سخن بزرگان درباره وجدان | جملات زیبا درباره وجدان

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره وجدان

جملات زیبا و فلسفی درباره وجدان که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره وجدان

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره وجدان در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

ولتر

بر سر دوراهی های زندگی گاهی اتفاق می افتد که عاطفه و وظیفه با هم تماس پیدا می کنند؛ کسانی که از عاطفه پیروی کنند، همیشه از خود شادمانند، اما مردمی که در این گونه از مراحل، تبعیت عقل و وجدان را ترجیح داده و انجام وظیفه نمایند، غالبأ از کرده ی خود پشیمان هستند.

جملات ولتر

فریدریش نیچه

اگر شما دقیقتر فکر کرده بودید، اگر بهتر مشاهده کرده بودید و بیشتر فهمیده بودید، دیگر در تمام شرایط، فلان کار را "وظیفه" و فلان چیز را "وجدان" نمی خواندید.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

توان انتقاد کردن و حفظ وجدان صادق در مخالفت با آنچه که همیشگی، سنتی و مقدس است، هنری والاتر از تحمل و تحریک انتقاد است و این هنر در فرهنگ ما به راستی بزرگ، نو و شگفت آور است.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

اغلب مردم فاقد وجدان فکری هستند.

جملات فریدریش نیچه

ژان-ژاک روسو

در زیر فشار خواهشهای نفس، بَرده ام و به ندای وجدان، آزادم.

جملات ژان-ژاک روسو

فریدریش نیچه

مبادا شما را چنین در نظر آید که در کارهایتان دون پایه و خوارید؛ بلکه چنین سزد که آن را به زمان رخدادنش واگذارید! ...که نکوهش وجدان، خاموش گردانیدن اندرون بایسته نیست.

جملات فریدریش نیچه

ارسطو

معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش.

جملات ارسطو

فریدریش نیچه

اگر وجدان خویش را همانند اسبان آموزش داده باشیم، به هنگام گاز گرفتن، بوسه ای نیز بر ما خواهد زد.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

ما با عذاب وجدان خود بهتر کنار می آییم تا با سابقه و شهرت بد خود.

جملات فریدریش نیچه

جرج واشنگتن

وجدان مانند آینه است که نه چاپلوسی می کند و نه تحقیر می نماید.

جملات جرج واشنگتن

لئو تولستوی

هنر خوب است، اگر احساسات خوب را ترویج کند. احساسات هنگامی خوب است که شعور جداکننده ی نیک و بد به خوبی آنها حکم دهد و این شعور در میان مردم یک عصر مشترک است. هنر جهانی یک محک درونی دارد که پا برجا و بی خطاست و آن هم وجدان پاک نام دارد.

جملات لئو تولستوی

ناپلئون بناپارت

ندای وجدان را هیچ زمان از خود دور نسازید.

جملات ناپلئون بناپارت

مارک توین

ما در این سرزمین از وجود سه چیز برخورداریم: وجدان بیدار، آزادی بیان و احتیاط لازم برای اینکه از دوتای اول هرگز استفاده نکنیم!

جملات مارک توین

فریدریش نیچه

در برابر قویترین رانه ی وجودی ما، آن ستمگر وجود ما، نه تنها خرد، بلکه وجدان هم تسلیم می شود.

جملات فریدریش نیچه

ایمانوئل کانت

در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده.

جملات ایمانوئل کانت

فرناندو پسوآ

مطالعه ی روزنامه از نقطه نظر زیبایی شناسی، چه بسا اخلاقی هم همیشه پر دردسر است، حتا برای کسی که اندکی عذاب وجدان اخلاقی را بشناسد پر دردسر است.

جملات فرناندو پسوآ

ژان-ژاک روسو

ای وجدان، تو عامل بزرگی وجود انسان و اخلاقی بودن کارهای او هستی و بدون تو چیزی در وجود خود احساس نمی کنم که مرا در جهانی برتر از حیوانات قرار دهد.

جملات ژان-ژاک روسو

فریدریش نیچه

اکنون او تنها کارهای عاقلانه و صحیح انجام می دهد؛ اما وجدانش آسوده نیست؛ زیرا رسالت او در کارهای خارق العاده است.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

به احتمال زیاد، دانش طی هزاران سال اسیر وجدان کاذب بوده است و زندگی متفکران بزرگ با تحقیر خود و عقده های پنهانی بسیار همراه بوده است.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

تمام امور باور کردنی، وجدان راحت و ظاهر حقیقت از راه حواس پدید می آید.

جملات فریدریش نیچه

لئو تولستوی

جنگ چنان بی عدالتی ای است که همه ی آنهایی که آن را به راه می اندازند، می بایست صدای وجدان را در درون خود خفه کرده باشند.

جملات لئو تولستوی

رالف والدو امرسون

باید در کارها وجدان خود را راهنما قرار دهیم و همان [ راهی ] را که وجدان به ما نشان می دهد، در پیش بگیریم.

جملات رالف والدو امرسون

آبراهام لینکلن

من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم، دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است.

جملات آبراهام لینکلن
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×