سخن بزرگان درباره خواب و رویا | جملات زیبا درباره خواب و رویا

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره خواب و رویا

جملات زیبا و فلسفی درباره خواب و رویا که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره خواب و رویا

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره خواب و رویا در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

فرناندو پسوآ

اگر انسان از نظر فکری از چیزی می زید که وجود خارجی ندارد و نخواهد داشت، در نهایت هرگز نمی تواند تصور کند که چه چیزهایی وجود دارند.

جملات فرناندو پسوآ

ریچارد براتیگان

هنگامی که رویاها می روند، زندگی از دست رفته است.

جملات ریچارد براتیگان

فریدریش نیچه

من افرادی را که در میان اشیاء تاریک پیرامون خود در جستجوی آرامش هستند می شناسم؛ یعنی کسانی که در زمان خواب، اتاق خود را تاریک می کنند یا به درون دخمه می خزند.

جملات فریدریش نیچه

فرناندو پسوآ

اگر به اجبار از چیزی خشنود شوم آن چیز همیشه برایم رخ خواهد داد؛ چرا که برای من قناعت [ =بسنده کاری ] به معنای از دست دادن یک رویا است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کمک حسابدار می تواند خود را امپراتور روم بپندارد، پادشاه انگلستان نمی تواند، چرا که او پادشاه انگلیس است و در رویا نمی تواند جز آنچه هست، پادشاه دیگری باشد. واقعیت او، از حس کردن وا می داردش.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هر کسی خود را در رویا برای لحظه ای سر کرده ی ارتش می پندارد که از نفربَرها گریخته است.

جملات فرناندو پسوآ

ریچارد براتیگان

خیلی خوبه که صبح ها تنهای تنها از خواب بیدار شی و مجبور نباشی به یه عده بگی که دوست شون داری، در حالی که دیگه دوست شون هم نداری.

جملات ریچارد براتیگان

فرناندو پسوآ

زندگی باید برای بهترین ها که از مقایسه ی خود سر باز می زنند، یک رویا باشد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

رویاها همواره رویا می مانند. پس نیازی نیست که لمس شان کنی. اگر رویای خود را لمس کنی خواهد مرد.

جملات فرناندو پسوآ

آندره موروا

امید و رویای یک مرد عمل این است که در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراک حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر کامل به دست آورد.

جملات آندره موروا

فرناندو پسوآ

برای خوشبخت بودن، انسان باید بداند که خوشبخت است، در خواب بی رویا به هیچ وجه خوشبختی وجود ندارد.

جملات فرناندو پسوآ

آنتونی رابینز

همه‌ی رویاهای بشر دست یافتنی هستند و به جرأت می‌توان گفت، رویایی وجود ندارد که نتوانیم به آن دست یابیم.

جملات آنتونی رابینز

فرناندو پسوآ

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد که انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار.

جملات فرناندو پسوآ

جواهر لعل نهرو

مردمی که در یک کشور زندگی می کردند و به هم نزدیکتر بودند طبعاً با یکدیگر بیشتر آشنا می شدند و تصور می کردند که بهتر از مردمان دیگری هستند که در کشورهای دیگر زندگی می کنند و در کمال نادانی با یکدیگر می جنگیدند.

جملات جواهر لعل نهرو

فرناندو پسوآ

کسی که سفر می کند ناتوان از احساس است. برای همین هم کتابهای سفر در نقش کتابهای تجربه، چنین کم محتوا هستند و ارزش آنها قدردان خیال کسی است که آنها را نوشته است.

جملات فرناندو پسوآ

میلان کوندرا

رمان، عرصه ای است که تخیل نیز در آن، مانند رویا، می تواند فوران کند.

جملات میلان کوندرا

ولتر

ما کودکانی هستیم که چون به خواب می رویم رویای سعادت می بینیم و چون بیدار می شویم تعبیری جز تیره روزی نمی یابیم.

جملات ولتر

فرناندو پسوآ

همین که بتوانیم جهان را چونان خیال و تصاویر موهوم بنگریم، می توانیم همه ی چیزهایی را که برایمان روی می دهد، خیال تلقی کنیم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

رویای من از قدرت اراده ام آغاز شد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

اگر مرا همتای خود می پندارید، پس بر بند کفاره ام بکشید. اگر به گونه ای دیگر [مرا] تصور نمی کنید، می خواهم که بر دارم زنید.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ما دارنده ی آن چیزی هستیم که از آن کناره می گیریم، چرا که آن را در رویا دست نخورده پاس می داریم.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

همه چیز هست چون ما هستیم و همه چیز برای آنانی که ما را در گونه گونی زمان دنبال می کنند، چنین خواهد بود که ما آن را برای خود مشتاقانه ترسیم کرده بودیم، یعنی همان گونه که به پاس خیال مان راستین بوده ایم.

