سخن بزرگان درباره کتاب | جملات زیبا درباره کتاب

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره کتاب

جملات زیبا و فلسفی درباره کتاب که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره کتاب

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره کتاب در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

جواهر لعل نهرو

هر قطعه سنگی که می بینی در کنار راه یا در دامنه ی کوهی افتاده است می تواند صفحه ی کوچکی از کتاب طبیعت باشد و می تواند برایت چیزی بگوید البته به شرط آن که خواندنش را بدانی.

جملات جواهر لعل نهرو

رالف والدو امرسون

انسانی که عزم به تنها زیستن نموده است، باید از خانه و کاشانه خویش به همان نسبت دوری جوید که از جامعه. من به هنگام مطالعه و نوشتن، احساس تنهایی نمی کنم، هرچند که در اطرافم هیچ کس نباشد. اما اگر کسی می خواهد تنها باشد، ستارگان آسمان را به او نشان بده.

جملات رالف والدو امرسون

یوهان ولفگانگ فون گوته

هر نویسنده تا حدی چهره ی خویش را در آثارش آشکار می سازد، حتی اگر این کار بر خلاف میل اش باشد.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

میلان کوندرا

نویسنده ای که می کوشد بر ترجمه ی رمانهایش نظارت کند، همچون چوپانی که در پی گله ای از گوسفندان ناآرام است، به دنبال کلمه های بی شماری می گردد؛ حالت این نویسنده برای خودش غم انگیز است و برای دیگران خنده آور.

جملات میلان کوندرا

آدولف هیتلر

باشد که این کتاب -نبرد من- چون سنگ ِ بنایی به کار آید ،که من به کار مشترک ،اهدا می کنم.

جملات آدولف هیتلر

فرناندو پسوآ

جنگ ها و انقلاب ها هنگام مطالعه ی تاثیرشان نه باعث هراس بلکه موجب بی حوصلگی می شوند.

جملات فرناندو پسوآ

زیگموند فروید

پرسشی که هرگز بدان پاسخ داده نشده است و خود من نیز با وجود سی سال پژوهش و مطالعه برای آن پاسخی نیافته ام این است که «خواسته ی زنان چیست؟»

جملات زیگموند فروید

آندره موروا

بهترین کتابها و رمان های عاشقانه آنهایی هستند که به آنها که سزاوار حقیقی محبت و عشق اند، راه و رسم زندگانی را بیاموزند.

جملات آندره موروا

رالف والدو امرسون

رفتار و منش هر فرد، کتاب مصور اندیشه ها و باورهای اوست.

جملات رالف والدو امرسون

فرناندو پسوآ

مطالعه ی روزنامه از نقطه نظر زیبایی شناسی، چه بسا اخلاقی هم همیشه پر دردسر است، حتا برای کسی که اندکی عذاب وجدان اخلاقی را بشناسد پر دردسر است.

جملات فرناندو پسوآ

فریدریش نیچه

بلندپروازی من آن است که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید.

جملات فریدریش نیچه

میلان کوندرا

روح رمان، روح پیچیدگی است. هر رمان به خواننده می گوید: «چیزها پیچیده تر از آن اند که تو می اندیشی.»

جملات میلان کوندرا

فرناندو پسوآ

نوشتن یعنی فراموش کردن؛ ادبیات خوش آیندترین شیوه ی نادیده گرفتن زندگی به شمار می رود.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

کسی که سفر می کند ناتوان از احساس است. برای همین هم کتابهای سفر در نقش کتابهای تجربه، چنین کم محتوا هستند و ارزش آنها قدردان خیال کسی است که آنها را نوشته است.

جملات فرناندو پسوآ

آندره موروا

یک مرد بزرگ عمل، به یک شاعر بایستی بسیار بیشتر نزدیک باشد تا به یک مؤلف دایره المعارف... .

جملات آندره موروا

فریدریش نیچه

از نوشته های هر گوشه نشینی، بخشی از پژواک بیابان و نجواها و نگرش های هراسان به تنهایی شنیده می شود.

جملات فریدریش نیچه

فرانتس کافکا

کتاب باید تبری برای درهم شکستن دریای منجمد وجودمان باشد.

جملات فرانتس کافکا

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

اندیشه شاعرانه تنها خواب و خیال نیست، بلکه نتیجه مطالعه، تجربه، حافظه و شناخت جهان است.

جملات گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

فریدریش نیچه

بدترین خوانندگان کتاب، کسانی هستند که چون سربازان غارتگر عمل می کنند؛ یعنی از هر جا که دستشان برسد، تکه ای بر می دارند.

جملات فریدریش نیچه

فرناندو پسوآ

چیزی که در اساتید و شناسندگان نامرئی ها توجه مرا دامن می زند این است که می خواهند با نوشتن، اسرارشان را با ما در میان بگذارند یا تحمیل کنند، اما جملگی بد می نویسند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

یک اثر کامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است، چون در هر صورت یک اثر است، یا سکوت واژه ها، خموشی کل روان، تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت کند.

