سخن بزرگان درباره پیروزی | جملات زیبا درباره پیروزی

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره پیروزی

جملات زیبا و فلسفی درباره پیروزی که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره پیروزی

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره پیروزی در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

آنتونی رابینز

گاهی برای برنده شدن، دست به کارهایی می‌زنیم که با ارزش‌های درونی ما ناسازگار است. در این موارد، بازنده‌ی اصلی ما هستیم.

جملات آنتونی رابینز

آندره موروا

آزادی، یک حق غیر قابل تصرف بشری نیست، بلکه یک پیروزی مورد پسند است که باید هر روز این پیروزی و فتح از نو آغاز گردد.

جملات آندره موروا

آندره موروا

هیچ پیروزی ای آینده ی ما را در نظر ما مشخص نمی سازد و نمی تواند باعث اعتماد ما به آینده ی دور و درازی باشد.

جملات آندره موروا

فریدریش نیچه

بهترین چیز در یک پیروزی بزرگ آن است که فاتح را از ترس شکست آزاد می سازد.

جملات فریدریش نیچه

میلان کوندرا

زیبایی، آخرین پیروزی انسانی است که دیگر امیدی ندارد.

جملات میلان کوندرا

آندره موروا

دگرگونی های پرشتاب و نوآوریهای شگفت انگیز دلیل پیروزی جوانی است و استقامت و پایداری، ثبات و استحکام سنن و عادت ها، دلیل بر حیثیت و شرف پیری است.

جملات آندره موروا

آندره موروا

کار، از بین برنده ی کسالت و عیب و نیاز است.

جملات آندره موروا

فرناندو پسوآ

کامیابی در کامیابی نهفته است، نه آنکه انسان از شرایط کامیابی برخوردار باشد.

جملات فرناندو پسوآ

آنتونی رابینز

هنگامی که رویدادهای این جهان را با وجود دردناک بودن و ناخوشایند بودن آنها، با دید و نگرشی مثبت می‌نگرید و چَم و مفهوم دیگرگونی به آن می‌دهید، به راستی برنده می‌شوید.

جملات آنتونی رابینز

فریدریش نیچه

آن کس که در آغاز با مبارزه و پیروزی آشنایی نداشته باشد چگونه می تواند خوب بخندد و خوب زندگی کند.

جملات فریدریش نیچه

آندره موروا

پیروزمندان! فراموش نکنید که پیروزی های بشری همیشه نسبی و موقتی است.

جملات آندره موروا

فریدریش نیچه

ترحم، خوشایندترین احساس برای کسانی است که غرور زیادی ندارند و امکان دستیابی به موفقیت های بزرگی هم برایشان فراهم نیست: طعمه آسان- هر موجودی که رنج می برد یک طعمه آسان است - چیزی است که آنان را شیفته می سازد.

جملات فریدریش نیچه

آنتونی رابینز

چنانچه انسانها همواره در حالت احساسی تردید، دودلی و دوگانگی بودند، به ندرت می‌توانستند به کامیابی درازمدت برسند یا به چیزی که به راستی ارزشمند است دست یابند.

جملات آنتونی رابینز

آنتونی رابینز

چنانچه هدف از زندگانی خود را ندانید و نشناسید، چگونه می‌توانید در بازی زندگی برنده باشید؟

جملات آنتونی رابینز

فریدریش نیچه

بزرگترین نشانی که سرنوشت می تواند به ما هدیه کند این است که اجازه دهد ما مدتی در کنار مخالفان خود بجنگیم، زیرا از این راه پیروزی بزرگی را برای خود رقم می زنیم.

جملات فریدریش نیچه

آنتونی رابینز

بیشتر کامیابی من ناشی از این باور است که می دانم توانایی انجام بسیاری از کارها را دارم، هرچند که آن کارها را پیش تر انجام نداده باشم.

جملات آنتونی رابینز

امام علی (ع)

اگر بر دشمنت دست یافتی ، بخشیدن او را شکرانه ی پیروزی قرار بده.

جملات امام علی (ع)

آنتونی رابینز

دلیل اینکه بسیاری از انسان‌ها احساس بازنده بودن می‌کنند آن نیست که زندگی‌شان به راستی یک باخت بزرگ است. شاید گمان می‌کنند برنده بودن، آن است که بر روی کره‌ی ماه فرود آیند.

