سفره هفت سین 98 | جدیدترین مدل ها و عکس های چیدمان سفره عید

سفره هفت سین 98 | جدیدترین مدل ها و عکس های چیدمان سفره عید

سفره هفت سین 98 | جدیدترین مدل ها و عکس های چیدمان سفره عید

سفره هفت سین 98 ، جدیدترین مدل ها و عکس های چیدمان سفره عید 98 را در طومار ببینید.

سفره هفت سین 98 | جدیدترین مدل ها و عکس های چیدمان سفره عید

سفره هفت سین

عرفا معتقدند هر حرفی مفتاح اسمی است از اسمای الهی. سین در بین حروف مقامی برتر دارد؛ مثلا اگر به قرآن نظر افکنیم، ملاحظه می شود سین هم دومین و هم آخرین حرف به کار رفته در کتاب خداوند است؛ زیرا قرآن با «بسم الله » آغاز می شود و با «ناس» خاتمه می یابد. انسان که مظهر خداوند و جانشین او بر زمین است نامش از پنج حرف تشکیل شده که «س» حرف سوم در بین دو احرف «ا» و «ن» است. از نظر فلاسفه نیز انسان سه وجه دارد؛ وجهی با واجب الوجود، وجهی با عالم ارواح و مجردات و وجهی با عالم عناصر و مادیات.

 

سقره هفت 98

 

گر برافتد سین انسان از میان / اول و آخر نماند غیر آن

سفره هفت سین 98

حدیث 7 سین

دلیلی دیگر از راه سپردن فرهنگ کهن ما به دیگر باورها و پذیرش های پس از خود حدیثی است که در بیشتر کتاب های نیایش شیعه به چشم می خورد. این کلمات را مسلمانان با زعفران بر روی کاغذ سفید می نویسند و قدح مرغی رها می کنند و آن را با شربت زعفران که آمیزه ای از شکر و آب و زعفران است در می آمیزند و در ایام نوروز پس از تحویل سال جرعه ای از آن می نوشند و بر این باورند که سرور و سلامتی و سرافرازی و سربلندی و سعادت و سرخوشی سراسر سال با آنان به سر خواهد برد.

مدل سفره هفت سین

 

جالب است که در کتیبه ها و سنگ نوشته های پیش از میلاد نیز به اعتبار و اهمیت سین برخورد می کنیم؛ مانند منشور نبونید که اعلام می کند: «من نبونید شاه بزرگ، شاه توانا، شاه جهان، شاه بابل، شاه چهار گوشه جهان، که در زهدان مادرش به فرمان سین (خدای ماه) و نینگال (خدا بانوی همسر سین و مادر شمس، خدای خورشید) سرنوشتی شاهانه یافت. پسر نبوبلاسي القبي، شخصیت فرزانه، ستاینده خدایان بزرگ.»

عکس سفره هفت سین

سین نزد صوفیان

در میان صوفیان، حرف سین اعتبار و اعتنای در خوری دارد. در سماع صوفیان اولا سماع با حرف سین شروع می شود و سماع کنندگان «سبحه» به گردن می آویزند و «سبحان الله» می گویند و سرود جمعی می خوانند و سر به سجده می افکنند تا به گفته مرشد دل بر «سریر کائنات راه یابند و «سر حق» بشنوند و بر این اعتقادند که این «سخن» و «سوت»، «سور دل» و «سرور جان» است. مولوی با نگاهی ژرف در تفسير «سماع صوفیان»، «چرخ زدن» را الهامی از حرکات سماوات می دانند که درویشان یک به یک پس از رخصت گرفتن از مرشد خود، هر بار همچون «سیارات منظومه شمسی» یک بار به دور خود و یک بار به دور دایره عظیمه ای که کل صحن محل سماع را در بر می گیرد، می چرخند و هر سماع هفت بار چرخیدن است.

