سخن بزرگان درباره کینه و نفرت | جملات زیبا درباره کینه و نفرت

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره کینه و نفرت

جملات زیبا و فلسفی درباره کینه و نفرت که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره کینه و نفرت

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره کینه و نفرت در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

یوهان ولفگانگ فون گوته

هیچ دلبستگی ای نیست که روزی به نفرت مبدل نشود؛ حتی مهر مادری.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

یوهان ولفگانگ فون گوته

دنیا پر از ابلیسانی است که پیوسته به ما کینه می ورزند، زیرا طاقت آنکه کمال خود را به حال خود گذارند، ندارند.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

آندره موروا

اگر زن درصدد تلاش و کوشش مجدد برای دور کردن مرد از شغل اش برآید، جز اینکه کینه و بغض مرد را به خود متوجه سازد نتیجه ی دیگری نمی گیرد.

جملات آندره موروا

وینستون چرچیل

حقیقت، انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود.

جملات وینستون چرچیل

فریدریش نیچه

در مردم داری هیچ نشانی از نفرت انسانی نیست، اما به همین دلیل هم تحقیر انسانها بسیار است.

جملات فریدریش نیچه

ویکتور هوگو

کینه و تنفر را به کسانی واگذار کنید که نمی توانند دوست بدارند.

جملات ویکتور هوگو

جبران خلیل جبران

نفرت به همان اندازه ی دوست داشتن، خوب است. یک دشمن می تواند به خوبی یک دوست باشد. برای خود زندگی کن، زندگیت را بزیی، سپس به راستی دوست انسان خواهی شد.

جملات جبران خلیل جبران

میلان کوندرا

از زمان کودکی، پدر و آموزگار مدرسه برای ما تکرار می کنند که خیانت، نفرت انگیزترین چیزی است که می توان تصور کرد. اما خیانت کردن چیست؟ خیانت، از صف خارج شدن و به سوی نامعلوم رفتن است.

جملات میلان کوندرا

فریدریش نیچه

تا زمانی که امری یا کسی را کم ارزش می پنداریم، نفرت نمی ورزیم، بلکه تازه زمانی چنین می کنیم که آن را همسان یا برتر می دانیم.

جملات فریدریش نیچه

آرتور شوپنهاور

همه جا سادگی و بی ریایی جذاب است و تزویر نفرت انگیز.

جملات آرتور شوپنهاور

گابریل گارسیا مارکز

خدای من؛ اگر قلب داشتم، کینه و نفرتهای خود را بر روی یخ می نوشتم و به امید برآمدن خورشید می ماندم.

جملات گابریل گارسیا مارکز

یوهان ولفگانگ فون گوته

دانایان، هماره آماج تیر خشم و کین جاهلانند، اما همین که یکی از آنان بمیرد، مردمان به آه و ناله پردازند و به نامش پول گرد آرند تا بنایی به یادبودش بسازند و نامش را جاودانی کنند.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

فریدریش نیچه

در حقیقت، غیبت تجلی رشک و نفرت فرو خورده ی گروههای محروم اجتماعی است.

جملات فریدریش نیچه

آرتور شوپنهاور

نقل قول نادرست اغلب معلول یک نیت ناپاک است و در نهایت، بی شرمی نفرت انگیز و فرومایگی فطرت و بدذاتی و چنین شخصی همانند کسی که دست به جعل سند می زند دیگر در اختیار خودش نیست و تا ابد اخلاق صدق و راستی را از کف می دهد.

جملات آرتور شوپنهاور

افلاطون

سازگاری، عکس ناسازگاری است، آرزو، عکس نفرت و جلب شیئی، عکس دفع آن است.

جملات افلاطون

افلاطون

به راستی اگر انسان، اندیشه‌ی خود را متوجه به وجود راستین نماید، دیگر زمان آن نخواهد داشت که رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستیزه کند و درباره‌ی آنها دشمنی و کینه در درون خود بپروراند.

جملات افلاطون

آرتور شوپنهاور

نگارش شتابزده و بی دقت، بی احترامی نفرت انگیز به خواننده است.

جملات آرتور شوپنهاور

پائولو کوئلیو

خداوند دعای کسانی را می شنود که می خواهند نفرت از آنها گرفته شود، اما نسبت به آنهایی که می خواهند از عشق بگریزند ناشنواست.

جملات پائولو کوئلیو

ویلیام شکسپیر

کینه پنهان نمی ماند.

جملات ویلیام شکسپیر

یوهان ولفگانگ فون گوته

هیچ تاریخی به دور از حب و بغض و اشتباه نیست.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

آندره ژید

بهتر است برای چیزی که هستی، مورد نفرت باشی تا اینکه برای چیزی که نیستی محبوب باشی.

جملات آندره ژید

یوهان ولفگانگ فون گوته

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

میلان کوندرا

ما هرگز نمی توانیم با قاطعیت بگوییم که روابط ما با دیگران تا چه حدی از احساسات ما، عشق ما، فقدان عشق ما، لطف و مهربانی ما و یا از کینه و نفرت ما سرچشمه می گیرد و تا چه حد از قدرت و ضعف ما در میان افراد تاثیر می پذیرد.

جملات میلان کوندرا

فریدریش نیچه

آنجا که عشق یا نفرت اهمیتی ندارد، زن نقشی میانه بر عهده می گیرد.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

زن نفرت را تا به آن پایه می آموزد که دلبری را از یاد می برد.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

انسان های سنگین جان و سختگیر دقیقا با آنچه دیگری را سنگین تر می کند، یعنی عشق و نفرت، سبکتر می شوند و گاهی به سطح می آیند.

جملات فریدریش نیچه
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×