سخن بزرگان درباره کردار و رفتار | جملات زیبا درباره کردار و رفتار

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره کردار و رفتار

جملات زیبا و فلسفی درباره کردار و رفتار که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره کردار و رفتار

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره کردار و رفتار در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

فرناندو پسوآ

خوشا به سعادت کسی که نمی اندیشد، چرا که او بر مبنای غریزه و به پاس تعریف روشن اندام خود، آن را عملی می سازد؛ چیزی که همه ی ما باید از بیراهه ها و در نتیجه ی تعریفی ورای اندام یا جامعه عملی سازیم.

جملات فرناندو پسوآ

یوهان ولفگانگ فون گوته

ما باید با فرزندانمان چنان رفتار کنیم که خداوند با ما رفتار می کند.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

فرناندو پسوآ

مزیت خیال پرداز در این است که، خیال پردازی عملی تر از زندگی است و خیال پرداز از زندگی لذتی گسترده و بسیار گونه گون تر از اهل عمل می برد.

جملات فرناندو پسوآ

دانته آلیگیری

نیت نخستینِ کسی که عمل می کند، در هر کاری که باشد، آشکار ساختن تصویر خویش است.

جملات دانته آلیگیری

آندره موروا

امید و رویای یک مرد عمل این است که در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراک حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر کامل به دست آورد.

جملات آندره موروا

هنری وادزورث لانگ‌فلو

بدین گونه است رفتار طبیعت با ما؛ بازیچه های ما را یک به یک از ما می رباید و دست ما را می گیرد و چنان به نرمی ما را به آرامگاه خود می برد.

جملات هنری وادزورث لانگ‌فلو

فرناندو پسوآ

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد که انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار.

جملات فرناندو پسوآ

میلان کوندرا

در جهان دیوان سالارانه ی کارمند، اثری از ابتکار، نوآوری و آزادی عمل در میان نیست، تنها چیزی که وجود دارد دستورها و مقررات است و این همانا دنیای فرمانبرداری است.

جملات میلان کوندرا

آندره موروا

ارتش بزرگ همیشه فرمانده ی خود را سرمشق عمل خویش قرار می دهد.

جملات آندره موروا

آندره موروا

افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترک دست زنند، مگر اینکه یکی از میان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترک رهبری کند.

جملات آندره موروا

آندره موروا

یک مرد بزرگ عمل، به یک شاعر بایستی بسیار بیشتر نزدیک باشد تا به یک مؤلف دایره المعارف... .

جملات آندره موروا

فرناندو پسوآ

درایت [ = دانایی ] را جایگزین قابلیت کردن، شکستن رابطه ی میان اراده و احساس و دلبستگی نداشتن نسبت به همه ی رفتارهای زندگی مادی، چیزهایی هستند که انسان اگر بدان ها دست یازد، ارزشمندتر از خود زندگی است.

جملات فرناندو پسوآ

چارلز پولانی

دانش، ساخته و پرداخته‌ی بشر و دلبستگی‌ها و کار و کردارهای اوست.

جملات چارلز پولانی

فرناندو پسوآ

آنچه که متفاوت مان می کند نیرویی است که [با آن] بتوانیم نقشه ها و رویاهای خود را عملی سازیم.

جملات فرناندو پسوآ

آندره موروا

هر عملی که برای جوان گردانیدن و بازدارندگی از آشکار شدن پیری باشد یک عمل و رفتار ناشی از تمدن و مدنیت است.

جملات آندره موروا

آندره موروا

در عمل، کسی که خود را می گذارد تا بخورند اش، خورده می شود و می میرد، بدون اینکه اثری از خود بر جای گذارد.

جملات آندره موروا

فرناندو پسوآ

بهترین ویژگی در زندگی روزمره، نیروی محرکه ای است که به عمل منتهی می شود، یعنی اراده ی راسخ.

جملات فرناندو پسوآ

ایمانوئل کانت

چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی : مثل من رفتار کن.

جملات ایمانوئل کانت

آندره موروا

باید در هر کاری به امکان و عملی بودن آن کار ایمان داشت.

جملات آندره موروا

ناپلئون بناپارت

بزرگترین عمل غیر اخلاقی این است که انسان شغلی را که از انجام آن ناتوان است بر عهده گیرد.

