سخن بزرگان درباره گناه و گناهکار | جملات زیبا درباره گناه و گناهکار

سخن بزرگان و جملات زیبا درباره گناه و گناهکار

جملات زیبا و فلسفی درباره گناه و گناهکار که در زیر آمده است تنها بخش کوچکی از تجربیات بزرگان جهان در این رابطه است. از سری مجموعه سخن بزرگان سایت طومار تلاش می شود تا این جملات زیبا در اختیار کاربران قرار بگیرند تا در فعالیت های اجتماعی خود بتوانند از این جملات استفاده مناسب داشته باشند.

جملات زیبا درباره گناه و گناهکار

جملاتی که در زیر آمده است به نقل از بزرگان جهان درباره گناه و گناهکار در یک گردآوری هوشمند جمع آوری شده است و به صورت پیوسته به روز می شوند. امیدواریم با مطالعه این جملات عمیق، ادبی و فلسفی و استفاده از تجربیات افراد بتوانید گامی مثبت به سمت جلو بردارید. همچنین برای هر جمله تصویر جمله برای اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی نیز قرار داده شده است تا بتوانید به راحتی از این جملات استفاده نمایید.

فریدریش نیچه

با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بترس.

جملات فریدریش نیچه

ناپلئون بناپارت

چه بسیارند مردانی که گناهکار و مجرم نیستند مگر به دلیل ضعف آنان برای یک زن.

جملات ناپلئون بناپارت

فریدریش نیچه

چه نیک می توانیم حواس خویش را گذرگاهی برای امور سطحی و اندیشه خویش را شهوتی خدایی برای جهش ها و خطاها بدانیم! از همان سر منزل کار دریافته ایم که ناآگاهی خویش را پاس بداریم تا از خود زندگی لذت ببریم!

جملات فریدریش نیچه

ولتر

خطاهای بشری اول رهگذر، بعد میهمان و چندی نمی گذرد که صاحبخانه می شوند.

جملات ولتر

فریدریش نیچه

سلیقه من آن است که به جای برپا داشتن مترسک در پیرامون خود، بگذاریم غارت شویم؛ باز هم پای سلیقه در میان است، فقط سلیقه.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

تحلیل نهایی حقایق انسان چیست؟ خطاهای انکارناپذیر وی.

جملات فریدریش نیچه

یوهان ولفگانگ فون گوته

اگر از نعمتهایی که خداوند هر روز به ما می دهد با آغوش باز لذت بریم، هنگامی که بدی فرا می رسد، نیروی کافی برای تاب آوردنش داریم.

جملات یوهان ولفگانگ فون گوته

فریدریش نیچه

جرم این است که ندانیم زندگی خیلی ساده تر از اینهاست که ما فکر می کنیم.

جملات فریدریش نیچه

افلاطون

هر گاه به مردم بدی کنیم، بیشتر بر تباهی آنها می‌افزاییم.

جملات افلاطون

فریدریش نیچه

والاترین نگرش های ما، هر بار که غیر منتظره به گوش کسانی برسد که برای آنها مهیا و معین نشده اند، باید و مقرر چنین است که بسان حمایت و شاید هم جنایت طنین انداز شود.

جملات فریدریش نیچه

سقراط

سعادتمند کسی است که از هر اشتباه و خطایی که از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.

جملات سقراط

فریدریش نیچه

اگر دشمن دارید، بدی او را با خوبی پاسخ ندهید؛ زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد، بلکه به او وانمود کنید که با این عمل خود به شما خدمت کرده است.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

کسانی که دلایل منطقی را به شهود متصل می کنند راه به خطا رفته اند.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

نوعی بی گناهی در دروغ نهفته است که نشانه ای از باور نیک است.

جملات فریدریش نیچه

امام علی (ع)

گناهی که تو را پشیمان کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خودپسندی وا دارد.

جملات امام علی (ع)

جواهر لعل نهرو

هر کس خودش و کشورش را خوبتر و بهتر از دیگران می شمارد، اما در حقیقت هیچ کسی نیست که در خود میزانی خوبی و میزانی هم بدی نداشته باشد و به همین شکل، هیچ کشوری هم نیست که در آن چیزهای بد و از برخی نظرها خوب نباشد.