جملات فرناندو پسوآ

ریچارد براتیگان

تا زمانی که در خوابی برای شاد کردنت کاری از من ساخته نیست.

جملات ریچارد براتیگان

والت ویتمن

خیال می کنم که همه قهرمان ها و تمامی شعرهای آزاد در هوای آزاد به تصور درآمده است.

جملات والت ویتمن

فرناندو پسوآ

هیچ کس نمی تواند شاه جهان باشد، این یک رویا است و هر یک از ما که به درستی خود را بشناسد، می خواهد شاه جهان باشد.

جملات فرناندو پسوآ

فریدریش نیچه

آنچه در روشنایی رخ می دهد، در تاریکی نیز ادامه می بابد، یا شاید هم برعکس. هر آنچه در رویا می بینیم، به شرط آنکه بارها تکرار شود، در نهایت بخشی از اقتصاد کلی روان ما و مانند تجربه ای "حقیقی" خواهد شد.

جملات فریدریش نیچه

فرناندو پسوآ

وقتی مرگ شباهتی به خواب ندارد، چرا باید مرگ، خواب باشد؟

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

شادمانه ترین لحظه های من، لحظه هایی است که نمی اندیشم، چیزی نمی خواهم و حتا غرق رویا هم نمی شوم.

جملات فرناندو پسوآ

جواهر لعل نهرو

اکنون در هر کشوری مردم تصور می کنند که خودشان بهتر و باهوش ترین مردمانند و دیگران به خوبی و شایستگی ایشان نیستند.

جملات جواهر لعل نهرو

فرناندو پسوآ

خوشبخت کسی که با یاری خیال، شخصیت خود را ترک می کند و با تماشای زندگی غریبه ها خویشتن را مسرور می سازد و حتا نه کل تاثیرات، اما نمایش درونی کل تاثیرات را تجربه می کند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

مرگ، شباهتی به خواب ندارد، چرا که انسان در خواب زنده است و می خوابد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تنهای تنها بودن چه خوب است؛ انسان می تواند با خود بلند بلند سخن بگوید و قدم بزند، بی آنکه نگاه ها مزاحم اش شوند، می تواند درون رویایی ناخواسته به پشتی تکیه دهد!

جملات فرناندو پسوآ

آندره موروا

وقتی که غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص کمک از مبدأ کمال و فراوانی دچار کاستی می شود.

جملات آندره موروا

امام علی (ع)

اهل دنیا مانند سوارانی در خواب مانده اند که آنان را می رانند.

جملات امام علی (ع)

فرناندو پسوآ

من برخی شاعران غنا [ =آواز خوش طرب انگیز ] یی سرا را دوست دارم، چون از بینش درست برخوردارند و هرگز حاضر نیستند احساس یا رویا را بیش از یک لحظه به هنر منتقل کنند.

جملات فرناندو پسوآ

آنتونی رابینز

گاهی، نرسیدن به یک رویا که با ناشکیبایی و مشتاقانه، خواهان آن هستید، آنچه را به راستی می‌خواهید و به آن نیاز دارید و برای آن ساخته شده‌اید، به شما می‌دهد و می‌بخشد.

جملات آنتونی رابینز

فرناندو پسوآ

برای کسی که خیال اش در سطح پوست جای دارد، ماجراجویی یک قهرمان رمان، هیجان شخصی و چه بسا بیشتر است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

هنر ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تجربه ی بدون میانجی، بهانه یا مخفی گاه کسانی است که بی خیال هستند.

جملات فرناندو پسوآ

هنری وادزورث لانگ‌فلو

به دشواری می توان دانست که مایل به رفتن هستیم یا نه، زیرا چنان خواب آلوده ایم که نمی فهمیم ناشناخته ها، از شناخته ها تا چه پایه برتر هستند.

جملات هنری وادزورث لانگ‌فلو

فرناندو پسوآ

مزیت خیال پرداز در این است که، خیال پردازی عملی تر از زندگی است و خیال پرداز از زندگی لذتی گسترده و بسیار گونه گون تر از اهل عمل می برد.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

تنها آنچه که ما در خیال اش به سر می بریم، به راستی خودمان هستیم و هر آن چه باقی می ماند، چون به حقیقت پیوسته است، به جهان و مردمان بستگی دارد.

جملات فرناندو پسوآ
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×