سفرنامه

سفرنامه

 • سفر نامه هند (تور مثلث طلایی)
 • سفر نامه هند (تور مثلث طلایی)

  • ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
 • سفرنامه هند، کشور فرهنگها، ادیان و رنگها
 • سفرنامه هند، کشور فرهنگها، ادیان و رنگها

  • ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
 • سفرنامه پاریس و کلن
 • سفرنامه پاریس و کلن

  • ۱ خرداد ۱۳۹۰
 • سفرنامه جزیره کیش
 • سفرنامه جزیره کیش

  • ۳ خرداد ۱۳۹۰
 • سفرنامه گرجستان (تفلیس)
 • سفرنامه گرجستان (تفلیس)

  • ۴ خرداد ۱۳۹۰
 • سفرنامه آلمان +نمایشگاه CeBIT 2012
 • سفرنامه آلمان +نمایشگاه CeBIT 2012

  • ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه قونیه
 • سفرنامه قونیه

  • ۲۸ خرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه نپال
 • سفرنامه نپال

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه روسیه (مسکو+سنت پترزبورگ)
 • سفرنامه روسیه (مسکو+سنت پترزبورگ)

  • ۲۷ تیر ۱۳۹۱
 • سفرنامه کشتی کروز
 • سفرنامه کشتی کروز

  • ۲۷ تیر ۱۳۹۱
 • سفرنامه هندوستان (دهلی+آگرا+جیپور)
 • سفرنامه هندوستان (دهلی+آگرا+جیپور)

  • ۴ مرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه لهستان (ورشو)
 • سفرنامه لهستان (ورشو)

  • ۷ مرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه نپال، سرزمینی شبیه هیچ جا
 • سفرنامه نپال، سرزمینی شبیه هیچ جا

  • ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه گرجستان
 • سفرنامه گرجستان

  • ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه تایلند (بانکوک) - قسمت 1
 • سفرنامه تایلند (بانکوک) - قسمت 1

  • ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه تایلند (پاتایا) - قسمت 2
 • سفرنامه تایلند (پاتایا) - قسمت 2

  • ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه آسیای میانه - قسمت اول ازبکستان
 • سفرنامه آسیای میانه - قسمت اول ازبکستان

  • ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه آسیای میانه - قسمت دوم قرقیزستان
 • سفرنامه آسیای میانه - قسمت دوم قرقیزستان

  • ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه ازمیر
 • سفرنامه ازمیر

  • ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه آسیای میانه - قسمت سوم قراقستان
 • سفرنامه آسیای میانه - قسمت سوم قراقستان

  • ۳۱ مرداد ۱۳۹۱
 • سفرنامه ایتالیا (فلورانس)
 • سفرنامه ایتالیا (فلورانس)

  • ۴ شهریور ۱۳۹۱
 • سفرنامه تایلند، سرزمین لبخندها (قسمت اول)
 • سفرنامه تایلند، سرزمین لبخندها (قسمت اول)

  • ۵ شهریور ۱۳۹۱
 • سفرنامه تایلند، سرزمین لبخندها (قسمت دوم)
 • سفرنامه تایلند، سرزمین لبخندها (قسمت دوم)

  • ۵ شهریور ۱۳۹۱