سخن بزرگان درباره فریب و فریبکار | جملات زیبا درباره فریب و فریبکار

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره فریب و فریبکار

جملات زیبا و فلسفی درباره فریب و فریبکار که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره فریب و فریبکار

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره فریب و فریبکار در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

آبراهام لینکلن

آدمی ناتوان ترین موجود جهان است، بویژه در برابر خودش. هیچ کس بهتر از خود انسان نمی تواند خودش را فریب دهد. هر کس نیمی از عمرش را در فریب دادن خود تلف می کند.

جملات آبراهام لینکلن

آرتور شوپنهاور

بسیار روشن است که همه ی نویسندگان مایلند این گونه به نظر بیایند که حرفی برای گفتن دارند، در حالی که هیچ چیز در چنته ندارند. این روش را فیلسوفان موذی و دغل دانشگاهی رواج داده اند و هم اکنون در همه جا به چشم می خورد.

جملات آرتور شوپنهاور

آبراهام لینکلن

اندکی از مردم را می توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.

جملات آبراهام لینکلن

افلاطون

اگر انسان، کسی را جز به عمد بکُشد، این خطا کوچکتر از آن است که او را در جستار زیبایی و نیکی و دادگری و قانون فریب دهد.

جملات افلاطون

ویلیام شکسپیر

عشق، فریب زمان را نمی خورد، حتی اگر لبان و گونه ی سرخ او زیر تیغ داس قرار گیرد. عشق با گذشت ساعتها و هفته های کوتاه تغییر نمی یابد، بلکه تا پایان هستی ادامه خواهد داشت.

جملات ویلیام شکسپیر

آرتور شوپنهاور

همه جا سادگی و بی ریایی جذاب است و تزویر نفرت انگیز.

جملات آرتور شوپنهاور

فریدریش نیچه

ارزش شور و احساسات بهتر از زهد و ریا است.

جملات فریدریش نیچه

ناپلئون بناپارت

دلیری و شجاعت را به دروغ نمی توان بر خود بست؛ دلیری صفتی است که مکر و فریب نمی پذیرد.

جملات ناپلئون بناپارت

افلاطون

اهل ریا و دورویی، هرگز از دانش راستین برخوردار نمی‌توانند شد.

جملات افلاطون

فریدریش نیچه

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

دوست می دارم آن را که چون تاس به سودش افتد؛ شرمسار شود و پرسد: نکند قماربازی فریبکار باشم؟ زیرا که خواهان فناست.

جملات فریدریش نیچه

بنجامین فرانکلین

کسانی را می شناسیم که برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شکم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می کنند.

جملات بنجامین فرانکلین

فریدریش نیچه

آینده چنان مبهم است که مردم تنها به فکر امروز خود هستند؛ روحیه ای که فرصت مناسبی برای انواع فریبکاران و گمراه کنندگان فراهم می سازد. چون ظاهراً تنها برای "یک روز" خود را به دست فریب و گمراهی می دهیم و فرصت پرهیزگاری در آینده را برای خود نگه می داریم!

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

اصولاً حالتها، رفتار و شور و شوق فلاسفه همیشه فریبنده ترین عنصر اندیشه آنها بوده است.

جملات فریدریش نیچه

یوهان ولفگانگ فون گوته

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

فریدریش نیچه

احساس خشم و احترام که از ویژگیهای جوانی است، به نظر می رسد تا زمانی که انسانها و اشیاء را به درستی جعل کند و راه گریزی برای خویش بیابد، فرد را راحت نمی گذارد، زیرا جوانی در حقیقت همان جعل و فریب است.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای والاتر، اما افراد فرومایه فکر می کنند که افراد والاتر به چیزی دلبستگی ندارند و ظاهربینیِ افراد فرومایه از سطحی نگری و ریاکاری آنهاست و بر پایه هیچ شناخت اخلاقی نیست.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

"خواست حقیقت" به معنای "خواست فریب نخوردن" نیست، بلکه الزاماً به معنای "خواست فریب ندادن دیگران و فریب ندادن خویشتن" است؛ چیزی که ما را به قلمرو اخلاق می کشاند.

جملات فریدریش نیچه

میکل‌آنژ

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.

جملات میکل‌آنژ

هراکلیتوس

آدمیان در شناسایی چیزهای آشکار فریب می خورند.

جملات هراکلیتوس

بلز پاسکال

ما دوست نداریم که دیگران ما را فریب دهند، ولی از فریب دیگران هم عبرت نمی گیریم.

جملات بلز پاسکال

فلورانس اسکاول شین

نتیجه ی فریب و ریاکاری، ناامیدی و اندوه؛ و راه خیانتکاران، دشوار است.

جملات فلورانس اسکاول شین

فریدریش نیچه

بشر را مشتاق زندگی ساده و همراه با ریاکاری اخلاق گرایانه می بینم.

جملات فریدریش نیچه

آبراهام لینکلن

ممکن است بتوانید برخی افراد را برای همیشه فریب دهید، یا همه را برای مدتی، ولی همه را نمی‌توانید برای همیشه فریب دهید.

جملات آبراهام لینکلن
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×