سخن بزرگان درباره سکوت | جملات زیبا درباره سکوت

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره سکوت

جملات زیبا و فلسفی درباره سکوت که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره سکوت

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره سکوت در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

یوهان ولفگانگ فون گوته

هنوز روز است؛ بکوش تا کاری کنی، زیرا وقتی که شب خاموش فرا رسد هیچ کس کاری نمی تواند کرد.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

یوهان ولفگانگ فون گوته

تا مرد خاموش است بر او خطری نیست، زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

پابلو پیکاسو

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است.

جملات پابلو پیکاسو

رالف والدو امرسون

خاموش باشیم، زیرا در آن زمان است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.

جملات رالف والدو امرسون

فرانسیس بیکن

دهان زشتگوی را باید با خاموشی وقار بست.

جملات فرانسیس بیکن

حسین پناهی

در آغاز سکوت بود و سکوت خدا بود و خدا کلمه نبود، که کلمه نیاز بود

جملات حسین پناهی

فریدریش نیچه

مبادا شما را چنین در نظر آید که در کارهایتان دون پایه و خوارید؛ بلکه چنین سزد که آن را به زمان رخدادنش واگذارید! ...که نکوهش وجدان، خاموش گردانیدن اندرون بایسته نیست.

جملات فریدریش نیچه

یوهان ولفگانگ فون گوته

گاه خاموشی، بهتر از سخن، از راز دل خبر می دهد.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

فریدریش نیچه

کسی دوستدار حقیقی زنان است که امروزه به آنها بگوید : زنان در باب زنان سکوت کنند!

جملات فریدریش نیچه

میلان کوندرا

آنچه بر حسب ضرورت روی می دهد، آنچه که انتظارش می رود و روزانه تکرار می شود، چیزی ساکت و خاموش است؛ تنها اتفاق سخنگو است و همه می کوشند آن را تعبیر و تفسیر کنند.

جملات میلان کوندرا

آبراهام لینکلن

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند، خاموش بنشیند.

جملات آبراهام لینکلن

فریدریش نیچه

با آدمیان زیستن دشوار است، زیرا خاموش ماندن بسی دشوارتر است.

جملات فریدریش نیچه

فیودور داستایفسکی

تنها آرامش و سکوت، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.

جملات فیودور داستایفسکی

سقراط

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند.

جملات سقراط

فرناندو پسوآ

یک اثر کامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است، چون در هر صورت یک اثر است، یا سکوت واژه ها، خموشی کل روان، تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت کند.

جملات فرناندو پسوآ

جبران خلیل جبران

قلب شما در سکوت و آرامش به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد، اما گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید، بشنوند.

جملات جبران خلیل جبران

آنتوان دو سنت‌اگزوپری

عشق، تمرین نیایش است و نیایش، تمرین سکوت.

جملات آنتوان دو سنت‌اگزوپری

والت ویتمن

زمین در ابتدا گستاخ و خاموش و درک ناشدنی است، طبیعت در ابتدا گستاخ و درک ناشدنی است، نومید مشوید، راه خود را دنبال گیرید، در این راه بسی چیزهای آسمانی است که مستور و نهفته است.

جملات والت ویتمن

شارل دو گل

هیچ چیز به اندازه ی سکوت و خاموشی باعث افزایش قدرت نیست.

جملات شارل دو گل
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×