سخن بزرگان درباره فضیلت | جملات زیبا درباره فضیلت

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره فضیلت

جملات زیبا و فلسفی درباره فضیلت که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره فضیلت

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره فضیلت در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

فریدریش نیچه

براستی؛ ای کاش جنون شان را حقیقت نام بود، یا وفاداری و یا عدالت؛ اما دریغ که فضیلت شان در خدمت دراز زیستن و آسودگی نکبت بار است.

جملات فریدریش نیچه

ولتر

زمانی یک جامعه دارای فضیلت اخلاقی است که قانون، همه افراد جامعه را با یک چوب براند.

جملات ولتر

ژان-پل سارتر

فقرا نمی دانند که تنها دلیل آنها برای زندگی، تمایل ما به تظاهر در برخورداری از فضیلت سخاوت است.

جملات ژان-پل سارتر

فریدریش نیچه

آن کسی بزرگترین است که بتواند تنهاترین باشد، پنهان ترین، رهپویی متفاوت از دیگران، انسانی فراسوی نیک و بد، سرور فضیلت های خویش و لبریز از اراده.

جملات فریدریش نیچه

ریچارد باخ

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد کنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم.

جملات ریچارد باخ

فریدریش نیچه

تنهایی از دیدگاه ما فضیلت، گرایش و اجباری متعالی به پاکی است.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

دوست می دارم آن را که فضایل بسیار نمی خواهد. زیرا که یک فضیلت به است از دو فضیلت؛ زیرا که یک فضیلت، چنبری استوارتر برای در آویختن سرنوشت است.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

فضیلت، خوشبختی و سعادت را تنها برای کسانی به ارمغان می آورد که به فضیلت خود ایمان دارند.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

ای بسا کس، بلندی انسان را نتواند دید و اینکه پستی او را فرا چشم می بیند، فضیلت می شمرد. بدین سان، شور چشمی خود را فضیلت نام می نهد.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

باید بر چهار فضیلت خویش یعنی دلاوری، نگرش ژرف، همدردی و تنهایی چیره ماند.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

فضیلت های ما نیز باید آرام بخرامند؛ چون شعرهای هومر، که سبک می خرامند.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

چهار فضیلت انسان والا عبارت است از : دلیری، درون بینی، همدلی و تنهایی که گرایش به آنها سبب پاکی می شود.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

آن کس که بزرگ است نسبت به فضایل و قضاوتهای ثانویه خود بیرحم است.

جملات فریدریش نیچه

یوهان ولفگانگ فون گوته

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

فریدریش نیچه

شما فضیلت مندان کوچک، چنان بر می گیرید که گویی می دزدند. اما شرف در میان ناکسان نیز می گوید: «تنها آن جا باید دزدید که به یغما نتوان برد.»

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

پیوسته در طول زمان امری پدید آمده که برای آن، زندگی بر زمین ارزشمند شده است. برای مثال، فضیلت، هنر، موسیقی، رقص، خرد، معنویت؛ خلاصه امری درهم، متعالی، عالی و الهی.

جملات فریدریش نیچه

آرتور شوپنهاور

اهل فضل کسانی هستند که مطالعه ی خود را در میان صفحات کتابها انجام داده اند.

جملات آرتور شوپنهاور

انوره دو بالزاک

وقتی زنها دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند؛ حتی جنایات ما را. ولی وقتی علاقه ای به ما نداشته باشند، ارزشی برای فضایل مان نیز قایل نمی شوند.

جملات انوره دو بالزاک

فریدریش نیچه

انسان ممکن است در برابر یک فضیلت، چاپلوس و متملق باشد.

جملات فریدریش نیچه

آرتور شوپنهاور

وقتی که وصف این اعجوبه های دانش و فضیلت دانشگاهی پرهیبت را می شنوم گاهی به خود می گویم: آه، برای اینکه بتوانند زیاد بخوانند ناچار بوده اند چقدر کم فکر کنند!

جملات آرتور شوپنهاور

ویلیام شکسپیر

اگر فضیلتی ندارید، وانمود کنید که [ آن را ] دارید.

جملات ویلیام شکسپیر

ولتر

سعادت مثل هر فضیلتی از دو چیز به وجود می آید، صرفه جویی و کوشش.

جملات ولتر

فریدریش نیچه

خواهان فضیلت ستون باش که هر چه بالاتر می رود زیباتر می شود و ظریف تر، اما از درون سخت تر و استوار تر.

جملات فریدریش نیچه

آرتور شوپنهاور

فضیلت حقیقی، مهم نیست در چه زمینه ای، تنها آنجا به دست می آید که اثر به خاطر خودش خلق شده باشد و نه به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف برتر.

جملات آرتور شوپنهاور

فریدریش نیچه

ما را برای فضیلت ها بیشتر کیفر می دهند.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

نمی توان گفت آنچه برای یک نفر سزاوار است برای فرد دیگر هم سزاوار می باشد. برای مثال، انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی است.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

فضیلت شما همانا عزیزترین چیز شماست. تشنگی حلقه در شماست؛ هر حلقه از آن رو می گردد و می کوشد که به خود باز رسد.

جملات فریدریش نیچه

افلاطون

برای جامعه، فضیلت و اخلاق از نان شب هم واجب تر است. اگر جامعه ای شکست اخلاقی بخورد با هیچ نیرویی نمی توان شکست را جبران نمود.

جملات افلاطون

فریدریش نیچه

هر قومی، دورویی خاص خود را دارد و آن را فضیلت می نامد؛ یعنی بهترین ویژگی خویش را که دارند، نمی شناسند و نمی توانند بشناسند.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

هستند کسانی که فضیلتی می شمارند گفتن این را که «داشتن فضیلت واجب است»، اما در ته دل تنها بر آن اند که پاسبانان واجب اند.

جملات فریدریش نیچه
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×