جملات فرناندو پسوآ

فریدریش نیچه

فراموش نکنیم که استادان نثر تقریبا همیشه، خواه در میان همگان یا تنها برای نزدیکان خود، شاعر بوده اند. در حقیقت تنها از دریچه شعر است که می توان نثری خوب نوشت.

جملات فریدریش نیچه

یوهان ولفگانگ فون گوته

فقط هنگامی یک نویسنده می تواند اثری مهم به وجود آورد که کاملاً گوشه گیر شود.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

فرناندو پسوآ

در نثر، لطافت لرزانی وجود دارد که بازیگری بزرگ با آن کلمه را در ماده ی هماهنگ اندامش به راز غیر قابل درک آفریدگان مبدل می کند.

جملات فرناندو پسوآ

ویلیام شکسپیر

صورت شما کتابی است که مردم می توانند از آن چیزهای عجیب بخوانند.

جملات ویلیام شکسپیر

فریدریش نیچه

ما جزو کسانی نیستیم که تنها در میان کتابها فکر می کنند و تراوشهای فکری آنها نیاز به محرکهای آثار چاپی دارد.

جملات فریدریش نیچه

مرتضی مطهری

اگر در صدر اسلام تا کسی می آمد در مدینه می گفت من خدا را قبول ندارم، می گفتند بزنید، بکشید، امروز اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده. این گونه بوده که اسلام توانسته باقی بماند... در کتابها ببینید اینها چگونه آزادانه عقاید خودشان را گفته اند. حتی تعبیرات اهانت آمیز به پیغمبر و اسلام دارند و حضرت رضا خودشان در انجا شرکت می کردند. در مجلسی که حضرت رضا شرکت کرده اند ببینید یهئدی به حضرت رضا چه می گوید؟ مسیحی چه می گوید ؟ زردشتی چه می گوید؟! و مادی مسلک چه می گوید ؟ حرف هایشان را می گفتند و ضبط می شده و این طور بوده که اسلام باقی مانده. در آینده هم اسلام فقط و فقط با مواجهه صریح و شجاعانه با عقاید و افکار مختلف و متناقض با اسلام می تواند به حیات خودش ادامه بدهد. من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می دهم که یک وقت خیا نکنند که حفظ و نگهداری اسلام ] با سلب آزادی بیان تحقق می یابد. [ برخی جوانان خیال نکنند که راه حفظ معتقدات اسلامی و جهان بینی اسلامی این است که نگذاریم دیگران حرف هایشان را بزنند. نه، بگذارید ]حرف[ بزنند؛ نگذارید خیانت کنند. پس چنین تصور نشود که با جلوگیری از ابراز افکار و عقاید می شود از اسلام پاسداری کرد. از اسلام فقط با یک نیرو می شود پاسداری کرد و آن منطق و آزادی دادن و مواجهه صریح و رک و روشن با افکار مختلف است.

جملات مرتضی مطهری

میلان کوندرا

نوشتن برای شاعر به معنای از بین بردن دیوار نازکی است که در پس آن چیزی تغییر ناپذیر («شعر») در تاریکی پنهان است.

جملات میلان کوندرا

فریدریش نیچه

کتابی که نتواند ما را به فراسوی کتابها ببرد به چه درد می خورد؟

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

فرد خلوت نشین می گوید که حقیقت در کتابها نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن؛ چون می داند کسانی که او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیا دچار خواهند شد.

جملات فریدریش نیچه

یوهان ولفگانگ فون گوته

برای اینکه نویسنده ای باشید که ساده و روان بنویسد، سزاوار است که آزاد اندیش باشید.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

هوراس

خردی که تنها از کتابها به دست آمده باشد، خرد نیست.

جملات هوراس

فریدریش نیچه

انسان موجود عجیبی است! اگر به او بگویید در آسمان خدا یکصد میلیارد و نهصد و نود و نه ستاره وجود دارد، بی چون و چرا می پذیرد. اما اگر در پارکی ببیند روی نیمکتی نوشته اند رنگی نشوید، بی درنگ انگشت خود را به نیمکت می کشد تا مطمئن شود.

جملات فریدریش نیچه

جواهر لعل نهرو

تنها راه حقیقی برای درک داستان زمین این نیست که در این باره در کتابهای مردم دیگر، مطالبی بخوانیم بلکه بهتر این است که به خود کتاب طبیعت باز گردیم.

جملات جواهر لعل نهرو

فریدریش نیچه

دربار در هر کجا که وجود داشته است قانون سخنوری و در نتیجه قانون سبک را برای نویسندگان تعیین کرده است.

جملات فریدریش نیچه

فرناندو پسوآ

چیزی که نوشته شده هم یک موجود زنده است، کلمه اگر دیده یا شنیده شود کامل است.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

مجسمه اندامی مرده است که با قلم کنده کاری شده تا مرگ را در ماده ای ابدی نگهداری کند.

جملات فرناندو پسوآ
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×