جملات آنتونی رابینز

والت ویتمن

تو نباید آنچه را ثروت و مال می نامند گرد کنی، باید آنچه به دست می آری و هر کامیابی که نصیب می شود با دستهای گشاده به گرد خود بپراکنی.

جملات والت ویتمن

ویلیام شکسپیر

از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است.

جملات ویلیام شکسپیر

والت ویتمن

در جوهر چیزها چنین نهاده اند که از ثمره ی هر توفیقی، هر چه باشد، چیزی پدید آید که مبارزه ی عظیم تری را واجب سازد.

جملات والت ویتمن

بنجامین فرانکلین

آب قطره قطره می چکد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می کند؛ موش با پشتکار و استقامت موفق به پاره کردن رشته محکمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری کوچک، درخت کهن را از پای در می آورد.

جملات بنجامین فرانکلین

آدولف هیتلر

اگر برنده شوی نیاز نداری که شرح دهی ... اما اگر بازنده شوی بهتر است انجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.

جملات آدولف هیتلر

والت ویتمن

آیا ما پیروزی را بزرگ انگاشتیم؟ آری چنین نیز هست – اما اکنون چنین می بینیم که شکست هم، اگر از آن گریزی نباشد، بزرگ است، و مرگ و بیم نیز بزرگ اند.

جملات والت ویتمن

توماس ادیسون

مادرم کلید کامیابی من بود. او با همه‌ی وجودش به من ایمان داشت و من احساس می‌کردم کسی را دارم که برایش زندگی کنم؛ کسی که نباید ناامیدش کنم.

جملات توماس ادیسون

امام علی (ع)

پیروزی در دور اندیشی ، دور اندیشی در به کارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح به رازداری است.

جملات امام علی (ع)

یوهان ولفگانگ فون گوته

جوانی منزلی است که مابین مسافت کودکی و پیری واقع شده است. روزگار نیکبختی و کامیابی زندگی در آنجا می گذرد.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

فرناندو پسوآ

کسانی که عشق را هدر دادند، خود را از پیروزی ای که دار و ندارشان به شمار می رود، آزاد می بینند.

جملات فرناندو پسوآ

آنتونی رابینز

شاید تلاش‌های شما تا به امروز ثمربخش نبوده‌اند، ولی سبب کامیابی‌های دیگری در آینده شده‌اند و زمینه‌ی خوبی را برای کامیابی نهایی‌تان فراهم ساخته‌اند.

جملات آنتونی رابینز

فرناندو پسوآ

اگر هر کسی فقط فکر کند که برای پیروزی به چه چیز نیاز دارد، پیروز می شود.

جملات فرناندو پسوآ

ناپلئون بناپارت

بزرگترین خطر در زمان پیروزی رخ می دهد.

جملات ناپلئون بناپارت

آدولف هیتلر

شاید افرادی هم گاهی فکر می کنند که باید از جای خود تکان بخورند اما دیگران و کسانی که در نا امیدی فرو رفته و همه چیز را مشکل می دانند به آن ها خواهند گفت این کار غیر ممکن است و ما در این مجاهدت پیروز نخواهیم شد و پیروزی ما چیزی است که به دست آوردن ان محال است. اما ما به انها خواهیم گفت این دلایل بی پایه است و احمق ها هستند که ناتوانی و ضعف را به خود تلقین می کنند.

جملات آدولف هیتلر

فرناندو پسوآ

من ادراک شکست را با خود مانند پرچم پیروزی به هر سو می کشانم.

جملات فرناندو پسوآ

هنری وادزورث لانگ‌فلو

ثابت قدمی و داشتن پشتکار، یکی از عناصر کامیابی است.

جملات هنری وادزورث لانگ‌فلو

آدولف هیتلر

حق همیشه با پیروزمندان جنگ است.

جملات آدولف هیتلر

فریدریش نیچه

بعید است که بتوانیم کسی را تغییر دهیم و اگر زمانی در این تغییر کامیاب شدیم دلیل آن، بی آنکه خود از آن آگاه باشیم چیز دیگری بوده است؛ یعنی ما خود توسط آن شخص تغییر کرده ایم.

جملات فریدریش نیچه

توماس ادیسون

بزرگترین ناتوانی ما، کوتاه آمدن است. امن ترین راه برای کامیابی، تلاش برای یک بار دیگر است.

جملات توماس ادیسون
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×