سخن بزرگان درباره خوشبینی و بدبینی | جملات زیبا درباره خوشبینی و بدبینی

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره خوشبینی و بدبینی

جملات زیبا و فلسفی درباره خوشبینی و بدبینی که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره خوشبینی و بدبینی

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره خوشبینی و بدبینی در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

مارک توین

هیچ منظره ای غم انگیزتر از دیدن یک جوان بدبین نیست.

جملات مارک توین

فریدریش نیچه

احساس های عاطفی بین زن و مرد از نظر سرعت متفاوت است و به همین دلیل، سوء ظن بین زن و مرد هرگز پایان نخواهد پذیرفت.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

در زمانه ی ما نسبت به کسی که به خود باور دارد، بدگمان می شوند.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

آدم مغرور حتی نسبت به موجوداتی که او را به پیش می برند آزرده خاطر می شود؛ او اسبهای ارابه خود را با بدبینی می نگرد.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

هر بار که انسان های بس هوشمند دستخوش پریشانی می شوند، بدبینی دیگران به سخن آنان آغاز می شود.

جملات فریدریش نیچه

جرج برنارد شاو

خوش بین ها و بدبین ها هر دو به بشر خدمت کرده اند؛ اولی با آفریدن هواپیما و دومی با آفریدن چتر نجات!

جملات جرج برنارد شاو

کارل راجرز

وقتی به دنیا نگاه می کنم، بدبینم، اما وقتی به مردم نگاه می کنم، خوشبین هستم.

جملات کارل راجرز

آرتور شوپنهاور

یک انتقاد بی نام و امضا چیزی در حد یک نامه بی نام و نشان است و بنابراین باید با همان بدگمانی براندازش کرد.

جملات آرتور شوپنهاور

فریدریش نیچه

ایراد، خیانت، سوءظنی شادمانه و میل به تمسخر، همگی نشانی از سلامت است و هر امر بی قید و شرطی، نشانی از بیماری.

جملات فریدریش نیچه

وینستون چرچیل

من آدم خوشبینی هستم؛ فکر نمی کنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد.

جملات وینستون چرچیل

آنتونی رابینز

چنانچه شکاک و بدبین باشید، هرگز نمی‌توانید پیشه‌ای را راه‌اندازی کنید.

جملات آنتونی رابینز

فرناندو پسوآ

من به استادهایی که حتا نمی توانند ناظم مدرسه شوند بدبین هستم.

جملات فرناندو پسوآ

جرج برنارد شاو

یک بطری که تا نیمه آب داشته باشد، از نظر یک فرد خوشبین نیمه پر است، اما از نظر یک فرد بدبین نیمه خالی به شمار می رود.

جملات جرج برنارد شاو

جبران خلیل جبران

از یک خود کامه، یک بدکار، یک گستاخ و یا کسی که سرفرازی درونی اش را رها کرده، چشم نیک اندیش نداشته باش.

جملات جبران خلیل جبران

آنتونی رابینز

حقیقت این است که هر اندازه هم مثبت و خوش‌بین باشیم، شرایطی در زندگی وجود دارد که طرح‌ها، روش‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ی ما کارساز نخواهد بود.

جملات آنتونی رابینز
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×