سخن بزرگان درباره عیب و نقص | جملات زیبا درباره عیب و نقص

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره عیب و نقص

جملات زیبا و فلسفی درباره عیب و نقص که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره عیب و نقص

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره عیب و نقص در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

فرانسیس بیکن

در جهان هیچ عیبی آدمی را شرمگین تر از آن نمی کند که دیگران دروغش را کشف کنند.

جملات فرانسیس بیکن

سامرست موآم

مردم حتی زمانی هم که از شما می خواهند معایب شان را آشکارا به آنها بگویید، انتظار ستایش و تحسین دارند.

جملات سامرست موآم

بنجامین فرانکلین

دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچ کس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمی کند.

جملات بنجامین فرانکلین

ارسطو

عشق، حواس را از دیدن عیبها منع می کند.

جملات ارسطو

آرتور شوپنهاور

اغلب اتفاق می افتد که زن عاشق مردی زشت رو شود، اما هرگز نمی تواند یک مرد زن صفت را دوست بدارد، زیرا قادر نیست عیبهای او را جبران کند.

جملات آرتور شوپنهاور

توماس کارلایل

بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیم.

جملات توماس کارلایل

آندره موروا

فن پیر شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدی ها و معایب پیری، که در پایان زندگانی ما، یعنی دوره ی نیکبختی و خوشبختی ما پا به عرصه ی ظهور می گذارد.

جملات آندره موروا

آرتور شوپنهاور

ممکن است که عاشق عیبهای هولناک موجود در شخصیت محبوبه اش را ببیند و تشخیص دهد-کاستی هایی که زندگی رنج آوری را به وی نوید می دهد- و باز هم ترسی به دل راه ندهد.

جملات آرتور شوپنهاور

آندره موروا

کار، از بین برنده ی کسالت و عیب و نیاز است.

جملات آندره موروا

فرناندو پسوآ

هرگز برای نقص اندیشه همدردی وجود ندارد.

جملات فرناندو پسوآ

آندره موروا

عیب و علت واقعی و اصلی پیری در ضعف جسمانی نیست، بلکه در بی علاقگی روحی است.

جملات آندره موروا

آنتونی رابینز

آزمایش و خطا بسیار خوب است، تنها یک عیب دارد: مقدار زیادی از سرمایه ای که همه ی ما کم داریم، یعنی زمان، در این راه صرف می شود.

جملات آنتونی رابینز

فرانتس کافکا

عشق، خودرو بی نقصی است؛ راننده و سرنشین ناقص اند و راه، ناهموار.

جملات فرانتس کافکا

امام علی (ع)

عیب تو تا آنگاه که روزگار با تو هماهنگ باشد ، پنهان است.

جملات امام علی (ع)

آبراهام لینکلن

اگر بردگی عیب نیست، پس هیچ چیز عیب نیست.

جملات آبراهام لینکلن

فرناندو پسوآ

ما مطلق پرست هستیم، چون به آن دسترسی پیدا نمی کنیم، اگر آن را می داشتیم دورش می انداختیم. مطلق غیر انسانی است، چرا که انسان ناقص است.

جملات فرناندو پسوآ

انوره دو بالزاک

کمال زن در مادر بودن است. زنی که مادر نباشد موجود ناقصی است.

جملات انوره دو بالزاک

امام علی (ع)

سینه ی خردمند ، صندوق راز اوست و خوشرویی ، وسیله ی دوست یابی و شکیبایی ، گورستان پوشاننده ی عیب هاست.

جملات امام علی (ع)

ولتر

کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد: افسردگی، دزدی و نیازمندی.

جملات ولتر

افلاطون

بدن ناقص است و به خودی خود نمی‌تواند درد خویش را دوا کند و فن پزشکی برای این هدف بنا شده که آنچه به جهت بدن سودمند است، فراهم کند.

جملات افلاطون

افلاطون

سرعت و تندی [ انجام ] کار را مجوی، بلکه بر خوبی و درستی آن سعی کن. زیرا مردم از تو نپرسند که در چه مدت کار را انجام داده ای، بلکه خوبی و بی نقصی آن را می جویند.

جملات افلاطون

مارک توین

ما در این سرزمین از وجود سه چیز برخورداریم: وجدان بیدار، آزادی بیان و احتیاط لازم برای اینکه از دوتای اول هرگز استفاده نکنیم!

جملات مارک توین

یوهان ولفگانگ فون گوته

به زودی روزگار انتقاد و عیب جویی به پایان می رسد و به وسیله پیشرفت تمدن، آزادی اندیشه به تمام معنی در جهان حکمفرما می شود و همه کس می تواند به دلخواه خود راجع به فلسفه وجود بیاندیشد.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

وینستون چرچیل

عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.

جملات وینستون چرچیل

آندره موروا

وقتی که غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص کمک از مبدأ کمال و فراوانی دچار کاستی می شود.

جملات آندره موروا

آنتونی رابینز

این خواست خداوند است که آرزوی درست دل هر انسانی را برآورد. چه بسیار پیش آمده که آدمی با دیدن عیبهای خودش در دیگران شفا یافته است. موفقیت پیش رفتن است، نه به پایان رسیدن.

جملات آنتونی رابینز

فرناندو پسوآ

همه ی چیزهایی که در عرصه ی هنر یا زندگی انجام می دهیم، رونوشت ناقص چیزهایی است که می خواستیم انجام دهیم.

جملات فرناندو پسوآ

آرتور شوپنهاور

زندگی من قهرمانانه است و با معیارهای نافرهیختگان، دکان داران یا انسان های عادی سنجیده نمی شود...بنابراین نباید افسرده شوم وقتی ملاحظه می کنم که چطور فاقد چیزهایی هستم که بخشی از جریان عادی زندگی افراد است. بنابراین نباید شگفت زده شوم اگر زندگی شخصی من نابسامان و بدون برنامه به نظر آید.

جملات آرتور شوپنهاور
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×