تزیین سفره هفت سین
برخی از صوفیان بر این قول اند که این هفت بار کنایه ای از هفت گنبد افلاک است و گروهی از درویشان چون سیاره های منظومه شمسی را هفت می دانستند، بدین علت هفت بار در «مجلس سماع» برای راهیابی به «سماوات» می چرخند و این از تقدیس و اعتبار عدد هفت است. علاوه بر همه آن چه گفته شد، می دانیم آغاز نوروز برابر است با اعتدال ربیعی؛ یعنی برابری روز و شب. راز و رمزی که در سفره عید و ذات سین وجود دارد نشات گرفته از همین امر است. در زبان ایرانی به جشن «سین» هم گفته شده است که از ریشه یاز به معنای ستایش، نیایش و پرستش ایزد است.
عکس سفره هفت سین
در علم جمل هر کلمه ای «زبر» و «بینه» دارد. حرف اول زبر و حرف دوم بينه است. در روی کاغذ «س» یک حرف است ولی در وقت تلفظ سه حرف می شود «س» و «ی» و «ن» در تلفظ «ی» و «ن» به آن زیاد می شود چون در میان بیست و هشت حرف تهجی فقط «س» است که در موقع تطبيق حساب زبر و بینه اش مساوی است«س» عدد شصت است. بینه اش هم که عبارت از «ی» و «ن» باشد شصت است. «ی» (=۱۰) +«ن» (=۵۰) می شود شصت، که این تصاویر روایت گر اعتدال و برابری است.
مدل سفره هفت سین
 

اصولا قوم ایرانی و تمدن ساخته و پرداخته وی، نشان از مسالمت و مدارا دارد و کمتر به خشونت و جدال می پردازد. این اعتدال بر همه شئون زندگی ایرانیان از جمله گفتار، زندگی و معیشت و حتی پخت و پز سایه افکنده است. چنان که می بینیم غذای ایرانی نه چندان شور است که نمک سود باشد و نه چندان بی نمک که از مزه فرو افتند؛ نه تند است مانند اغذیه بعضی از ملل و نه ترش؛ این اعتدال مذاق رمز جاودانگی تفکر و تمدن ماست. علی رغم تهاجمات سهمگینی که همانند سیل بنیان کن آداب و آثار ما ایرانیان را به تاراج برده است، باز هم می بینیم این تمدن بزرگ و جاودانه همچون سروی بلندقامت، در مقابل ناملایمات ایستاده و به همان روال نخستین به زندگی خود ادامه داده است و اگر غیر از این بود، این تمدن کهن و این میراث گرانقدر، هم اکنون پای برجا و پرافتخار، بر پهنه گیتی استوار نمی بود. بهار نشانه اعتدال است که آرزوی دیرینه انسانی است.

 

چیدمان هفت سین

 

راجع به اعتدال گفتنی است که در فرهنگ ایران، نخستین انسان کیومرث است اما کیومرث چه زمانی بر جهان می آید و جهان را به عنوان زیستگاه خود آبادان می کند؟ در نوروز. پس هم جهان در نوروز خلق شد و هم نخستین انسان در نوروز آفریده شد. آبادان می کند؟

چو آمد به برج حمل آفتاب / جهان گشت با قر و آیین و آب

بتابید زان سان به برج بره که گیتی دوان گشت از آن یکسره و یا

بنام عیش بریدند ناف هستی ما / به روز عید بزادیم ما ز مادر عيش

بی گمان بیش از شش هزار سال از نخستین نوروز می گذرد.

بل شش هزار سال زمان داشت رنگ عید / تا رنگ یافت گوهر ذات مطهرش (دیوان خاقانی)

بی زبان گویند سرو و سبزه زار / شکر آب و شکر عدل نوبهار

خسرو گیتی ستان کز نوبهار عدل او / در مزاج چهار عنصر اعتدال آمد پدید (دیوان جلال عضد)

اگر بخواهیم همنمودی برای زیست درست بیابیم تنها می توانیم شیوه، منش و روش اعتدالی را برگزینیم، اعتدال در کار، در احساس، در عبادت در مهرورزی. در زمان باید به خانه بهار برویم و خجسته ترین فصل آن را بیابیم که نه لشگر سرما ایستاده و نه طغیان گرما به پا شده.

مدل سفره هفت سین

 

چکیده بررسی ها نشان می دهد سين حرفی است که بیشتر با سرور و سور و سازگاری و سنتور و سرنا به کار می رود و ساز نوروز نواختن این آهنگ است که روز نو لبریز از امید و سرور و سود است. در دوران های نه چندان دور مردمان این آب و خاک وقتی همه چیز برای شادی و شور آماده بود از دو سین برای فراهم بودن همه چیز یاد می کردند و می گفتند سور و سات سر هم است.

هفت سین 98
نویسنده: پریسا سعیدی
  • ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×