواده، به احتمال زیاد، چیزی بیش از آن هم گیرتان نخواهد آمد.

جملات آنتونی رابینز

ریچارد باخ

حلقه ای که خانواده ی حقیقی تو را بهم می پیوندد، هم خونی نیست، بلکه احترام و شادمانی است که نسبت به زندگی یکدیگر دارند.

جملات ریچارد باخ
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×