جملات ناپلئون بناپارت

فرناندو پسوآ

زمانی چیزهایی مرا به خشم می آورد که امروز باعث خنده ام می شوند. برای این کار پایداری لازم است تا با آن، انسان های میانه ی اهل عمل بر شاعران و هنرمندان خنده سر دهند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ریاضی دان های بزرگی وجود دارند که در تمرین جمع ساده اشتباه می کنند. این رفتار دلیل بر بی دقتی است و برای هر کسی می تواند پیش بیاید.

جملات فرناندو پسوآ

والت دیزنی

انجام عمل غیر ممکن، خود، گونه ای تفریح است.

جملات والت دیزنی

میلان کوندرا

با عمل است که انسان از دنیای تکراری روزانه - جایی که همه شبیه یکدیگرند - بیرون می آید، با عمل است که انسان خود را از دیگران متمایز می کند و فرد می شود.

جملات میلان کوندرا

آندره موروا

برای مرد عمل، اندیشه با عمل درهم است، همان گونه که برای یک شاعر، اندیشه با تصویر و نشانه های درهم و مربوط می باشد.

جملات آندره موروا

فرناندو پسوآ

یک اثر کامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است، چون در هر صورت یک اثر است، یا سکوت واژه ها، خموشی کل روان، تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت کند.

جملات فرناندو پسوآ

میلان کوندرا

هرگز نمی توان عملی را که یک بار از دست ما خارج شده است، دوباره در دست گرفت.

جملات میلان کوندرا

میلان کوندرا

مهربانی به معنای ایجاد فضایی مصنوعی است که در آن با دیگری، باید همچون کودک رفتار شود.

جملات میلان کوندرا

فرناندو پسوآ

اگر انسانها بخواهند درباره ی اسرار زندگی کاوش کنند، اگر می توانستند هزاران پیچیدگی را احساس کنند که جزء جزء رفتار روان را گوش می ایستد، هرگز رفتاری پیشه نمی کردند و حتا دیگر نمی زیستند.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

ما هیچ چیزی را عملی نمی سازیم؛ زندگی مثل آهن ربا ما را جذب می کند و ما بیهوده می گوییم: «من حرکت می کنم.»

جملات فرناندو پسوآ

آندره موروا

بدون وجود وجود فرمانده ی شایسته و سزاوار، عیچ عمل نظامی، هیچ حیات ملی و هیچ زندگانی اجتماعی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد.

جملات آندره موروا

فرناندو پسوآ

نمی شود پیشاپیش هیچ رفتار ممتازی را نشان داد که پشت درهای بسته عملی نشود و نیز هیچ آرزوی عینی وجود ندارد که به راستیً بیهوده باشد.

جملات فرناندو پسوآ

ولتر

وقتی که مسأله پول پیش می‌آید، همه پیرو یک کیش و آئین می‌شوند.

جملات ولتر

آنتونی رابینز

تا زمانی که جستاری سبب دگرگونی رفتاری شما نشده است، هنوز آن را به خوبی فرا نگرفته‌اید.

جملات آنتونی رابینز

جواهر لعل نهرو

ما باید ببینیم که در رفتار و آداب ما چه چیزهای خوبی هست و بکوشیم تا آنها را پاس داریم و هر چه را هم بد است باید به دور افکنیم. همچنین اگر در کشورهای دیگر هم چیزهای خوبی هست مسلما باید آنها را فرا گیریم.

جملات جواهر لعل نهرو

فرناندو پسوآ

رفتار، درایت [ =دانایی و آگاهی ] راستین است. من همانی خواهم بود که می خواهم باشم.

جملات فرناندو پسوآ

آندره موروا

هر عمل دسته جمعی وقتی درست رهبری نگردد دچار آشفتگی و بی نظمی می شود.

جملات آندره موروا

فرناندو پسوآ

تنهایی رفتار مرا رقم می زند نه انسانها.

جملات فرناندو پسوآ

فرناندو پسوآ

مردان بزرگ اهل عمل، قدیسان، نه با بخشی از احساس شان که با کل شان رفتار می کنند.

جملات فرناندو پسوآ

آندره موروا

باغی که خوب از آن مراقبت به عمل آمده است اگر مدت زمانی به حال خود رها شود، همه ی آن را علف های هرزه و بد فرا می گیرد.

جملات آندره موروا

یوهان ولفگانگ فون گوته

اندیشیدن آسان است و عمل کردن، سخت و دشوار. عمل کردن به دنبال اندیشه و نقشه و از روی تعمق و اندیشه پیدا کردن اش در جهان بسیار دشوار است.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×