جملات جواهر لعل نهرو

فریدریش نیچه

افراطی ترین صورت هیچ انگاری می تواند این دیدگاه باشد که همه باورها؛ همه چیزی را حقیقی انگاشتن ها، لزوماً به خطا می روند؛ به این علت ساده که هیچ دنیای حقیقی در کار نیست. چنین است یک ظاهر دورنمایی که از درون ما سرچشمه گرفته است.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

اینکه برای انجام خوبی یا بدی، فداکاریهایی انجام می دهیم ارزش نهایی اعمال ما را تغییر نخواهد داد.

جملات فریدریش نیچه

جواهر لعل نهرو

ما باید خوبی را در هر جا پیدا می کنیم بگیریم و بکوشیم تا بدی را هم از هر جا که هست دور سازیم.

جملات جواهر لعل نهرو

فریدریش نیچه

امکان ندارد شما به راه خطا نرفته باشید، اما چرا باز هم آن را حقیقت می پندارید؟

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

فرد خودپسند از هر نظر نیکی که درباره خود می شنود، خوشحال می شود (بدون توجه به سودمندی و یا اصولا درستی یا نادرستی آن) و از هر نظر بدی ناراحت می شود؛ زیرا خود را تسلیم هر دو می کند.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

کسی که "اقرار می کند" از بند خود آزاد می شود و آن کس که به گناه خود "اقرار می کند" فراموش می کند.

جملات فریدریش نیچه

ویلیام شکسپیر

آدم تبهکار می رود، ولی زیانهایش بعد از او می ماند.

جملات ویلیام شکسپیر

فریدریش نیچه

وکلای جنایتکار به ندرت هنرپیشگی کافی را برای آن دارند که از جنبه هراس انگیز و زیبای جرم به نفع مجرم بهره جویند.

جملات فریدریش نیچه

والت ویتمن

غرق در اندیشه جهان، دیدم ذره ای که نام آن « نیکی » است استوار بسوی ابدیت می شتابد، و دریای بی کرانی که « بدی » نام دارد خود را به هر سوی می کشاند، تا ناپدید شود و بمیرد.

جملات والت ویتمن

ولتر

فرصت بدی کردن در هر روز صدها بار به دست می آید و فرصت خوبی کردن در هر سال، یکبار.

جملات ولتر

افلاطون

اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود، در همان نزدیکی، دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدکار دیگر هم پنهان خواهند بود.

جملات افلاطون

افلاطون

بدی کردن، خواه با دوست و خواه با دیگران، کار آدم دادگر نیست؛ بلکه کار شخص ستمگر است.

جملات افلاطون

فریدریش نیچه

در آمد و شد با دانشمندان و هنرمندان به آسانی مرتکب خطا می شویم، زیرا در پس وجود دانشمندانی جالب توجه، اغلب انسانی میان مایه را می یابیم و در پشت هنرمند میان مایه، اغلب انسانی بسیار جالب توجه.

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

گونه ای از نخوت در نیکی وجود دارد که همانند بدی، موردی استثنایی است.

جملات فریدریش نیچه

هنری وادزورث لانگ‌فلو

در میان اندوه و خطا و غم، شبنم جوانی را در دل خود نگهدار و بر لبان خود لبخند حقیقت را.

جملات هنری وادزورث لانگ‌فلو

آندره موروا

فن پیر شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدی ها و معایب پیری، که در پایان زندگانی ما، یعنی دوره ی نیکبختی و خوشبختی ما پا به عرصه ی ظهور می گذارد.

جملات آندره موروا

فریدریش نیچه

باید نیک و بد را جبران کنیم، اما چرا در حق آن کس که در حق ما نیکی یا بدی روا کرده است؟

جملات فریدریش نیچه

فریدریش نیچه

گونه ای از بی گناهی در شگفت زدگی هم وجود دارد و کسی دستخوش آن می شود که فکر نکرده باشد او نیز ممکن است شگفت زده شود.

جملات فریدریش نیچه

آندره موروا

تا زمانی که انسان گمان می کند وجودش می تواند برای جلوگیری از خطا و اشتباه مفید باشد باید در پست خود باقی بماند.

جملات آندره موروا

فرناندو پسوآ

خود را بیان کردن همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بیان کردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد.

جملات فرناندو پسوآ

فریدریش نیچه

ای جویندگان دانش، ای عارفان، تا زمانی که نمی توانید بر خود مسلط شوید و مالک خویش باشید، باید به غارت و فتح بپردازید.

جملات فریدریش نیچه

فرناندو پسوآ

بزرگترین گناه من از دانستن سرچشمه می گیرد.

جملات فرناندو پسوآ
  • ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مطالب مشابه
دیدگاه
دیدگاه ها
×