سخن بزرگان درباره راز و رازداری | جملات زیبا درباره راز و رازداری

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره راز و رازداری

جملات زیبا و فلسفی درباره راز و رازداری که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره راز و رازداری

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره راز و رازداری در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

افلاطون

عشق رمز بزرگی است.

جملات افلاطون

افلاطون

هر چیز را که نگهبان بیشتر بود استوارتر گردد، مگر راز که نگهدار آن هر چه زیادتر باشد آشکارتر گردد.

جملات افلاطون

امام علی (ع)

پیروزی به دوراندیشی است و دور اندیشی به جولای اندیشه و اندیشه به نگاه داشتن اسرار.

جملات امام علی (ع)

فرناندو پسوآ

در نثر، لطافت لرزانی وجود دارد که بازیگری بزرگ با آن کلمه را در ماده ی هماهنگ اندامش به راز غیر قابل درک آفریدگان مبدل می کند.

جملات فرناندو پسوآ

کریستین بوبن

رازها روی نوک زبان ما مانند فلفل قرمزند؛ دیر یا زود، زبان‌مان را آتش می‌زنند.

جملات کریستین بوبن

امام علی (ع)

پیروزی در دور اندیشی ، دور اندیشی در به کارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازداری است.

جملات امام علی (ع)

والت ویتمن

اکنون راز پرورانیدن برترین کسان را در می یابم، باید که در هوای آزاد نشو و نما کرد و با زمین خورد و خفت.

جملات والت ویتمن

آندره موروا

راز اینکه انسان را دوست بدارند، این است که او دوست بدارد.

جملات آندره موروا

جرج برنارد شاو

راز بدبختی و بیچارگی ما اوقات فراغتمان است که آن را با فکر کردن در مورد خوشبختی و بدبختی می گذرانیم.

جملات جرج برنارد شاو

آندره موروا

در رازداری، مسرت و سرور ویژه ی خودش نهفته است.

جملات آندره موروا

آیزاک نیوتن

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه و صدفهای زیبا بازی می کند، اما بی خبر از آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بیکران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار بزرگ و شگفت انگیزی نهفته است.

جملات آیزاک نیوتن

نیما یوشیج

من پرنده عجیبی هستم که در شهرها به‌صدای اول، همه دور من جمع شده و کم‌کم وقتی که نمی‌توانند مرا و اسرار مرا بشناسند از من دور می‌شوند.

جملات نیما یوشیج

آندره موروا

بزرگترین رمز خسته نشدن، طبیعی بودن است.

جملات آندره موروا

آرتور شوپنهاور

اسرار شخص، حال زندانیان را دارد که چون رها شوند، تسلط بر آنها غیر ممکن است.

جملات آرتور شوپنهاور

یوهان ولفگانگ فون گوته

کسی که می خواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد، پنهان کند.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

آندره موروا

رمز پاس داشتن چابکی و نرمی و ظرافت آن است که انسان هیچ گاه ورزش را ترک نکند.

جملات آندره موروا

کریستین بوبن

اگر راز فقط از آنِ خودمان باشد، ارزشی ندارد. برای اینکه یک راز، راز بماند، باید آن را به کسی گفت.

جملات کریستین بوبن

فرناندو پسوآ

درک احساس یک راز دشوار است. مثل اینکه کسی ناظر کشتاری باشد و همزمان به درگیری های بی اهمیت اجتماعی بیندیشد، یا هنگام تماشای سنگی کوچک بر سطح خیابان، هیچ تصویری جز هستی خود را دامن نزند.

جملات فرناندو پسوآ

بنجامین فرانکلین

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مکن.

جملات بنجامین فرانکلین

کریستین بوبن

راز، مانند طلاست؛ زیبایی طلا در این است که می‌درخشد و برای اینکه بدرخشد، نباید آن را در نهان‌‌خانه، نگه داشت، باید در روز روشن، آن را بیرون آورد.

جملات کریستین بوبن

فرناندو پسوآ

اگر انسانها بخواهند درباره ی اسرار زندگی کاوش کنند، اگر می توانستند هزاران پیچیدگی را احساس کنند که جزء جزء رفتار روان را گوش می ایستد، هرگز رفتاری پیشه نمی کردند و حتا دیگر نمی زیستند.

جملات فرناندو پسوآ

فریدریش نیچه

آن کس که نمی خواهد بلندای انسانی را ببیند، با تیزبینی به امور پست و ظاهری در این انسان می نگرد و راز دل خویش را فاش می کند.

جملات فریدریش نیچه

افلاطون

از نزدیکی با کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست، بپرهیز.

جملات افلاطون

فیودور داستایفسکی

زنان به خوبی مردان می توانند اسرار را حفظ کنند، ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند.

جملات فیودور داستایفسکی

آندره موروا

رازداری نقشی است که حاضر جوابی و دانایی ویژه ی خود را لازم دارد، اما از همه جهت، مسرت انگیز و شعف [ =شادمانی ] آمیز است.

جملات آندره موروا

امام صادق (ع)

راز موقع دوستی را زمان دشمنی ابراز کردن ، دور از جوانمردی ، انسانیت و مردانگی است.

جملات امام صادق (ع)

امام علی (ع)

سینه ی خردمند ، صندوق راز اوست و خوشرویی ، وسیله ی دوست یابی و شکیبایی ، گورستان پوشاننده ی عیب هاست.

جملات امام علی (ع)

فریدریش نیچه

ما باید راز هنر را گسترش داده و آن را به هنر زیستن تبدیل کنیم.

جملات فریدریش نیچه
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×