سخن بزرگان درباره شکست و ناکامی | جملات زیبا درباره شکست و ناکامی

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره شکست و ناکامی

جملات زیبا و فلسفی درباره شکست و ناکامی که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره شکست و ناکامی

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره شکست و ناکامی در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

فرناندو پسوآ

متصرف بودن یعنی از دست دادن، احساس کردن بدون متصرف بودن، یعنی پاس داشتن؛ این بدان معنا است که از چیزی هستی اش را بیرون بکشی.

جملات فرناندو پسوآ

توماس ادیسون

من به هیچ وجه اجازه نمی دهم که شرایط مرا ناامید کند. سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از : کار ، استقامت و عقل سلیم.

جملات توماس ادیسون

ویلیام شکسپیر

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

جملات ویلیام شکسپیر

والت ویتمن

زمین در ابتدا گستاخ و خاموش و درک ناشدنی است، طبیعت در ابتدا گستاخ و درک ناشدنی است، نومید مشوید، راه خود را دنبال گیرید، در این راه بسی چیزهای آسمانی است که مستور و نهفته است.

جملات والت ویتمن

فرناندو پسوآ

اگر به اجبار از چیزی خشنود شوم آن چیز همیشه برایم رخ خواهد داد؛ چرا که برای من قناعت [ =بسنده کاری ] به معنای از دست دادن یک رویا است.

جملات فرناندو پسوآ

فریدریش نیچه

من اکنون به اندازه کافی مقتدر هستم که شکست را تحمل کنم.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

بهترین چیز در یک پیروزی بزرگ آن است که فاتح را از ترس شکست آزاد می سازد.

جملات فریدریش نیچه

ناپلئون بناپارت

بین شکست و پیروزی یک قدم بیشتر فاصله نیست و مردم از ترس شکست، شکست می خورند.

جملات ناپلئون بناپارت

آدولف هیتلر

اگر برنده شوی نیاز نداری که شرح دهی ... اما اگر بازنده شوی بهتر است انجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.

جملات آدولف هیتلر

افلاطون

چه بسا چشم ناتوان که دیده‌ی تیزبین را شکست می‌دهد.

جملات افلاطون

ژان‌دارک

من میدانم که انگلیسی‌ها مرا خواهند کشت چرا که فکر می‌کنند بعد از مرگ من قلمرو فرانسه را به دست خواهند آورد ولی اگر صدهزار نفر به تعداد سربازانشان اضافه شود باز هم به فرانسه دست پیدا نخواهند کرد.

جملات ژان‌دارک

آنتونی رابینز

اگر قوانین دیگران را ندانید، بی شک، بازی را خواهید باخت، زیرا ناگزیر، دیر یا زود، آن قوانین را زیر پا خواهید گذاشت.

جملات آنتونی رابینز

والت ویتمن

آیا ما پیروزی را بزرگ انگاشتیم؟ آری چنین نیز هست – اما اکنون چنین می بینیم که شکست هم، اگر از آن گریزی نباشد، بزرگ است، و مرگ و بیم نیز بزرگ اند.

جملات والت ویتمن

فرناندو پسوآ

من ادراک شکست را با خود مانند پرچم پیروزی به هر سو می کشانم.

جملات فرناندو پسوآ

والت ویتمن

آزادی نه چنان است که یک یا دو بار شکست، یا بارها شکست، یا بی اعتنایی و حق ناشناسی مردم، یا پیمان شکنی، و یا صف آرایی سر نیزه های زور و قدرت و سربازان و توپها و قوانین جزایی، آن را سرکوب کند و از میان بردارد.

جملات والت ویتمن

افلاطون

اگر روزی شأن و مقامت پایین آمد ناامید مشو، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید.

جملات افلاطون

آنتونی رابینز

اگر خواسته‌ی خود را بیان کرده باشید، بی‌گمان، به پاسخ خواهید رسید، ولی زود ناامید نشوید.

جملات آنتونی رابینز

افلاطون

اگر به شخصی زیان رسانیم، آن شخص از جنبه‌ی ویژگی‌های انسانی پایین می‌آید و به بیان دیگر، از کمالات بشری او کاسته می‌شود.

جملات افلاطون

افلاطون

اگر زمانی مقام تو پایین آمد، ناامید مشو. زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود و بامداد روز دیگر بالا می آید.

جملات افلاطون

آنتونی رابینز

دلیل اینکه بسیاری از انسان‌ها احساس بازنده بودن می‌کنند آن نیست که زندگی‌شان به راستی یک باخت بزرگ است. شاید گمان می‌کنند برنده بودن، آن است که بر روی کره‌ی ماه فرود آیند.

جملات آنتونی رابینز

میلان کوندرا

اگر از دست دادن عشقی با دلیل باشد، ما تسلیم می شویم. اما اگر عشقی را بدون دلیل از دست بدهیم، هرگز خود را نخواهیم بخشود.

جملات میلان کوندرا

فریدریش نیچه

هرگاه انسان رنجی عظیم را در خود ایجاد کند و فریاد آن را بشنود و از یأس و ناامیدی درونی نمیرد و جان بدر ببرد، عظمت یافته است.

جملات فریدریش نیچه

آنتونی رابینز

چنانچه در زندگی، قوانین ناسازگار بسیاری دارید، درد و رنج زیادی را به جان خواهید خرید و ناامید و سرخورده خواهید شد.

جملات آنتونی رابینز

میلان کوندرا

تیره بخت ترین افراد همیشه نقش دژخیم [ =بدخوی ] را در فراشد تنزل ارزشها به عهده می گیرند.

جملات میلان کوندرا

میلان کوندرا

زمانه ی آکنده از انبوه ایده ها و بی اعتنا نسبت به آثار [ ادبی و هنری ] ، مرا غرق در نومیدی می سازد.

جملات میلان کوندرا
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×