شعری در وصف واقعه کربلا

شعری در وصف واقعه کربلا

شرف الشمس

شعری در وصف واقعه کربلا

واقعه عاشورا یکی از مهم ترین و دردناک ترین حوادث تاریخ اسلام است که در همه شئون زندگی مسلمانان و شیعیان جهان تاثیر بسزایی داشته است. شاعران و ادیبان مسلمان نیز در اشعار و نوشته های خود بسیار از این حادثه جانگداز نوشته اند و سروده اند

شعری در وصف واقعه کربلا

شب دهم

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﮓ ﻫﻞ ﻣﹻﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺸﻖ

ﻧﺼﯿﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺭﻩ ﺻﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ

ﺑﻪ ﻫﺬﯾﺎﻥ ﮔﻮﯾﯽ ﻭ ﻣﺴﺖ ﺷﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻫﯽ ﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﺎﺑﯿﻦ

ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺩﺍﺷﺶ ﺳﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎﻣﺎﻥ

ﮐﻨﺎﺭ ﻋﻠﻘﻤﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺁﺏ ﺍﺳﺖ

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﻮﻓﯿﺎﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺣﯿﺮﺍﻥ

ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ ﺑﺎﯼﹺ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ

ﺷﺐ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺣﺴﯿﻨﻢ

به خاک افتاده و حالم خراب است

شعر عاشورایی
  • ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
مطالب مشابه

کانال تلگرامی طومار

۰ دیدگاه
دیدگاه ها
دعا و طلسم
هاروس
×